วีดีโอโรงเรียน

 

หนังสั้น ความปลอดภัยในสถานศึกษา เรื่อง"เสี้ยวนาที"
(23 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู629)

กล่าวสุนทรพจน์ในเรื่อง ความปลอดภัยในสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
(23 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู595)

กล่าวสุนทรพจน์ในเรื่อง ความปลอดภัยในสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(23 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู567)

กิจกรรมการทำสมาธิ ตามจังหวะเพลง ปล่อย
(23 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู554)

โครงการคุณธรรม สพฐ. ค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2565
(23 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู566)

บูรณาการวิถีพุทธทุกกลุ่มสาระและในวันสำคัญทางพุทธศาสนา
(22 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู549)

การยืนตรงแสดงความเคารพและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ เ
(22 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู545)

สังเกตการสอน โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จ.อุดรธานี
(20 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู558)

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันศุกร์
(20 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู507)

ฝึกกำหนดลมหายใจ
(20 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู478)

กิจกรรมเดินสมาธิ อยู่ใหนก็สร้างได้
(20 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู507)

โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเรื่องวัยสวยชีวิตใสร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ
(20 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู493)

วิถีพุทธชั้นนำ รุ่น 12
(19 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู845)

กิจกรรมจิตอาสา
(17 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู528)

กิจกรรมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
(17 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู496)

กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม
(17 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู483)

กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม
(17 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู508)

กิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน
(15 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู503)

สวดมนต์แปล
(15 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู510)

มารยาทไทย
(15 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู489)

เตรียมพิธีไหว้ครู 2565 รร.บ้านทุ่งโพธิ์ สพป.สกลนคร เขต 3
(15 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู493)

กิจกรรมพลังใจพลังกายสะสมบุญ
(15 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู461)

กิจกรรม"คุรุอาจาริยธรรม ชี้นำศิษย์" ปีการศึกษา 2565 (รร.บ้านทุ่งโพธิ์)
(15 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู515)

กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ รุ่นที่ ๑๓
(14 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู500)

อบรมคุณธรรมจริยธรรมประจำสัปดาห์
(14 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู501)

อบรมคุณธรรมจริยธรรมประจำสัปดาห์
(14 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู528)

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ
(14 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู494)

โครงงานเขตรับผิดชอบหรรษาสู่ศาสตร์พระราชาสร้างคนดี
(13 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู554)

พระสอนศีลธรรม
(9 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู620)

เรียนดีเพราะมีสมาธิ
(7 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู652)

คณะทำงาน Covid Free Setting ในสถานศึกษาจังหวัดปัตตานี
(7 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู665)

การปฏิบัติศาสนกิจประจำวันของนักเรียน
(7 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู653)

การปฏิบัติศาสนกิจประจำวันของนักเรียน
(7 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู654)

การปฏิบัติศาสนกิจประจำวันของนักเรียน
(7 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู610)

การปฏิบัติศาสนกิจประจำวันของนักเรียน
(7 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู593)

ค่ายคุณธรรม 2565
(31 พฤษภาคม 2565)

(เปิดดู768)

ฝึกสวดมนต์แปล
(31 พฤษภาคม 2565)

(เปิดดู811)

นั่งสมาธิ สวดมนต์ กิจกรรมวันพระแรกของการเปิดเรียน
(31 พฤษภาคม 2565)

(เปิดดู747)

อบรมพัฒนานักเรียนตามกระบวนการโรงเรียนคุณธรรม รร.ตะเครียะวิทยาคม
(27 พฤษภาคม 2565)

(เปิดดู774)

กิจกรรมshare shop champ โครงงานคุณธรรม2563 โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม
(20 พฤษภาคม 2565)

(เปิดดู861)

โรงเรียนตะเครียะวิทยาคมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
(20 พฤษภาคม 2565)

(เปิดดู871)

สวดมนต์ประจำสัปดาห์ รร.ตะเครียะวิทยาคม
(20 พฤษภาคม 2565)

(เปิดดู913)

กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งวันธรรมสวนะ
(20 พฤษภาคม 2565)

(เปิดดู873)

โครงงานคุณธรรม โรงเรียนสะอาด ปราศจากขยะ
(20 พฤษภาคม 2565)

(เปิดดู878)

โครงงานคุณธรรมสวมหมวกนิรภัย ปลอดภัยไว้ก่อน
(20 พฤษภาคม 2565)

(เปิดดู821)

โครงงานคุณธรรมห้องน้ำสะอาดปราศจากโรค โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม
(20 พฤษภาคม 2565)

(เปิดดู788)

กิจกรรมหนึ่งวันธรรมสวนะ โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม
(20 พฤษภาคม 2565)

(เปิดดู815)

กิจกรรมวันมาฆบูชาโรงเรียนตะเครียะวิทยาคม
(20 พฤษภาคม 2565)

(เปิดดู745)

โครงการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี2564 ณ วัดดอนรัก (โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม)
(20 พฤษภาคม 2565)

(เปิดดู1039)

สอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา2563โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม
(20 พฤษภาคม 2565)

(เปิดดู700)

โครงงานคุณธรรม Time is of essence โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม
(20 พฤษภาคม 2565)

(เปิดดู632)

โครงงานคุณธรรมออนไลน์ไม่อ่อนแอ โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม
(20 พฤษภาคม 2565)

(เปิดดู673)

บรรยายธรรม ปี 2565
(19 พฤษภาคม 2565)

(เปิดดู687)

บรรยายธรรม ปี 2564
(19 พฤษภาคม 2565)

(เปิดดู797)

นั่งสมาธิก่อนเข้าเรียน
(18 พฤษภาคม 2565)

(เปิดดู680)

กิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเรียน
(14 พฤษภาคม 2565)

(เปิดดู707)

แข่งขันสวดมนต์ทำนองสารภัญญะ
(12 พฤษภาคม 2565)

(เปิดดู698)

แข่งขันโครงงานคุณธรรมเยาวชนทำดีเพื่อพ่อหลวง
(12 พฤษภาคม 2565)

(เปิดดู692)

นำเสนอโรงเรียนคุณธรรม ระดับสามดาว
(3 เมษายน 2565)

(เปิดดู927)

นำเสนอโครงงาน พัฒนาจิต เจริญปัญญา พาโรงเรียนสะอาด
(3 เมษายน 2565)

(เปิดดู912)

สวดมนต์หมู่ทีมหญิง
(7 กุมภาพันธ์ 2565)

(เปิดดู1149)

สวดมนต์หมู่ทีมชาย
(7 กุมภาพันธ์ 2565)

(เปิดดู1148)

บวร
(27 กันยายน 2564)

(เปิดดู1605)

กิจกรรมกวนข้าวทิพย์
(27 กันยายน 2564)

(เปิดดู1568)

สวดมนต์สุดสัปดาห์
(27 กันยายน 2564)

(เปิดดู1651)

คุณธรรมจริธรรม
(27 กันยายน 2564)

(เปิดดู1644)

กิจกรรมบาตรบุณ คุณธรรม
(14 กันยายน 2564)

(เปิดดู1556)

?ด้วยจิตและศรัทธา ร่วมรักษาประเพณีไทย?
(14 กันยายน 2564)

(เปิดดู1532)

ผลการดำเนินงานโรงเรียน?วิถี?พุทธ?โรงเรียน?มหา?ไชย?พิทยาคม?
(6 กันยายน 2564)

(เปิดดู1468)

สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ
(2 กันยายน 2564)

(เปิดดู1558)

ค่ายเพาะเมล็ดจรรยา ปลูกกล้าคุณธรรรรม 2563
(30 สิงหาคม 2564)

(เปิดดู1461)

รายงานโรงเรียนวิถีพุทธ
(30 สิงหาคม 2564)

(เปิดดู1477)

โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน
(29 สิงหาคม 2564)

(เปิดดู1452)

กิจกรรมสวดมนต์ทำสมาธิ
(24 สิงหาคม 2564)

(เปิดดู1493)

โรงเรียนวิถีพุทธ ชั้นนำ รุ่นที่12 โรงเรียนบ้านเวียงคุก
(24 สิงหาคม 2564)

(เปิดดู1478)

สวดมนต์ก่อนกินข้าว
(23 สิงหาคม 2564)

(เปิดดู1497)

กิจกรรมนั่งสมาธิ
(23 สิงหาคม 2564)

(เปิดดู1477)

เล่านิทานคุณธรรม
(23 สิงหาคม 2564)

(เปิดดู1449)

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระและแต่งกายด้วยชุดขาว
(23 สิงหาคม 2564)

(เปิดดู1392)

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระและแต่งกายด้วยชุดขาว
(23 สิงหาคม 2564)

(เปิดดู1381)

การจัดกิจกรรม 29 ประการ
(22 สิงหาคม 2564)

(เปิดดู1292)

นักเรียนโรงเรียนสุนทรวัฒนาถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(17 สิงหาคม 2564)

(เปิดดู1347)

พิธีถวายพระชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2563
(17 สิงหาคม 2564)

(เปิดดู1015)

พิธีไหว้ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา ปีการศึกษา 2563
(17 สิงหาคม 2564)

(เปิดดู1023)

นำเสนอโครงงานคุณธรรม มูลนิธิเปรม
(17 สิงหาคม 2564)

(เปิดดู1169)

ผ้าป่าเพื่อการศึกษา
(17 สิงหาคม 2564)

(เปิดดู1062)

พิธีถวายเทียนพรรษา โรงเรียนสุนทรวัฒนา
(17 สิงหาคม 2564)

(เปิดดู924)

กิจกรรมวัดในโรงเรียน ค่ายคุณธรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 โรงเรียนสุนทรวัฒนา
(17 สิงหาคม 2564)

(เปิดดู932)

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(17 สิงหาคม 2564)

(เปิดดู838)

พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง วันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนสุนทรวัฒนา
(17 สิงหาคม 2564)

(เปิดดู842)

ค่ายคุณธรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุนทรวัฒนา
(17 สิงหาคม 2564)

(เปิดดู823)

เดินรณรงค์ต่อต้านวันสูบบุหรีโลก
(17 สิงหาคม 2564)

(เปิดดู799)

แห่เทียนเข้าพรรษา โรงเรียนสุนทรวัฒนา
(17 สิงหาคม 2564)

(เปิดดู803)

โรงเรียนสุนทรวัฒนารณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
(17 สิงหาคม 2564)

(เปิดดู745)

วิดีโอ นำเสนอผลการดำเนินงานของบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์)
(12 สิงหาคม 2564)

(เปิดดู781)

วันนั่งสมาธิโลก
(6 สิงหาคม 2564)

(เปิดดู893)

นำเสนอวิดิทัศน์
(6 สิงหาคม 2564)

(เปิดดู1090)

นำเสนอโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12
(2 สิงหาคม 2564)

(เปิดดู975)

โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์)
(30 กรกฎาคม 2564)

(เปิดดู1130)

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
(29 กรกฎาคม 2564)

(เปิดดู938)
ทั้งหมด 552 รายการ 2 / 6
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th