วีดีโอโรงเรียน

 

กิจกรรมเรียนรู้ชุมชนหลักเหลียม
(13 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู529)

กิจกรรมจิตศึกษาพัฒนาปัญญาภายใน
(13 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู555)

กิจกรรม ธรรมะ ชำระใจ
(13 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู528)

การเสริมสร้างนักเรียนโรงเรียนบ้านสะพานหันมีวินัยและความรับผิดชอบ
(9 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู501)

สวดมนต์
(9 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู497)

เตรียมพร้อมเปิดเรียน
(8 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู501)

คาบกิจกรรม คุณธรรมประจำสัปดาห์
(7 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู517)

ฟ้อนงานปอยหลวงวัดศรีดอนมูล
(6 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู569)

เล่าขานตำนานหลวงปู่ทองแห่งวัดโนนสูง
(3 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู557)

การเล่าเรื่องประวัติบุคคลสำคัญ
(3 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู590)

กิจกรรมจิตอาสา..ทำความดีมอบสิ่งของให้ผู้ป่วยติดเตียง
(3 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู588)

กิจกรรมกวนข้าวทิพย์..
(3 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู552)

กิจกรรมอบรมเข้าค่ายธรรมมะ
(3 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู544)

กิจกรรมสวดมนต์ ก่อนเรียน เช้า-บ่าย
(3 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู526)

ผู้นำนักเรียน นำสวดมนต์สรภัญญะ
(2 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู550)

บรรยายธรรม ป.3 ร.ร. บ้านสระคลองพัฒนา
(1 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู526)

สรรค์สร้าง...ปันประสบการณ์การอ่าน #โรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง สพป.ศรีสะเกษ เขต3
(1 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู494)

เยาวชนรักษ์น้ำ(รางวัลชนะเลิศ 2562)
(1 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู505)

กิจกรรมวันมาฆบูชา
(30 พฤษภาคม 2564)

(เปิดดู581)

โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํา
(24 พฤษภาคม 2564)

(เปิดดู882)

เตรียมงานวันกฐิน วัดป่าบ้านเพิ่ม
(29 เมษายน 2564)

(เปิดดู1053)

กิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเรียนภาคบ่าย
(18 เมษายน 2564)

(เปิดดู982)

กิจกรรมเรียนรู้คู่คุณธรรม
(18 เมษายน 2564)

(เปิดดู1063)

สวดมนต์แปล
(19 มีนาคม 2564)

(เปิดดู1262)

โรงเรียนศีลห้า ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง
(18 มีนาคม 2564)

(เปิดดู1033)

สวดมนต์แปลทุกเช้าและเย็น
(18 มีนาคม 2564)

(เปิดดู1094)

ภาพยนสั้นเรื่องอะทินาทานา
(18 มีนาคม 2564)

(เปิดดู1005)

กิจกรรมวันมาฆบูชา
(2 มีนาคม 2564)

(เปิดดู1183)

การนำเสนอโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ปีที่ 15 โครงงานโรงเรียนสวยด้วยมือเรา " 5 ส. สุขสราญ" โรงเรียนวัดป่าไผ่ สพป. สระบุรี เขต 2
(16 กุมภาพันธ์ 2564)

(เปิดดู1196)

รักษาศีล 5
(24 พฤศจิกายน 2563)

(เปิดดู1605)

กินข้าวก่อนรับประทานอาหารมีการพิจารณาอาหารรับประทานอาหารไม่ดังไม่หกไม่เหลือ
(24 พฤศจิกายน 2563)

(เปิดดู1454)

สวดมนต์ วันออกพรรษา
(6 ตุลาคม 2563)

(เปิดดู1581)

พลังงานคือชีวิต
(1 ตุลาคม 2563)

(เปิดดู1966)

เพลงคุณธรรม
(1 ตุลาคม 2563)

(เปิดดู2378)

โครงการโรงเรียนคุณธรรม ร ร วัดราษฎร์ประสิทธิ์ สพป สิงห์บุรี
(1 ตุลาคม 2563)

(เปิดดู1827)

สื่อภาพยนตร์สั้นเรื่อง "ความคิด" โครงการโรงเรียนสุจริต
(1 ตุลาคม 2563)

(เปิดดู1940)

ส่งวิดีโอโรงเรียนเรียนวิถีพุทธ
(28 กันยายน 2563)

(เปิดดู1615)

ทำบุญตักบาตร
(22 กันยายน 2563)

(เปิดดู1563)

ประกาศเจตนารมณ์การลดใช้ถุงพลาสติก
(17 กันยายน 2563)

(เปิดดู1794)

ประกวดร้องเพลงบอกรักให้ก้องฟ้่า "น้ำใจแม่"
(15 กันยายน 2563)

(เปิดดู1284)

กิจกรรมสวดมนต์ประจำวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน
(15 กันยายน 2563)

(เปิดดู1500)

กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
(14 กันยายน 2563)

(เปิดดู1264)

สวดมนต์ประจำสัปดาห์
(11 กันยายน 2563)

(เปิดดู1230)

กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์
(11 กันยายน 2563)

(เปิดดู1448)

ภาพยนตร์ รณรงค์เลิกใช้ถุงพลาสติก โดยสภานักเรียน
(9 กันยายน 2563)

(เปิดดู1506)

ภาพยนตร์สั้น เรื่อง ชีวิตกับเครื่องบินกระดาษ
(9 กันยายน 2563)

(เปิดดู1245)

ภาพยนตร์ เรื่อง หนึ่งเสียงเปลี่ยนชีวิต
(9 กันยายน 2563)

(เปิดดู1317)

ภาพยนตร์คุณธรรม เรื่อง รักและเข้าใจ
(9 กันยายน 2563)

(เปิดดู1129)

ภาพยนตร์คุณธรรม เรื่อง I JUST KNOW THAT
(9 กันยายน 2563)

(เปิดดู1020)

จิตอาสากลุ่มยุวเกษตรกรหัวคุ้งพัฒนา
(8 กันยายน 2563)

(เปิดดู967)

กิจกรรมสวดมนต์
(8 กันยายน 2563)

(เปิดดู1013)

กิจกรรมสวมมนต์ธัมจักรกัปวัตนสูตร
(8 กันยายน 2563)

(เปิดดู917)

รางวัลครูดีศรีแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๓ นางสาวสุนทรี สมคำ
(5 กันยายน 2563)

(เปิดดู923)

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระก่อนเข้าห้องเรียน
(31 สิงหาคม 2563)

(เปิดดู970)

กิจกรรมยิ้มง่ายไหว้สวย ม.2
(26 สิงหาคม 2563)

(เปิดดู915)

สวดมนต์แปล ม. 4
(26 สิงหาคม 2563)

(เปิดดู948)

กิจกรรมสวดมนต์วันศุกร์
(24 สิงหาคม 2563)

(เปิดดู911)

สวดมนต์เจริญภาวนา
(21 สิงหาคม 2563)

(เปิดดู932)

กิจกรรมหน้าเสาธง
(21 สิงหาคม 2563)

(เปิดดู901)

3กรกฎาคม 2563 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
(20 สิงหาคม 2563)

(เปิดดู973)

รณรงค์ร่วมกันใช้ถุงผ้า เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก
(19 สิงหาคม 2563)

(เปิดดู953)

เข้าค่ายคุณธรรม
(18 สิงหาคม 2563)

(เปิดดู882)

กิจกรรมวันอาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ ปี 2563
(18 สิงหาคม 2563)

(เปิดดู878)

ฟื้นฟูศีลธรรมโลก
(17 สิงหาคม 2563)

(เปิดดู844)

ฟื้นฟูศีลธรรมโลก
(17 สิงหาคม 2563)

(เปิดดู915)

ธรรมะเบิกบานโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
(16 สิงหาคม 2563)

(เปิดดู1012)

ลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในชุมชนและบริเวณโดยรอบโรงเรียนวัดประสาทนิกร
(13 สิงหาคม 2563)

(เปิดดู964)

วิถีโรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง
(13 สิงหาคม 2563)

(เปิดดู966)

ถวายเถียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน
(12 สิงหาคม 2563)

(เปิดดู942)

กิจกรรมตักบาตรวันแม่
(11 สิงหาคม 2563)

(เปิดดู872)

ภาพยนต์สั้นคุณธรรมเรื่อง GIVE i ให้ l
(10 สิงหาคม 2563)

(เปิดดู919)

ทำความดีวันเข้าพรรษา 2563
(2 สิงหาคม 2563)

(เปิดดู913)

เข้าพรรษา 2563
(2 สิงหาคม 2563)

(เปิดดู923)

ประเมิน โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ 13 ก.ค.63
(27 กรกฎาคม 2563)

(เปิดดู1649)

รับประทานอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดยั้งเมิน
(9 กรกฎาคม 2563)

(เปิดดู1059)

วิดีโอประกวดสวดมนต์ ปี2562
(6 มิถุนายน 2563)

(เปิดดู1017)

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
(15 พฤษภาคม 2563)

(เปิดดู1092)

สวดมนต์แปล
(7 พฤษภาคม 2563)

(เปิดดู1089)

" เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก "
(3 พฤษภาคม 2563)

(เปิดดู1045)

ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการหยุดการแพร่เชื้อโควิด 19
(3 พฤษภาคม 2563)

(เปิดดู1010)

ร้านค้าสหกรณ์ ปันผลกำไรให้กับสมาชิก
(3 พฤษภาคม 2563)

(เปิดดู990)

การศึกษาดูงาน ศรร. เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563
(3 พฤษภาคม 2563)

(เปิดดู998)

สถานศึกษาพอเพียง เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
(3 พฤษภาคม 2563)

(เปิดดู929)

Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ
(3 พฤษภาคม 2563)

(เปิดดู914)

สภาพแวดล้อมในโรงเรียน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561
(3 พฤษภาคม 2563)

(เปิดดู949)

" ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน " ป้องกันการทุจริต เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561
(3 พฤษภาคม 2563)

(เปิดดู938)

ผ้าป่าวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2561
(3 พฤษภาคม 2563)

(เปิดดู919)

กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา วันวิสาขบูชา เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561
(3 พฤษภาคม 2563)

(เปิดดู927)

อบรมคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดป่าสว่างธรรม เมื่อวันที่ 7-8 มิถุนายน 2561
(3 พฤษภาคม 2563)

(เปิดดู925)

หน่วยเคลื่อนที่เร็ว ออกนิเทศ ติดตามโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561
(3 พฤษภาคม 2563)

(เปิดดู917)

โครงงานคุณธรรม สพฐ. ณ โรงแรมเลยพาเลซ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
(3 พฤษภาคม 2563)

(เปิดดู936)

กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา ถวายเทียนพรรษา เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
(3 พฤษภาคม 2563)

(เปิดดู888)

โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กลุ่มหนองหาน 2 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561
(3 พฤษภาคม 2563)

(เปิดดู890)

งานบุญกฐิน เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
(3 พฤษภาคม 2563)

(เปิดดู849)

อบรมเรื่องความพอเพียง ความประหยัด เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
(3 พฤษภาคม 2563)

(เปิดดู864)

การมอบทุนและสิ่งของ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562
(3 พฤษภาคม 2563)

(เปิดดู802)

เพลงคุณธรรม ป.1-3 ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561
(3 พฤษภาคม 2563)

(เปิดดู792)

การช่วยเหลือเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563
(3 พฤษภาคม 2563)

(เปิดดู785)

สรุปการอบรมโครงการเยาวสตรีผู้นำความดีสากล.ล้านนา
(24 ตุลาคม 2562)

(เปิดดู1523)

กลุ่มโรงเรียนบ้านด่าน1 (สพป.บร.1) จัดกิจกรรมอบรมบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
(22 ตุลาคม 2562)

(เปิดดู1668)
ทั้งหมด 413 รายการ 2 / 5
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th