วีดีโอโรงเรียน
 
นักเรียนโรงเรียนสุนทรวัฒนาถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
https://www.facebook.com/1672038436376193/videos/1792630264317009
เขียนเมื่อ 17 สิงหาคม 2564 | อ่าน 589
โดย โรงเรียนสุนทรวัฒนา

บวร

(เปิดดู420)

กิจกรรมกวนข้าวทิพย์

(เปิดดู395)

สวดมนต์สุดสัปดาห์

(เปิดดู413)

คุณธรรมจริธรรม

(เปิดดู424)

กิจกรรมบาตรบุณ คุณธรรม

(เปิดดู431)

?ด้วยจิตและศรัทธา ร่วมรักษาประเพณีไทย?

(เปิดดู426)

ผลการดำเนินงานโรงเรียน?วิถี?พุทธ?โรงเรียน?มหา?ไชย?พิทยาคม?

(เปิดดู434)

สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ

(เปิดดู465)

ค่ายเพาะเมล็ดจรรยา ปลูกกล้าคุณธรรรรม 2563

(เปิดดู463)

รายงานโรงเรียนวิถีพุทธ

(เปิดดู484)

โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน

(เปิดดู484)

กิจกรรมสวดมนต์ทำสมาธิ

(เปิดดู523)

โรงเรียนวิถีพุทธ ชั้นนำ รุ่นที่12 โรงเรียนบ้านเวียงคุก

(เปิดดู508)

สวดมนต์ก่อนกินข้าว

(เปิดดู532)

กิจกรรมนั่งสมาธิ

(เปิดดู531)

เล่านิทานคุณธรรม

(เปิดดู520)

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระและแต่งกายด้วยชุดขาว

(เปิดดู514)

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระและแต่งกายด้วยชุดขาว

(เปิดดู489)

การจัดกิจกรรม 29 ประการ

(เปิดดู528)

นักเรียนโรงเรียนสุนทรวัฒนาถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

(เปิดดู590)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th