โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำทั้งหมด
1,589
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2553
78
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 พ.ศ. 2554
94
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 3 พ.ศ. 2555
90
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 4 พ.ศ. 2556
215
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 5 พ.ศ. 2557
97
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 5 พ.ศ. 2558
1
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 6 พ.ศ. 2558
97
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 7 พ.ศ. 2559
98
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 8 พ.ศ. 2560
99
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 พ.ศ. 2561
98
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 พ.ศ. 2562
99
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 พ.ศ. 2563
150
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 พ.ศ. 2564
243
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 พ.ศ. 2565
130
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำทั้งหมด
1,589
โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2565 14:25:20
   
      ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินงานตรวจเยี่ยมประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อรับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อพัฒนาให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการศึกษาแนวพุทธแก่โรงเรียนอื่น ต่อไป
      บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนที่สมควรได้รับรางวัลเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้โรงเรียน ต่อไปนี้ เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๘ ดังนี้
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด ประเภทโรงเรียน
1501  โรงเรียนบ้านหลุมข้าว สพป.นครราชสีมา เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1502  โรงเรียนวัดร่อน สพป.นราธิวาส เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1503  โรงเรียนบ้านคุ้ม สพป.ยโสธร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1504  โรงเรียนสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1505  โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก สพป.สมุทรปราการ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1506  โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม สพป.กาญจนบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1507  โรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) สพป.สมุทรสาคร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1508  โรงเรียนบ้านหนองเตียน สพป.สระแก้ว เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1509  โรงเรียนวัดท่าเตียน สพป.สุพรรณบุรี เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1510  โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง สพป.อำนาจเจริญ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1511  โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ สพป.อุบลราชธานี เขต5 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1512  โรงเรียนบ้านแม่ส้าน สพป.ลำปาง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1513  โรงเรียนบ้านเชียงคาน สพป.เลย เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1514  โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย สพป.มหาสารคาม เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1515  โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่2 สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1516  โรงเรียนชุมชนบ้านผำ สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1517  โรงเรียนบ้านดู่ สพป.ศรีสะเกษ เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1518  โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป.อุบลราชธานี เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1519  โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง สพป.มุกดาหาร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1520  โรงเรียนผาเทิบวิทยา สพม.สพม. มุกดาหาร  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1521  โรงเรียนบ้านหนองผักชี สพป.ชัยภูมิ เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1522  บ้านโนนหินลาด-กุดกว้าง สพป.ชัยภูมิ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1523  โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย สพป.นครราชสีมา เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1524  โรงเรียนบ้านหัวทะเล สพป.นครราชสีมา เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1525  โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์) สพป.นครราชสีมา เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1526  โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา สพป.นครราชสีมา เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1527  โรงเรียนบ้านบุ่งเบา สพป.บุรีรัมย์ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1528  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป.บุรีรัมย์ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1529  โรงเรียนบ้านหนองกา สพป.สุรินทร์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1530  โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ สพม.สพม. สุรินทร์  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1531  โรงเรียนบ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) สพป.สุรินทร์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1532  โรงเรียนบ้านหนองกระทุงตากแดด สพป.สุรินทร์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1533  โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ สพม.สพม. สุรินทร์  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1534  โรงเรียนวัดดอนยอ สพป.นครนายก เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1535  โรงเรียนวัดบ้านพระ สพป.ปราจีนบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1536  โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป.สระแก้ว เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1537  โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ สพป.ชลบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1538  โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) สพม.สพม. จันทบุรี ตราด  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1539  โรงเรียนวัดเนินเขาดิน สพป.ระยอง เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1540  โรงเรียนวัดบางน้ำวน สพป.สมุทรสาคร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1541  โรงเรียนบางเลนวิทยา สพม.สพม. นครปฐม  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1542  โรงเรียนบ้านหลุมหิน สพป.กาญจนบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1543  โรงเรียนคงคาราม สพม.สพม. เพชรบุรี  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1544  โรงเรียนวัดปากอ่าวฯ สพป.เพชรบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1545  โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี สพม.สพม. เพชรบุรี  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1546  โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1547  โรงเรียนวัดในกลาง สพป.เพชรบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1548  โรงเรียนบ้านลาดวิถี สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1549  โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1550  โรงเรียนบ้านคลองลอย สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1551  โรงเรียนวัดแก้ว(รัตนบินวิทยาคาร) สพป.ราชบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1552  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1553  โรงเรียนวัดดอนทราย สพป.ราชบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1554  โรงเรียนวัดเขาพระ สพป.ราชบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1555  โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง สพป.ตรัง เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1556  โรงเรียนบ้านโคกยาง สพป.ตรัง เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1557  โรงเรียนบ้านท่าเรือ สพป.ภูเก็ต เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1558  โรงเรียนบ้านปากเหมือง สพป.พัทลุง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1559  โรงเรียนนราสิกขาลัย สพม.สพม. นราธิวาส  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1560  โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1561  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1562  โรงเรียนวัดสวนส้ม สพป.สมุทรปราการ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1563  โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สพม.สพม. สมุทรปราการ  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1564  โรงเรียนวัดครุใน(ปีตะนีลานนทศึกษา) สพป.สมุทรปราการ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1565  โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป.สมุทรปราการ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1566  โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า สพป.สมุทรปราการ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1567  โรงเรียนวัดบางฝ้าย สพป.สมุทรปราการ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1568  โรงเรียนวัดลาดระโหง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1569  โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก สพป.สระบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1570  โรงเรียนบ้านเขาวง สพป.อุทัยธานี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1571  โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1572  โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร) สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1573  โรงเรียนวัดหนองมะขาม สพป.นครสวรรค์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1574  โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1575  โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา สพม.สพม. หนองคาย  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1576  โรงเรียนบ้านสงาว สพป.เลย เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1577  โรงเรียนอนุบาลเลย สพป.เลย เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1578  โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์ สพม.สพม. เลย หนองบัวลำภู  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1579  โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง สพป.นครราชสีมา เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1580  โรงเรียนบ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) สพป.นครพนม เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1581  โรงเรียนชายเขาวิทยา สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1582  โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” สพป.เลย เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1583  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด สพม.สพม. ร้อยเอ็ด  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1584  อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ สพป.สุพรรณบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1585  โรงเรียนวัดสวนส้ม (ชื่นสินอนุสสรณ์) สพป.สมุทรสาคร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1586  โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา สพม.สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1587  โรงเรียนบ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28) สพป.นครพนม เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1588  โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม สพม.สพม. บุรีรัมย์  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
1589  โรงเรียนกุฉินารายณ์ สพม.สพม. กาฬสินธุ์  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553


ทั้งหมด 1,589 รายการ 16 / 16
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th