วีดีโอโรงเรียน
 
การมอบทุนและสิ่งของ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562
https://www.facebook.com/785872401618159/videos/2194151507501149/
เขียนเมื่อ 3 พฤษภาคม 2563 | อ่าน 833
โดย โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี

กราบพระที่บ้าน

(เปิดดู8)

สวดมนต์ไหว้พระที่บ้าน

(เปิดดู9)

นั่งสมาธิก่อนเริ่มเรียน

(เปิดดู10)

สวดมนต์วันศุกร์

(เปิดดู15)

เจริญภาวนา

(เปิดดู13)

หนังสั้น ความปลอดภัยในสถานศึกษา เรื่อง "เหตุเกิดจากบันได"

(เปิดดู23)

หนังสั้น ความปลอดภัยในสถานศึกษา เรื่อง"เสี้ยวนาที"

(เปิดดู19)

กล่าวสุนทรพจน์ในเรื่อง ความปลอดภัยในสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

(เปิดดู16)

กล่าวสุนทรพจน์ในเรื่อง ความปลอดภัยในสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

(เปิดดู22)

กิจกรรมการทำสมาธิ ตามจังหวะเพลง ปล่อย

(เปิดดู24)

โครงการคุณธรรม สพฐ. ค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2665

(เปิดดู26)

บูรณาการวิถีพุทธทุกกลุ่มสาระและในวันสำคัญทางพุทธศาสนา

(เปิดดู44)

การยืนตรงแสดงความเคารพและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ เ

(เปิดดู35)

สังเกตการสอน โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จ.อุดรธานี

(เปิดดู54)

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันศุกร์

(เปิดดู54)

ฝึกกำหนดลมหายใจ

(เปิดดู48)

กิจกรรมเดินสมาธิ อยู่ใหนก็สร้างได้

(เปิดดู63)

โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเรื่องวัยสวยชีวิตใสร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ

(เปิดดู51)

วิถีพุทธชั้นนำ รุ่น 12

(เปิดดู74)

กิจกรรมจิตอาสา

(เปิดดู96)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th