วีดีโอโรงเรียน
 
การปฏิบัติศาสนกิจประจำวันของนักเรียน
https://fb.watch/fhvbFX1E3B/
เขียนเมื่อ 2 กันยายน 2565 | อ่าน 282
โดย โรงเรียนสายบุรีแจ้งประชาคาร

การบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับครูพระ

(เปิดดู175)

12 A วิถีพุทธ

(เปิดดู165)

ตลาดนัดโครงงานคุณธรรม มหกรรมความดี โรงเรียนบ้านหนองหวาย

(เปิดดู356)

กิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิสุดสัปดาห์

(เปิดดู363)

กิจกรรมสวดมนต์ก่อนเข้าชั้นเรียน

(เปิดดู371)

โรงเรียนคุณธรรม

(เปิดดู388)

กิจกรรมตักบาตรใส่บุญ

(เปิดดู386)

จิตอาสา พาทำบุญ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ

(เปิดดู363)

กิจกรรมวันพระราชสมภพของรัชกาลที่10

(เปิดดู359)

หนังสั้นโรงเรียนสุจริต "ทุจริต ชีวิตเปลี่ยน"

(เปิดดู356)

กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมยามเช้าในสถานศึกษา - โรงเรียนวัดวังแดง สพป.พิจิตร เขต 1

(เปิดดู351)

ทอดผ้าป่าการศึกษาและรับการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมนำการศึกษารร.วัดวังแดง สพป.พิจิตร เขต1

(เปิดดู337)

กิจกรรมทำบุญแห่เทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา - โรงเรียนวัดวังแดง สพป.พิจิตร เขต 1

(เปิดดู342)

โครงการ "หนึ่งใจ..ให้ธรรมะ" โรงเรียนวัดวังแดง สพป.พิจิตร เขต 1

(เปิดดู337)

กิจกรรมวันมาฆบูชา - โรงเรียนวัดวังแดง สพป.พิจิตร เขต 1

(เปิดดู343)

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

(เปิดดู334)

กิจกรรม เลิกเพื่อคนที่ใช่

(เปิดดู340)

การปฏิบัติศาสนกิจประจำวันของนักเรียน

(เปิดดู338)

การปฏิบัติศาสนกิจประจำวันของนักเรียน

(เปิดดู337)

การปฏิบัติศาสนกิจประจำวันของนักเรียน

(เปิดดู334)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th