วีดีโอโรงเรียน

 

ภาพยนตร์คุณธรรม เรื่อง รักและเข้าใจ
(9 กันยายน 2563)

(เปิดดู1159)

ภาพยนตร์คุณธรรม เรื่อง I JUST KNOW THAT
(9 กันยายน 2563)

(เปิดดู1051)

จิตอาสากลุ่มยุวเกษตรกรหัวคุ้งพัฒนา
(8 กันยายน 2563)

(เปิดดู995)

กิจกรรมสวดมนต์
(8 กันยายน 2563)

(เปิดดู1055)

กิจกรรมสวมมนต์ธัมจักรกัปวัตนสูตร
(8 กันยายน 2563)

(เปิดดู945)

รางวัลครูดีศรีแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๓ นางสาวสุนทรี สมคำ
(5 กันยายน 2563)

(เปิดดู954)

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระก่อนเข้าห้องเรียน
(31 สิงหาคม 2563)

(เปิดดู1008)

กิจกรรมยิ้มง่ายไหว้สวย ม.2
(26 สิงหาคม 2563)

(เปิดดู952)

สวดมนต์แปล ม. 4
(26 สิงหาคม 2563)

(เปิดดู990)

กิจกรรมสวดมนต์วันศุกร์
(24 สิงหาคม 2563)

(เปิดดู944)

สวดมนต์เจริญภาวนา
(21 สิงหาคม 2563)

(เปิดดู964)

กิจกรรมหน้าเสาธง
(21 สิงหาคม 2563)

(เปิดดู933)

3กรกฎาคม 2563 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
(20 สิงหาคม 2563)

(เปิดดู1004)

รณรงค์ร่วมกันใช้ถุงผ้า เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก
(19 สิงหาคม 2563)

(เปิดดู984)

เข้าค่ายคุณธรรม
(18 สิงหาคม 2563)

(เปิดดู916)

กิจกรรมวันอาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ ปี 2563
(18 สิงหาคม 2563)

(เปิดดู909)

ฟื้นฟูศีลธรรมโลก
(17 สิงหาคม 2563)

(เปิดดู882)

ฟื้นฟูศีลธรรมโลก
(17 สิงหาคม 2563)

(เปิดดู947)

ธรรมะเบิกบานโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
(16 สิงหาคม 2563)

(เปิดดู1042)

ลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในชุมชนและบริเวณโดยรอบโรงเรียนวัดประสาทนิกร
(13 สิงหาคม 2563)

(เปิดดู999)

วิถีโรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง
(13 สิงหาคม 2563)

(เปิดดู999)

ถวายเถียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน
(12 สิงหาคม 2563)

(เปิดดู977)

กิจกรรมตักบาตรวันแม่
(11 สิงหาคม 2563)

(เปิดดู905)

ภาพยนต์สั้นคุณธรรมเรื่อง GIVE i ให้ l
(10 สิงหาคม 2563)

(เปิดดู956)

ทำความดีวันเข้าพรรษา 2563
(2 สิงหาคม 2563)

(เปิดดู946)

เข้าพรรษา 2563
(2 สิงหาคม 2563)

(เปิดดู953)

ประเมิน โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ 13 ก.ค.63
(27 กรกฎาคม 2563)

(เปิดดู1716)

รับประทานอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดยั้งเมิน
(9 กรกฎาคม 2563)

(เปิดดู1097)

วิดีโอประกวดสวดมนต์ ปี2562
(6 มิถุนายน 2563)

(เปิดดู1056)

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
(15 พฤษภาคม 2563)

(เปิดดู1128)

สวดมนต์แปล
(7 พฤษภาคม 2563)

(เปิดดู1124)

" เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก "
(3 พฤษภาคม 2563)

(เปิดดู1080)

ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการหยุดการแพร่เชื้อโควิด 19
(3 พฤษภาคม 2563)

(เปิดดู1042)

ร้านค้าสหกรณ์ ปันผลกำไรให้กับสมาชิก
(3 พฤษภาคม 2563)

(เปิดดู1021)

การศึกษาดูงาน ศรร. เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563
(3 พฤษภาคม 2563)

(เปิดดู1034)

สถานศึกษาพอเพียง เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
(3 พฤษภาคม 2563)

(เปิดดู962)

Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ
(3 พฤษภาคม 2563)

(เปิดดู949)

สภาพแวดล้อมในโรงเรียน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561
(3 พฤษภาคม 2563)

(เปิดดู990)

" ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน " ป้องกันการทุจริต เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561
(3 พฤษภาคม 2563)

(เปิดดู970)

ผ้าป่าวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2561
(3 พฤษภาคม 2563)

(เปิดดู950)

กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา วันวิสาขบูชา เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561
(3 พฤษภาคม 2563)

(เปิดดู961)

อบรมคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดป่าสว่างธรรม เมื่อวันที่ 7-8 มิถุนายน 2561
(3 พฤษภาคม 2563)

(เปิดดู964)

หน่วยเคลื่อนที่เร็ว ออกนิเทศ ติดตามโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561
(3 พฤษภาคม 2563)

(เปิดดู952)

โครงงานคุณธรรม สพฐ. ณ โรงแรมเลยพาเลซ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
(3 พฤษภาคม 2563)

(เปิดดู971)

กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา ถวายเทียนพรรษา เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
(3 พฤษภาคม 2563)

(เปิดดู918)

โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กลุ่มหนองหาน 2 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561
(3 พฤษภาคม 2563)

(เปิดดู923)

งานบุญกฐิน เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
(3 พฤษภาคม 2563)

(เปิดดู881)

อบรมเรื่องความพอเพียง ความประหยัด เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
(3 พฤษภาคม 2563)

(เปิดดู887)

การมอบทุนและสิ่งของ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562
(3 พฤษภาคม 2563)

(เปิดดู835)

เพลงคุณธรรม ป.1-3 ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561
(3 พฤษภาคม 2563)

(เปิดดู835)

การช่วยเหลือเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563
(3 พฤษภาคม 2563)

(เปิดดู814)

สรุปการอบรมโครงการเยาวสตรีผู้นำความดีสากล.ล้านนา
(24 ตุลาคม 2562)

(เปิดดู1559)

กลุ่มโรงเรียนบ้านด่าน1 (สพป.บร.1) จัดกิจกรรมอบรมบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
(22 ตุลาคม 2562)

(เปิดดู1699)

กิจกรรมธรรมเบิกบาน
(22 ตุลาคม 2562)

(เปิดดู1699)

กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์ตอนเย็นก่อนกลับบ้าน
(22 ตุลาคม 2562)

(เปิดดู1886)

โครงการเยาวสตรี เพื่อนำความดีสากล
(13 ตุลาคม 2562)

(เปิดดู1814)

โครงการเยาวสตรี เพื่อนำความดีสากล
(13 ตุลาคม 2562)

(เปิดดู1877)

วันเข้าพรรษา
(8 ตุลาคม 2562)

(เปิดดู1804)

สรุปกิจกรรมอบรมธรรมะ 2562
(7 ตุลาคม 2562)

(เปิดดู1920)

พิธีเปิดสวดมนต์ไหว้พระ
(7 ตุลาคม 2562)

(เปิดดู2110)

กิจกรรมไหว้พระ สวดมนต์ นั่งสมาธิ ประจำสัปดาห์
(15 กันยายน 2562)

(เปิดดู2235)

ถวายเทียนพรรษา
(15 กันยายน 2562)

(เปิดดู1773)

มารยาทไทย ฝึกการกราบพระ
(13 กันยายน 2562)

(เปิดดู1873)

มารยาทไทย
(13 กันยายน 2562)

(เปิดดู1752)

มารยาทไทย
(13 กันยายน 2562)

(เปิดดู1749)

กิจกรรมสมาธิมาปัญญาเกิด
(13 กันยายน 2562)

(เปิดดู1772)

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระวันสุดสัปดาห์
(11 กันยายน 2562)

(เปิดดู1918)

กิจกรรมนำวัดสู่โรงเรียน เนื่องในวันธรรมสวนะ เทศกาลเข้าพรรษา
(10 กันยายน 2562)

(เปิดดู1998)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม/อบรมคุณธรรม
(10 กันยายน 2562)

(เปิดดู2189)

กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์
(9 กันยายน 2562)

(เปิดดู1836)

กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์
(9 กันยายน 2562)

(เปิดดู1918)

กิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา(วันเข้าพรรษา)
(4 กันยายน 2562)

(เปิดดู1954)

กิจกรรมค่ายคุณธรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
(4 กันยายน 2562)

(เปิดดู1838)

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม นำชีวิต
(2 กันยายน 2562)

(เปิดดู1986)

ไหว้พระสวดมนต์ประจำวันศุกร์
(1 กันยายน 2562)

(เปิดดู2008)

สูตรคูณฝึกสมาธิ
(28 สิงหาคม 2562)

(เปิดดู1989)

กิจกรรมมัคนายกน้อย และท่องสรภัญญะศีล ๕
(26 สิงหาคม 2562)

(เปิดดู2298)

กิจกรรมเข้าพรรษา 2562
(20 สิงหาคม 2562)

(เปิดดู1970)

กิจกรรมเข้าพรรษา 2562
(20 สิงหาคม 2562)

(เปิดดู2001)

กิจกรรมโณงเรียนวิถีพุทธเตรียมประเมิน
(16 สิงหาคม 2562)

(เปิดดู2936)

โครงการค่ายคุณธรรม เปิดเทอม สร้างสุข
(13 สิงหาคม 2562)

(เปิดดู1831)

สวดมนต์แปล
(13 สิงหาคม 2562)

(เปิดดู1844)

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
(6 สิงหาคม 2562)

(เปิดดู1722)

แผ่เมตตาหลังนั่งสมาธิทุกเช้า
(29 กรกฎาคม 2562)

(เปิดดู1860)

นั่งสมาธิก่อนทำกิจกรรมหน้าเสาธง และสวดมนต์
(29 กรกฎาคม 2562)

(เปิดดู1877)

ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้น ม.1 (7 มิ.ย.62)
(29 กรกฎาคม 2562)

(เปิดดู1705)

เขาว่าหนูุเป็นบ้า2561
(15 กรกฎาคม 2562)

(เปิดดู1761)

กิจกกรรม ทอดถวายเทียนเข้าพรรษา ปี 2562
(13 กรกฎาคม 2562)

(เปิดดู1790)

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด วันที่ 26 มิถุนายน 2562
(26 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู1801)

กิจกรรมต้านยาเสพติด
(26 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู1851)

กิจกรรมวันไหว้ครู
(13 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู1803)

เข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม
(12 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู1736)

กิจกรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม
(12 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู1686)

การสวดมนต์ประจำเดือน
(11 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู1658)

วงดนตรี
(10 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู1680)

ร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ฟ้อนรำ 55 ปี เมืองปทุมรัตต์
(8 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู1626)

กิจกรรมวัฒนธรรมอีสาน
(8 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู1566)

กิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรม
(8 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู1394)

ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้น ม.2 (6 มิ.ย.62)
(7 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู1434)

ค่ายปฐมนิเทศ อบรมคุณธรรมจริยธรรม ม.4/2562
(7 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู1231)
ทั้งหมด 466 รายการ 3 / 5
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th