วีดีโอโรงเรียน
 
วิถีพุทธชั้นนำ รุ่น 12
เขียนเมื่อ 19 มิถุนายน 2565 | อ่าน 226
โดย โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ

วันมาฆบูชา

(เปิดดู79)

โครงงานคุณธรรม

(เปิดดู89)

รายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สู่การเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 13

(เปิดดู112)

โครงงานคุณธรรม ออนไลน์ ไม่อ่อนแอ โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม

(เปิดดู109)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมโรงเรียนตะเครียะวิทยาคม

(เปิดดู119)

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี2565 โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม

(เปิดดู101)

โครงการพี่ชวนน้องทำความดีถวายในหลวง ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนตะเครียะวิทยาคม

(เปิดดู114)

เลิกเหล้าเข้าพรรษา

(เปิดดู238)

วันนี้วันพระ

(เปิดดู301)

อบรมคุณธรรม จริยธรรม

(เปิดดู292)

กิจกรรมในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ปีการศึกษา2565

(เปิดดู352)

อบรม1ห้องเรียน 1โครงงานคุณธรรม

(เปิดดู318)

ค่ายยุวชนคนคุณธรรม

(เปิดดู332)

วิถีพุทธ 2565ระยะที่1

(เปิดดู323)

ประกวด

(เปิดดู318)

ชั่วโมงวิถีพุทธวิถีไทย ม.1-3 โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย

(เปิดดู307)

กิจกรรมจิตอาสา

(เปิดดู294)

กิจกรรมพิจารณาอาหาร(นักเรียนประถม)

(เปิดดู293)

กิจกรรมพิจารณาอาหาร

(เปิดดู294)

กิจกรรมชื่นชมความดี หน้าเสาธง

(เปิดดู300)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th