วีดีโอโรงเรียน
 
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffb.watch%2Fm2IQ7IAtnj%2F%3Fmibextid%3DNnVzG8%26fbclid%3DIwAR2xk8CFF3V5_ixkSS6c5jVGhUektXWaAnWAhFuK217KqbBTSDlCshWvV10&h=AT3vZehqhUyG4UB0iD5OFdXyy0stEpGDXMn
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffb.watch%2Fm2IQ7IAtnj%2F%3Fmibextid%3DNnVzG8%26fbclid%3DIwAR2xk8CFF3V5_ixkSS6c5jVGhUektXWaAnWAhFuK217KqbBTSDlCshWvV10&h=AT3vZehqhUyG4UB0iD5OFdXyy0stEpGDXMnbzvLL74g2tgl6Dqy5d2ggRvio8-ZSPLWWob_zXB612girjmwb3bkgayCitV1Xm9nFS2G_xsjJ_e8HNAzgt9242X9uDJjQkBVI&__tn__=-UK-R&c[0]=AT33AcdlO4vRwwp54igAtGcsU11PS_t6RnE9-73E8KisqCjFauybhoeIV1i8X1F2BEU7hOwQagz88to6xikbvjyzC0vzDeFdMseQH-xq8KbV1lq48dT8PyB-cLwODW1VWG0DP--aPQKSAhQCjw_l7Pb5BBlNTKAfU1HCVo9Da3ViOrQnLEznJgqDy1Pmpy79WtDY1bdpOYTFA47NuMnklqaRFSpC3svPhxrgjFLQ4yl74H0
เขียนเมื่อ 12 กันยายน 2566 | อ่าน 2773
โดย โรงเรียนวัดแสงมณี

หนังสั้น เรื่อง ยอดมนุษย์กองขยะ

(เปิดดู8)

หนังสั้นคุณธรรม เรื่อง น้ำใจ

(เปิดดู8)

รายงานการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

(เปิดดู10)

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระตอนเช้า

(เปิดดู45)

กิจกรรมศิษย์เคารพครู น้องไหว้พี่

(เปิดดู58)

ประมวลภาพกิจกรรมผลงานและรางวัล สถานศึกษา ครู และนักเรียน

(เปิดดู95)

กิจกรรมตักบาตรวันขึ้นปีใหม่2567

(เปิดดู94)

รับเกียรติบัตรสื่อรักงดเหล้าเข้าพรรษา นักเรียนและครูแกนนำ

(เปิดดู94)

โรงเรียนวัดมังคลารามร่วมกิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา 24 กุมภาพันธ์ 2567

(เปิดดู86)

การจัดการเรียนรู้เรื่องโทษยาเสพติด

(เปิดดู84)

ศีล5 อบรมเชิงทฤษฎีค่ายคุณธรรมจริยธรรม

(เปิดดู82)

ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์

(เปิดดู85)

มารยาทการไทยสอนโดยพระครูสมุห์ณรงค์เดช โชติปญโญ

(เปิดดู84)

กิจกรรมค่ายคุณธรรม น้องป1-4

(เปิดดู74)

บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ วัดโพธาราม(วัดปากจัง)

(เปิดดู73)

โรงเรียนคุณธรรม 3 ดาว โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค

(เปิดดู5369)

ร่วมด้วย ช่วยกัน สร้างสรรค์คุณธรรม Pakklong PLC Moral Model โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค

(เปิดดู5392)

สพป ชลบุรี เขต ๑ ภาพยนตร์สั้น เรื่อง ทำไมต้องทำ โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค

(เปิดดู5395)

การดำเนินงานตามโครงการสถานสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค

(เปิดดู5522)

เพลง อัตลักษณ์ปากคลอง

(เปิดดู5432)
 
 
 
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th