รับสมัครคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที ๔
รับสมัครคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที ๔ หมดเขตรับสมัคร ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (16/01/2564)
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10 (02/04/2562)
ขอเชิญครูอาจารย์ บุคลากร พนักงาน นักศึกษาประชาชนเข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนื่องในวันมาฆะบูชา
ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพัน 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จั (14/02/2561)
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธส่งบุคลากรเข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนื่องในวันมาฆะบูชา 2561
ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพัน 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (09/02/2561)
แจ้งโรงเรียนดาวน์โหลดเกียรติบัตรจาก สพฐ.
มอบให้กับโรงเรียนที่จัดกิจกรรมตามโครงการเชิญชวนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ของนักเรียนและบุคลากรทางการ (12/10/2560)
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (27/02/2560)
ปฏิญญา กรุงเทพฯวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่13: ชาวพุทธ85ประเทศเน้นสันติศึกษาแก้ขัดแย้ง
ปฏิญญา กรุงเทพฯวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่13 ชาวพุทธ 85 ประเทศวาง 3 ขั้นตอนสร้างสันติภาพโลก (24/05/2559)
" ค่ายใบไม้แรกผลิ ครั้งที่ 7 " ณ สถาบันวิปัสสนากรรมฐาน มจร. วังน้อย พระนครศรีอยุทธยา
…..ร่วมกันเพาะเม็ดพันธ์แห่งสติแก่ “ใบไม้แรกผลิ” เพื่อให้เขามีความแข็งแรงทางด้านจิตใจ …ต่อไปภายหน้าร่มเงาของต้นไม้ของชาติจะได้หนาร่มเย็น…ใบไม้ไม่ร่วงไปก่อนกาลเวลาที่ควร…… ..... รูปแบบกิจกรรม มุ่งเน้นการเจริญสติ ตามแนวสติปัฎฐาน ๔ ทั้งรูปแบบนิยม และธรรมชาตินิยม มีการ เดินจงกรม นั่งสมาธิ สวดมนต์เช้า-เย็น (01/03/2558)
app วิปัสสนา ม.มหาจุฬาฯ เปิดให้ดาวน์โหลดแล้ว
สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร.เปิดให้บริการดาวน์โหลด แอพ "วิปัสสนา ม.มหาจุฬา" แล้ว ทางระบบแอนดรอยด์ ซึ่งสามารถติดตามข่าวสารและลงทะเบียนเข้าปฏิบัติธรรมออนไลน์ ได้ทุกที่ ทุกเวลา (15/02/2558)
โครงการบวชสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี ๔
โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม โดย ทรูปลูกปัญญา หน่วยงานเพื่อสังคมของ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น (02/02/2558)
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมโครงการเผยแผ่ศีลธรรมนำธรรมะสู่สังคม
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมโครงการเผยแผ่ศีลธรรมนำธรรมะสู่สังคมหมดเขตส่งใบตอบรับก่อนวันที่30กค.57 (15/07/2557)
ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะได้จัดให้มีโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน เพื่อเปิด (08/03/2557)
ร.ร.พระปริยัติธรรมฯ มีผลงานแต่อ่อนประชาสัมพันธ์
ขาดการประชาสัมพันธ์ ทำให้สังคมไม่ได้รับรู้งานของ ร.ร.พระปริยัติธรรมเท่าที่ควร (26/01/2557)
ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อคุณครู ในประเด็นอบายมุข
เนื่องในวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2557 โดย สำนักงานเครือข่ายองค์กร์งดเหล้า (15/01/2557)
ททท.ชวนลูกๆพาแม่เที่ยว กับทัวร์สุดพิเศษ ฟรี
ททท.ชวนลูกๆพาแม่เที่ยว กับทัวร์สุดพิเศษ 10-11 สิงหาคม 2556 กรุงเทพ-อุทัยธานี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ***รับจำนวนจำกัด (21/07/2556)
กิจกรรม "ปาฏิหาริย์แห่งพระธรรม...อัศจรรย์ธรรมสัญจร" ภายใต้โครงการธรรมะสู่คนพิการดำเนินการโดย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม (
“ปาฏิหาริย์แห่งพระธรรม” เป็นกิจกรรมนาร่อง นาคนพิการประเภท พิการทางด้านสายตา/ทางหู/ ทางสติปัญญาและกลุ่มออทิสติกพร้อมผู้ดูแลคนพิการ และเยาวชนจิตอาสาในโครงการคลินิกคุณธรรมของกรมการศาสนา มาร่วมฝึกปฏิบัติธรรมขั้นพื้นฐาน และเรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในความ “แตกต่างที่ไม่แปลกแยก” (13/07/2556)
สมัครเข้าโรงเรียนวิถีพุทธ ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2556
สมัครเข้าโรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งจะเปิดให้ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 (06/07/2556)
เทศกาลลานธรรม: ๑๕ ค่ำเดือน ๘
เทศกาลลานธรรม: ๑๕ ค่ำเดือน ๘” วันเสาร์ที่ ๒๐ – วันอาทิตย์ที่ ๒๑ และวันอังคารที่ ๒๓ กรกฏาคม ๒๕๕๖ ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น ๘ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ (05/07/2556)
กำหนด อบรมพระวิทยากร “โครงการพุทธอาสา เพื่อเยาวชนไทยไม่สูบบุหรี่”
โดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน – ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา (30/06/2556)
งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนา
ขอเชิญ โรงเรียน ส่งกิจกรรมเข้าประกวด ตามรายการในเอกสาร โดยผ่านการเสนอของพระสอนศีลธรรม -หมดเขตรับสมัคร วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ -คัดเลือกรอบจังหวัด วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ -คัดเลือกรอบคณะภาคสงฆ์ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ -คัดดเลือกรอบชิงชนะเลิศ และรับรางวัลพระราชทาน วันที่ ๑๖-๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ (26/06/2556)
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
ถึงศึกษานิเทศก์เขตพื้นที่ทั้ง สพป. และ สพม. รวมไปถึงโรงเรียนวิถีพุทธ ทุกโรงเรียน (20/06/2556)
สพป.อุทัยธานีเขต ๒ จัดอบรมครูแกนนำโรงเรียนวิถีพุทธ
นายสิทธิชัย กีรติคุณากร สพป.อุทัยธานีเขต ๒ เป็นประธานเปิดงานอบรมครูแกนนำโรงเรียนวิถีพุทธ (29/05/2556)
ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อสร้างความเข้าใจการดำเนินการ
ในการรับรองการปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๖ ๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ARS กลยุทธ์ที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จของโรงเรียนวิถีพุทธ ที่ผ่านการประเมินผลการดำเนินการ (19/04/2556)
ป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ
ตัวอย่างป้าย โรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับติดหน้าโรงเรียน (31/03/2556)
การอบรมครูแกนนำตามโครงการครูทหารสานพลังต้านภัยยาเสพติด
การอบรม“ครูแกนนำ ตามโครงการครูทหารสานพลังต้านภัยยาเสพติด” อำเภอละ ๑ โรงเรียน ๑ ครูแกนนำในรุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา (15/03/2556)
โรงเรียนวิถีพุทธหายไป โรงเรียนธรรมกายเข้ามาแทน
มหาวิทยาลัยสงฆ์ยังพร้อมสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้พระพุทธศาสนา พร้อมสนับสนุนโรงเรียนวิถีพุทธ ขอบิณฑบาตรเลขาสพฐ .เปิดทางสนับสนุนให้ส่วนอื่นๆได้มามีส่วนพัฒนาการศึกษา โดยปราศจากการครอบงำจากการเมืองและระดมศรัทธาอย่างนอกเหนือวิถีพุทธด้วยเถิด (03/03/2556)
รับสมคร ครูอาจารย์ บุคลากรทางศึกษา เข้าอบรม หลักสูตร งานภาวนาจริยธรรมประยุกต์ / Applied Ethics Retreat
ในโอกาสที่ท่านธรรมาจารย์ ติช นัท ฮันท์ จะเดินทางมาเมืองไทย และจัดการฝึดอบรมที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๔-๘ เมษายน ๒๕๕๖ โดยเปิดหลัสูตรใหม่ ชื่อว่า ภาวนาจริยธรรมประยุกต์ : Applied Ethics หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ ครู นักการศึกษา ผู้นำองค์กรด้านการศึกษา รวมถึงบุคลากรผู้ทำงานใกล้ชิดเยาวชน ที่ต้องการบ่มเพาะความสันติสุข และสุขภาวะในชีวิตตนเอง ต้องการสร้างบรรยากาศที่เปี่ยมด้วยความรัก ความกรุณา และเปี่ยมสติในห้องเรียน หรือในโรงเรียน (09/02/2556)
เรื่อง: โครงการจัดตั้งชมรมอิ่มบุญ
ขอเชิญโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาจัดตั้ง “ชมรมอิ่มบุญ..(ชื่อโรงเรียน)...ภายใต้โครงการอิ่มบุญในอุปถัมภ์ของสมเด็จพระพุฒาจารย์(เกี่ยว อุปเสโณ)ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช” ภายในสถานศึกษา (05/02/2556)
มจร'เดินสายสานสัมพันธ์'เถรวาท-มหายาน'
'มจร'เดินสายสานสัมพันธ์เถรวาท-มหายาน ร่วมสัมมนาพุทธศาสนิกชนชาวจีนกว่า 3 พันคน จับมือพระพม่าอบรมเยาวชนกว่า 2 พันคน : สำราญ สมพงษ์ รายงาน (02/01/2556)
สธ. ชวนวัยรุ่น สวดมนต์ข้ามปี ถวายพ่อหลวง ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กรมสุขภาพจิต เปิดศักราชพัฒนาสุขภาพจิตวัยรุ่น จัดกิจกรรมให้วัยรุ่นกทม. ปริมณฑล ประมาณ 1,000 คน สวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (02/01/2556)
เชิญร่่วมโครงการปฏิบัติธรรมสวดมนต์ข้ามปี ณ มจร.วังน้อย 29 ธันวาคม 55 - 1 มกราคม 56
โดย โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และฝ่ายบริการฝึกอบรม ส่วนธรรมนิเทศ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้จัดโครงการปฏิบัติธรรม “บวชเนกขัมบารมีข้ามปี เพื่อต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๖ (22/12/2555)
พระธรรมโกศาจารย์ ขึ้น รองสมเด็จฯ “พระพรหมบัณฑิต”
การสงฆ์เมืองไทย กำลังสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ในสมณศักดิ์ตำแหน่ง พระราชาคณะชั้นรองสมเด็จฯ ในนามชื่อ “พระพรหมบัณฑิต” ซึ่งก่อนหน้านี้ว่างอยู่ 1 ตำแหน่งพอดี!!! (17/12/2555)
กำหนดการ “ครูดีไม่มีอบายมุข” เนื่องในงานวันครู ปี ๒๕๕๖
ด้วย สพฐ. ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ดำเนินโครงการ “ครูดีไม่มีอบายมุข”เนื่องในวันครูเพื่อปฏิบัติบูชาพุทธชยันตีเฉลิมราช (30/11/2555)
แบบฟอร์มรายงานการดำเนินการกิจกรรม KFC วิถีพุทธ รุ่นที่ ๓
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ที่นำกระบวนการ FFC ไปใช้แล้ว ต้องการแบบฟอร์มรายงานกลับ ดาวน์โหลดที่นี่... (10/10/2555)
ไทยเป็นเจ้าภาพจัดวิสาขะโลกปี ๕๖ เน้นการศึกษาและพัฒนาพลเมืองโลกแนวพุทธ
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๕ ณ มหาจุฬาฯ วังน้อย คณะกรรมการสมาคมวิสาขบูชาโลกจาก ๑๓ ประเทศ (01/10/2555)
กำหนดการการประชุมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๓
วันที่ ๑๔-๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (06/09/2555)
ด่วนที่สุด...การถ่ายทำสารคดีวิถีพุทธ (ขยายเวลาเพิ่ม)
โรงเรียนที่ต้องการมีผลงานปรากฏใน สารดคีวิถีพุทธ ขอเชิญสมัครด่วน... (17/08/2555)
แผนพัฒนาอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธปีที่ ๙ โรงเรียนครุใน
ตัวอย่างการออกแบบ และแผนพัฒนาอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ รร. วัดครุใน (ปีตะนีลานนทศึกษา) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ (17/08/2555)
รายชื่อโรงเรียนในการสาธิตการศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ
เพื่อรับการปฐมนิเทศ ให้ผุ้บริหาร และครูทุกคนในโรงเรียนตระหนักในความจำเป็นที่ต้องมีวิถีพุทธในระบบการศึกษา... (15/08/2555)
โครงการโพธิสัตว์น้อย ปีที่ ๓ ลูกร้องขอพ่อแม่เลิกเหล้า
เชิญดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ และบันทึกความดีได้เลย ดังลิงค์ที่แนบ (25/07/2555)
ขอเชิญชวนสักการะพระพุทธยันตีองค์ดำ นาลันทา
ภายใต้โครงการปลุกหัวใจผู้หญิง หัวใจแม่ หัวใจโพธิสัตว์ เมื่อธรรมเดินทางสร้างอริยชน เปิดดวงตาเห็นธรรม เพื่อปลุกหัวใจสังคม เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (18/07/2555)
สาส์นจาก นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
วันวิสาขบูชาตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ของทุกปี เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก เนื่องจากเป็นวันที่บังเกิดเหตุการณ์สำคัญ ๓ เหตุการณ์ คือ วันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดระยะเวลา ๔๕ ปีหลังจากทรงตรัสรู้แล้ว พระองค์ได้เสด็จไปทั่วชมพูทวีปเพื่อแสดงธรรมโปรดหมู่ชนทุกวรรณะอาชีพ พระธรรมที่ทรงแสดงไว้ได้แผ่ขยาย (29/05/2555)
สมเด็จพระนางเจ้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสร็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดการประชุม
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ท่านผู้หญิ่งจรุงจิตต์ ทีขะระ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ แจ้งว่า "สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดการประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๕๕ (29/05/2555)
พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ชัยชนะและอิสรภาพ คือความหมายแห่ง พุทธชยันตี โดยรากศัพท์ คำว่า พุทธชยันตี มาจากคำ ๒ คำ คือ พุทธ แปลว่า องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กับคำว่า ชยันตี มาจากคำว่า ชย แปลว่า ชัยชนะ ซึ่งเมื่อนำคำทั้ง ๒ คำ มารวมกัน ก็ได้รูปคำใหม่ว่า พุทธชยันตี อันหมายถึง ชัยชนะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (26/05/2555)
พลังร.ร.วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
มองมุมใหม่ : พลังร.ร.วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ กำจัดขยะเนื้อร้าย...ภัยเงียบ...ลำไทร (24/04/2555)
รายชือ เครือข่าย รร.วิถีพุทธ พุทธชยันตี
โครงการศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ ปีที่ 9 ระหว่างวันที่ 20 – 23 มีนาคม พ.ศ. 2555 โดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (29/03/2555)
ประกวดภาพยนตร์สั้น Jariyatam Short Film ครั้งที่ ๒ หัวข้อ “พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้”
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ วัดสระเกศ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมประกวดภาพยนตร์สั้น Jariyatam Short Film ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ “พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้” (26/03/2555)
หนังสือราชการ เชิญโรงเรียนเข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร.ร.วิถีพุทธ และการเตรียมตัว
ระหว่างวันที่ 20 - 23 มีนาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.อยุธยา (15/03/2555)
ประเทศไทยพร้อมจัดงานวิสาขบูชาโลกเพื่อฉลอง ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
คณะกรรมการวิสาขบูชาโลก นำโดยพระธรรมโกศาจารย์, ศ.ดร. ประธานกรรมการวิสาขบูชาโลก พร้อมด้วยคณะกรรมการนานาชาติจาก ๑๓ ประเทศ กว่า ๔๐ รูป/คน ได้จัดประชุมเตรียมการจัดงานวิสาขชูชาโลกครั้งที่ ๙ ครั้งที่ ๒ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (12/03/2555)
โครงการอิ่มบุญ 999 วัด เยาวชนปฏิบัติธรรม 84,000 คน
เรียน: ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทุกเขต โครงการอิ่มบุญ 999 วัด เยาวชนปฏิบัติธรรม 84,000 คน เฉลิมพระเกียรติ (07/03/2555)
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมที่อาคารรัฐสภา กรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะกรรมาธิการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วุฒิสภา และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ทุกท่านที่ได้ผ่านการคัดเลือกศึกษารายละเอียดในใบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม (05/03/2555)
กิจกรรมการอบรมพระนิเทศวิถีพุทธ ในโครงการศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ ปีที่ ๙
รับสมัครพระนเทศวิถีพุทธ จำนวน ๒๐ รูป ด่วน.. เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำ ให้การนิเทศ โรงเรียนวิถีพุทธในโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานวิถีพุทธ ๒๙ ประการ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ สพฐ.กำหนด โดยทำงานร่วมกับ ผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักเรียน และศึกษานิเทศ โดยการกำกับติดตามของคณะวิจัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สมัคร ก่อน ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕ (03/03/2555)
เงื่อนไขในการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ ๑
เพื่อให้การสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธ และการดำเนินงานพัฒนาอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ ดำเนินไปด้วยดี อย่างมีประสิทธิภาพ คณะวิจัย จึงได้ทำการสุ่มเลือก แบบโควต้า ได้ โรงเรียน ๑๒๐ โรงเรียน ตามเกณฑ์ ดังปรากฎรายชื่อข้างต้นนี้ หากโรงเรียนของของท่านปรากฏชื่อในรายการ โปรดติดต่อ สอบถาม คุณพรหมเทพ 081-8297596 โดยแต่ละโรงเรียนจะได้เชิญ ผู้ำนวยการและประธานนักเรียนมาร่วมสัมมนาครั้งนี้ (03/03/2555)
กำหนดการการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธและใบตอบรับ
เพื่อเป็นการระดมความคิด เพิ่มพูนทักษะกระบวนการและสร้างเครือข่ายโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการสัมมนาการศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ ปีที่ ๙ จึงได้จัดการสัมมนาแลกเปลียนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธ ขึ้น โดยได้สุ่มเลือก โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนแล้ว จำนวน ๑๒๐ โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ณ มจร.วังน้อย (02/03/2555)
ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ประเมินตนเอง ๒๙ ประการวิถีพุทธ
ขอให้รีบดำเนินการให้ข้อมูลภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ หรือ ศึกษานิเทศ จะได้ช่วยติดตามให้โรงเรียนมาดำเนินการด้วย ก็จักเป็นความรวดเร็วมากขึ้น (02/03/2555)
กำหนดการโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน มจร. ประจำปี ๒๕๕๕
ขอเชิญ เยาวชนชย อายุ ๑๒ - ๑๘ สมัครบรรพชาเป็นสามเณรภาคฤดูร้อน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๕ อบรมวันที่ ๕ - ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ ณ มจร.วังน้อย (01/03/2555)
ตั้งศิลปินดาราโปรโมทฉลองพุทธชยันตี
รัฐบาลจัดงานสมโภชพระทันตธาตุฉลองพุทธชยันตี ตั้งศิลปินดารา"เศรษฐา ศิระฉายา-ดาวใจ ไพจิตร-ปัญญา นิรันดร์กุล-พ.ท.วันชนะ เกิดดี-กันต์เดอะสตาร์-บงกช คงมาลัย" เป็นทูตประชาสัมพันธ์ (04/02/2555)
หลักสูตรการฝึกอบรม คุณธรรมจริยธรรม ฝ่ายบริการฝึกอบรม มจร.
หลักสูตรอบรมคุณธรรมที่เหมาะสมสำหรับนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น นอกจากนั้น ยังเหมาะกับกลุ่มพิเศษที่ต้องการข้อเสนอแนะเป็นพิเศษ เหมาะกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่พึงประสงค์ในสังคมไทยและสังคมโลก (01/02/2555)
รายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 61
รายงานผลอย่างไม่เป็นทางการ ดังลิงค์ด้านล่างนี้ และ ผู้เข้าแข่งขันสามารถรับเกียรติบัตร หลังจากการประกาศผลการแข่งขันเสร็จสิน โดยติดต่อแผนกเกียรติบัตร ณ สนามแข่งขัน (31/01/2555)
สุรางค์ เชื้อเจริญ ผอ.ต้นแบบ ลุยสร้างครูดีปลอดอบายมุข
สุรางค์ เชื้อเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าขี้เหล็ก ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ผู้บริหารสถานศึกษาขวัญใจเพื่อนครูและเด็กนักเรียน ที่เพิ่งเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุข (ผู้บริหารศึกษา) เนื่องในวันครู ประจำปี 2555 จากกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) (30/01/2555)
โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับประเทศ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีการศึกษา ๒๕๕๔
นิทรรศการจรยุทธ์ "ธรรมยาตราพุทธชยันตี-สื่อสารความดี" ค่ายสื่อสารความดี “ค่ายสุดยอดผู้นำยุวชนกัลยาณมิตร” ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๓ – วันเสาร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๕ ณ วีเทรนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์ เลขที่ 501/1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210 (23/01/2555)
เปิดใจครูดีไม่มีอบายมุขผู้สร้างค่านิยมแม่พิมพ์
วิชิต พลบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น เป็น 1 ใน 84 ผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งได้รับการประกาศเกียรติคุณ ครูดีไม่มีอบายมุข เนื่องในงานวันครูประจำปีนี้ และเป็นครูระดับผู้บริหารที่มีจุดเด่น ตลอด 38 ปีของวิชาชีพครู ยึดถืออุดมการณ์ ทุ่มเทกับการเรียนการสอนเต็มที่ มีพฤติกรรมเหมาะสมปราศจากอบายมุข เป็นแบบอย่างที่ดี และเชื่อมั่นการศึกษาแก้ปัญหาสังคมทรามได้ (21/01/2555)
“โทนี แบลร์” สวมวิญญาณครูสอนอิงลิช นร.ไทย
อดีตนายกฯ อังกฤษ “โทนี แบลร์” เยือนกระทรวงศึกษาฯ วันครู 16 ม.ค.หารือความร่วมมือด้านการศึกษา 2 ประเทศ พร้อมไฮไลต์พิเศษ สอนภาษาอังกฤษให้ นร.ไทย 20 นาที ขณะที่ ศธ.เตรียมจัดอบรมให้ ขรก.ศธ. 8 สัปดาห์ด้วย (17/01/2555)
สารวันครู ปี๒๕๕๕
สารวันครู นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันครู ปี ๒๕๕๕ (16/01/2555)
การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๑
เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ "สุดยอดเด็กไทย ก้าวล้ำ สู่ผู้นำอาเซียน" (14/01/2555)
ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2555
เรียน: ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ทุกเขต หนังสือนำ ศธ 04001/ ว50 ระเบียบการ. ใบสมัครขอรับทุน,ใบแจ้งผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัย (14/01/2555)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓
กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดเปิดการรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายสามัญหรือสายอาชีพ ที่เรียนดึ แต่มีรายได้น้อย ทั่วประเทศเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓ (14/01/2555)
กำหนดการประกวด/แข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ สาระสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ร่างกำหนดการประกวด/แข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ สุดยอดเด็กไทย ก้าวล้ำ สู่ผู้นำอาเซียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ สาระสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม (11/01/2555)
ขอเชิญ ศึกษานิเทศผู้รับผิดชอบ รร.วิถีพุทธ ลงทะเบียน...ด่วน
เพื่อท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบ ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนที่ท่านรับผิดชอบและเอื้อต่อการติดตามนิเทศ รร.วิถีพุทธ ในอนาคต จึงขอเชิญลงทะเบียนรับพาสเวิด ที่นี่ (10/01/2555)
รายชื่อผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับโล่"ครูดีไม่มีอบายมุข" ปี ๒๕๕๕
เนื่องในงานวันครูประจำปี 2555 วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น ๓ อาคารราชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ (08/01/2555)
แผนผังการดำเนินการ ๒๙ ประการโรงเรียนวิถีพุทธ
เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพฐ.รณรงค์ให้โรงเรียนวิถีพุทธได้ปฏิบัติแนวทาง "๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ปีที่ ๙ " เพื่อให้โรงเรียนวิถีพุทธปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน (08/01/2555)
ประกาศผลการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับภูมิภาค
ประกาศผลการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับภูมิภาค ปีการศึกษา ๒๕๕๔ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” (08/01/2555)
ผลการตัดสินข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะอนุกรรมการจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีค่อครู ได้คัดเลือกและตัดสินข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครูแล้ว ดังนี้ (08/01/2555)
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี ๒๕๕๔
คณะกรรมการคุรุสภาในการประชุมครั้งที่๑๗/๒๕๕๔วันที่๒๙ ธันวาคม๒๕๕๔มีมติอนุมัติรายนามผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณดีเด่น (08/01/2555)
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ ปีที่ ๙
ในการดำเนินงานโครงการศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ ปีที่ ๙ มีระเบียบขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ (06/01/2555)
เจริญพร ท่านศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโรงเรียนวิถีพุทธ ทุกเขตพื้นที่การศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษาใด ที่ต้องการตรวจสอบความถูกต้องของโรงเรียนวิถีพุทธที่ท่านรับผิดชอบ (05/01/2555)
โรงเรียนที่ต้องมาลงทะเบียน เป็น โรงเรียนวิถีพุทธ ๔ ประเภท
เพื่อให้การติดตามประเมินผลและสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาเชิงพุทธ ที่เรียกว่า โรงเรียนวิถีพุทธ อย่างเป็นระบบ และมีข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน (23/12/2554)
คำแนะนำในการลงทะเบียนและกรอกข้อมูล
คำแนะนำสำหรับโรงเรียนที่มาลงทะเบียนโรงเรียนวิถีพุทธ (21/12/2554)

ทั้งหมด 105 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th