วีดีโอโรงเรียน
 
กิจกรรมกลุ่มสีสร้างสรรค์
https://fb.watch/6719s7hz8B/
เขียนเมื่อ 16 มิถุนายน 2564 | อ่าน 997
โดย โรงเรียนบ้านภูพานคำ

ครูนำนักเรียนสวดธรรมจักร

(เปิดดู0)

บัวหวั่นสร้างอาชีพสู่รายได้

(เปิดดู3)

กิจกรรมวันสำคัญ

(เปิดดู27)

นั่งสมาธิก่อนเข้าเรียน

(เปิดดู28)

วันเข้าพรรษา

(เปิดดู29)

กิจกรรมวันวิสาขบูชา

(เปิดดู32)

ต่อต้านอบายมุข

(เปิดดู39)

ประเมินโรงเรียน

(เปิดดู44)

เวียนเทียน

(เปิดดู36)

ถวายพระพร

(เปิดดู38)

การใส่ชุดขาวทุกวันศุกร์และการสวดมนต์พิจารณาอาหาร

(เปิดดู51)

นั่งสมาธิ พัฒนาปัญญาทุกๆ วัน

(เปิดดู45)

ครูพระสอนศีลธรรม

(เปิดดู51)

ทำบุญตักบาตรวันเด็ก

(เปิดดู173)

นักเรียนตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในวันพระ

(เปิดดู1125)

การบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับครูพระ

(เปิดดู1352)

12 A วิถีพุทธ

(เปิดดู1410)

ตลาดนัดโครงงานคุณธรรม มหกรรมความดี โรงเรียนบ้านหนองหวาย

(เปิดดู1778)

กิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิสุดสัปดาห์

(เปิดดู1783)

กิจกรรมสวดมนต์ก่อนเข้าชั้นเรียน

(เปิดดู1745)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th