โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำทั้งหมด
1,589
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2553
78
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 พ.ศ. 2554
94
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 3 พ.ศ. 2555
90
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 4 พ.ศ. 2556
215
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 5 พ.ศ. 2557
97
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 5 พ.ศ. 2558
1
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 6 พ.ศ. 2558
97
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 7 พ.ศ. 2559
98
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 8 พ.ศ. 2560
99
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 พ.ศ. 2561
98
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 พ.ศ. 2562
99
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 พ.ศ. 2563
150
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 พ.ศ. 2564
243
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 พ.ศ. 2565
130
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำทั้งหมด
1,589
โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2565 14:25:20
   
      ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินงานตรวจเยี่ยมประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อรับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อพัฒนาให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการศึกษาแนวพุทธแก่โรงเรียนอื่น ต่อไป
      บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนที่สมควรได้รับรางวัลเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้โรงเรียน ต่อไปนี้ เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๘ ดังนี้
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด ประเภทโรงเรียน
101  โรงเรียนบ้านพร้าว สพป.หนองบัวลำภู เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
102  โรงเรียนบ้านโสกก้านเหลือง สพป.หนองบัวลำภู เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
103  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย สพป.หนองบัวลำภู เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
104  โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก สพป.หนองบัวลำภู เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
105  โรงเรียนร่มเกล้า สพป.หนองบัวลำภู เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
106  โรงเรียนบ้านหนองมะสัง สพป.อุทัยธานี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
107  โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) สพป.อุบลราชธานี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
108  โรงเรียนบ้านท่าเมือง สพป.อุบลราชธานี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
109  โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) สพป.อุบลราชธานี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
110  บ้านยางสักกระโพหลุ่ม สพป.อุบลราชธานี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
111  โรงเรียนบ้านหนองแต้ สพป.อุบลราชธานี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
112  โรงเรียนบ้านหนองมุก สพป.อุบลราชธานี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
113  โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี สพม.สพม. กาญจนบุรี  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
114  โรงเรียนพญาเม็งราย สพม.สพม. เชียงราย  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
115  โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม.สพม. ตาก  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
116  โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม.สพม. นครปฐม  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
117  โรงเรียนปะคำพิทยาคม สพม.สพม. บุรีรัมย์  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
118  โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม สพม.สพม. บุรีรัมย์  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
119  โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม.สพม. พระนครศรีอยุธยา  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
120  โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา สพม.สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
121  โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา สพม.สพม. ร้อยเอ็ด  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
122  โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม.สพม. ร้อยเอ็ด  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
123  โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม สพม.สพม. สงขลา สตูล  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
124  โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา สพม.สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
125  โรงเรียนไผ่วงวิทยา สพม.สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
126  โรงเรียนอินทร์บุรี สพม.สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
127  โรงเรียนเมืองด้งวิทยา สพม.สพม. สุโขทัย  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
128  โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม สพม.สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร สุราษฎร์ธานี โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
129  โรงเรียนพนมศึกษา สพม.สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
130  โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ สพม.สพม. สุรินทร์  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ.2565
131  โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
132  โรงเรียนบ้านตลุงใต้ สพป.กาญจนบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
133  โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ สพป.กาญจนบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
134  โรงเรียนวัดสำนักคร้อ สพป.กาญจนบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
135  โรงเรียนอนุบาลวัดลูกเเกฯ สพป.กาญจนบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
136  โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ (ทองผาภูมิ) สพป.กาญจนบุรี เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
137  โรงเรียนวัดปรังกาสี สพป.กาญจนบุรี เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
138  โรงเรียนบ้านพุพรหม สพป.กาญจนบุรี เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
139  โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
140  โรงเรียนบ้านสระตาพรม สพป.กำแพงเพชร เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
141  โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
142  โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) สพป.ขอนแก่น เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
143  โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี สพป.ขอนแก่น เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
144  โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม สพป.ขอนแก่น เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
145  โรงเรียนบ้านตาเลียว สพป.จันทบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
146  โรงเรียนวัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร) สพป.จันทบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
147  โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
148  โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว(พูลสุขสหการอุปถัมภ์) สพป.ชลบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
149  โรงเรียนบ้านทางตรง สพป.ชลบุรี เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
150  โรงเรียนบ้านทุ่งคา สพป.ชลบุรี เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
151  โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง สพป.ชลบุรี เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
152  โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ สพป.ชลบุรี เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
153  โรงเรียนชุมชนประชานิคม สพป.ชุมพร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
154  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) สพป.ชุมพร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
155  โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ สพป.ชุมพร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
156  โรงเรียนบ้านเขาบ่อ สพป.ชุมพร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
157  โรงเรียนบ้านคลองสูบ สพป.ชุมพร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
158  โรงเรียนบ้านชุมโค สพป.ชุมพร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
159  โรงเรียนบ้านไชยราช สพป.ชุมพร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
160  โรงเรียนบ้านท่าลานทอง สพป.ชุมพร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
161  โรงเรียนบ้านนาแซะ สพป.ชุมพร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
162  โรงเรียนบ้านน้ำพุ สพป.ชุมพร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
163  โรงเรียนบ้านบางคอย สพป.ชุมพร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
164  โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ สพป.ชุมพร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
165  โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป.ชุมพร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
166  โรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) สพป.ชุมพร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
167  โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน สพป.ชุมพร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
168  โรงเรียนบ้านศาลาลอย สพป.ชุมพร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
169  โรงเรียนบ้านสามเสียม สพป.ชุมพร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
170  โรงเรียนบ้านหนองเนียน สพป.ชุมพร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
171  โรงเรียนบ้านหาดทรายรี สพป.ชุมพร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
172  โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต สพป.ชุมพร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
173  โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม สพป.ชุมพร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
174  โรงเรียนวัดขุนกระทิง สพป.ชุมพร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
175  โรงเรียนวัดดอนรวบ สพป.ชุมพร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
176  โรงเรียนวัดนาทุ่ง สพป.ชุมพร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
177  โรงเรียนวัดบางลึก สพป.ชุมพร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
178  โรงเรียนวัดหัวกรูด สพป.ชุมพร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
179  โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว สพป.ชุมพร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
180  โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ สพป.ชุมพร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
181  โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี สพป.ชุมพร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
182  โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) สพป.ชุมพร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
183  โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร สพป.ชุมพร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
184  โรงเรียนวัดเชิงคีรี สพป.ชุมพร เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
185  โรงเรียนวัดพะงุ้น สพป.ชุมพร เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
186  โรงเรียนท่าศาลา สพป.เชียงใหม่ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
187  โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ สพป.เชียงใหม่ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
188  โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย สพป.เชียงใหม่ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
189  โรงเรียนบ้านโป่งน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
190  โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ สพป.เชียงใหม่ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
191  โรงเรียนวัดเจ็ดยอด สพป.เชียงใหม่ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
192  โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน สพป.เชียงใหม่ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
193  โรงเรียนวัดทรายมูลรั​ตน​ศึกษา​ สพป.เชียงใหม่ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
194  โรงเรียนวัดเปาสามขา สพป.เชียงใหม่ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
195  โรงเรียนวัดเสาหิน สพป.เชียงใหม่ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
196  โรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
197  โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
198  โรงเรียนบ้านทรายมูล(เชียงใหม่) สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
199  โรงเรียนบ้านเปียง (รัฐบำรุง) สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
200  โรงเรียนบ้านแม่กุ้งหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564


ทั้งหมด 1,589 รายการ 2 / 16
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th