ข้อมูลการจองฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
 
 
จำนวนผู้อบรม (คน)
ปี (พ.ศ.)
หน่วยงาน
ผู้ชาย
ผู้หญิง
รวม
ดูข้อมูล
2559
184
11,643
13,520
25,163
2560
270
21,052
25,178
46,230
2561
279
18,959
24,126
43,085
2562
148
11,584
14,050
25,634
2563
9
954
1,038
1,992
รวม
890
64,192
77,912
142,104
 
ข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 2563
ข้อมูลผลการดำเนินงาน

 • ทั้งหมด 8 รายการ 1 / 1
   
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
  ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
   
  สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
  ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
  โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
  Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
  โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
  อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
  โทรศัพท์: 083 305 2392 |
  เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
  พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th