วีดีโอโรงเรียน

 

บวร
(27 กันยายน 2564)

(เปิดดู420)

กิจกรรมกวนข้าวทิพย์
(27 กันยายน 2564)

(เปิดดู395)

สวดมนต์สุดสัปดาห์
(27 กันยายน 2564)

(เปิดดู413)

คุณธรรมจริธรรม
(27 กันยายน 2564)

(เปิดดู424)

กิจกรรมบาตรบุณ คุณธรรม
(14 กันยายน 2564)

(เปิดดู431)

?ด้วยจิตและศรัทธา ร่วมรักษาประเพณีไทย?
(14 กันยายน 2564)

(เปิดดู426)

ผลการดำเนินงานโรงเรียน?วิถี?พุทธ?โรงเรียน?มหา?ไชย?พิทยาคม?
(6 กันยายน 2564)

(เปิดดู434)

สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ
(2 กันยายน 2564)

(เปิดดู465)

ค่ายเพาะเมล็ดจรรยา ปลูกกล้าคุณธรรรรม 2563
(30 สิงหาคม 2564)

(เปิดดู463)

รายงานโรงเรียนวิถีพุทธ
(30 สิงหาคม 2564)

(เปิดดู484)

โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน
(29 สิงหาคม 2564)

(เปิดดู484)

กิจกรรมสวดมนต์ทำสมาธิ
(24 สิงหาคม 2564)

(เปิดดู523)

โรงเรียนวิถีพุทธ ชั้นนำ รุ่นที่12 โรงเรียนบ้านเวียงคุก
(24 สิงหาคม 2564)

(เปิดดู509)

สวดมนต์ก่อนกินข้าว
(23 สิงหาคม 2564)

(เปิดดู533)

กิจกรรมนั่งสมาธิ
(23 สิงหาคม 2564)

(เปิดดู531)

เล่านิทานคุณธรรม
(23 สิงหาคม 2564)

(เปิดดู520)

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระและแต่งกายด้วยชุดขาว
(23 สิงหาคม 2564)

(เปิดดู514)

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระและแต่งกายด้วยชุดขาว
(23 สิงหาคม 2564)

(เปิดดู490)

การจัดกิจกรรม 29 ประการ
(22 สิงหาคม 2564)

(เปิดดู528)

นักเรียนโรงเรียนสุนทรวัฒนาถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(17 สิงหาคม 2564)

(เปิดดู590)

พิธีถวายพระชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2563
(17 สิงหาคม 2564)

(เปิดดู386)

พิธีไหว้ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา ปีการศึกษา 2563
(17 สิงหาคม 2564)

(เปิดดู379)

นำเสนอโครงงานคุณธรรม มูลนิธิเปรม
(17 สิงหาคม 2564)

(เปิดดู404)

ผ้าป่าเพื่อการศึกษา
(17 สิงหาคม 2564)

(เปิดดู368)

พิธีถวายเทียนพรรษา โรงเรียนสุนทรวัฒนา
(17 สิงหาคม 2564)

(เปิดดู301)

กิจกรรมวัดในโรงเรียน ค่ายคุณธรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 โรงเรียนสุนทรวัฒนา
(17 สิงหาคม 2564)

(เปิดดู308)

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(17 สิงหาคม 2564)

(เปิดดู262)

พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง วันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนสุนทรวัฒนา
(17 สิงหาคม 2564)

(เปิดดู254)

ค่ายคุณธรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุนทรวัฒนา
(17 สิงหาคม 2564)

(เปิดดู243)

เดินรณรงค์ต่อต้านวันสูบบุหรีโลก
(17 สิงหาคม 2564)

(เปิดดู237)

แห่เทียนเข้าพรรษา โรงเรียนสุนทรวัฒนา
(17 สิงหาคม 2564)

(เปิดดู222)

โรงเรียนสุนทรวัฒนารณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
(17 สิงหาคม 2564)

(เปิดดู189)

วิดีโอ นำเสนอผลการดำเนินงานของบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์)
(12 สิงหาคม 2564)

(เปิดดู237)

วันนั่งสมาธิโลก
(6 สิงหาคม 2564)

(เปิดดู279)

นำเสนอวิดิทัศน์
(6 สิงหาคม 2564)

(เปิดดู336)

นำเสนอโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12
(2 สิงหาคม 2564)

(เปิดดู349)

โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์)
(30 กรกฎาคม 2564)

(เปิดดู469)

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
(29 กรกฎาคม 2564)

(เปิดดู314)

หนังสั้นคุณธรรม
(13 กรกฎาคม 2564)

(เปิดดู654)

ไปวัดวันพระ
(13 กรกฎาคม 2564)

(เปิดดู595)

สร้างสำนัก
(13 กรกฎาคม 2564)

(เปิดดู596)

ค่ายคุณธรรมนักเรียน
(13 กรกฎาคม 2564)

(เปิดดู557)

นำเสนอโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เรื่องจิตอาสานำพาเป็นหนึ่งเดียว
(13 กรกฎาคม 2564)

(เปิดดู574)

เด็กดี ศรีฟ้าแดง
(13 กรกฎาคม 2564)

(เปิดดู612)

เชียงเพ็งร่วมใจ ฝักใฝ่จิตอาสา
(13 กรกฎาคม 2564)

(เปิดดู583)

กิจกรรมเวียนเทียน
(30 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู792)

กิจกรรมทำบุญใส่บาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ฟังธรรมะ
(30 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู649)

ไหว้พระสวดมนต์
(30 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู654)

วิดีโอ ยุวทูตความดี
(30 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู739)

กิจกรรมหลังเลิกเรียน โรงเรียนวิถีพุทธ
(29 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู697)

การรายงานประเมินตนเองอัตลักษณ์ 29 ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ
(29 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู834)

สวดมนต์ไหว้พระ
(29 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู667)

วีดิทัศน์โรงเรียน
(28 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู685)

ภาพยนตร์สั้นส่งเสริมคุณธรรม
(28 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู593)

โครงการเยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง
(28 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู586)

กิจกรรมคุณธรรม จริยะธรรม ทุกวันศุกร์
(28 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู562)

วันมาฆบูชา 2564
(28 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู566)

สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองนองสรภัญญะ
(26 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู597)

สวดมนต์ประจำสัปดาห์
(25 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู549)

สวดมนต์หมู่
(25 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู500)

กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม
(24 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู513)

วันมาฆบูชา ปี 2563
(23 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู530)

กิจกรรม วันมาฆบูชา โรงเรียนบ้านหนองเต่า อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
(23 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู523)

นวัตกรรมพัฒนาการอ่านการเขียนระดับปฐมวัยตามแนวคิดวิถีพุทธ
(23 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู533)

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ(Zero West School)
(22 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู516)

กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
(22 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู426)

วีถีลูกดอกบัว
(22 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู402)

ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ปีการศึกษา 2563
(21 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู426)

วิดีโอโรงเรียน
(17 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู457)

ปัจฉิมนิเทศ
(16 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู390)

กิจกรรมนั่งสมาธิสวดคาถาชินบัญชรทุกกลางวัน
(16 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู421)

โครงการส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมนำการศึกษา โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง
(16 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู448)

กิจกรรมกลุ่มสีสร้างสรรค์
(16 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู412)

วีดีโอโรงเรียนวิถีพุทธ
(15 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู393)

โรงเรียนจิตศึกษาพัฒนาภายใน
(13 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู386)

PLC กระบวนทัศน์จิตศึกษาหลักเหลี่ยม
(13 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู410)

กิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อสุขภาพ
(13 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู416)

กิจกรรมเรียนรู้ชุมชนหลักเหลียม
(13 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู344)

กิจกรรมจิตศึกษาพัฒนาปัญญาภายใน
(13 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู368)

กิจกรรม ธรรมะ ชำระใจ
(13 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู348)

การเสริมสร้างนักเรียนโรงเรียนบ้านสะพานหันมีวินัยและความรับผิดชอบ
(9 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู322)

สวดมนต์
(9 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู308)

เตรียมพร้อมเปิดเรียน
(8 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู322)

คาบกิจกรรม คุณธรรมประจำสัปดาห์
(7 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู333)

ฟ้อนงานปอยหลวงวัดศรีดอนมูล
(6 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู375)

เล่าขานตำนานหลวงปู่ทองแห่งวัดโนนสูง
(3 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู380)

การเล่าเรื่องประวัติบุคคลสำคัญ
(3 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู392)

กิจกรรมจิตอาสา..ทำความดีมอบสิ่งของให้ผู้ป่วยติดเตียง
(3 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู405)

กิจกรรมกวนข้าวทิพย์..
(3 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู366)

กิจกรรมอบรมเข้าค่ายธรรมมะ
(3 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู369)

กิจกรรมสวดมนต์ ก่อนเรียน เช้า-บ่าย
(3 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู356)

ผู้นำนักเรียน นำสวดมนต์สรภัญญะ
(2 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู384)

บรรยายธรรม ป.3 ร.ร. บ้านสระคลองพัฒนา
(1 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู354)

สรรค์สร้าง...ปันประสบการณ์การอ่าน #โรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง สพป.ศรีสะเกษ เขต3
(1 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู315)

เยาวชนรักษ์น้ำ(รางวัลชนะเลิศ 2562)
(1 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู315)

กิจกรรมวันมาฆบูชา
(30 พฤษภาคม 2564)

(เปิดดู403)

โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํา
(24 พฤษภาคม 2564)

(เปิดดู688)

เตรียมงานวันกฐิน วัดป่าบ้านเพิ่ม
(29 เมษายน 2564)

(เปิดดู848)

กิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเรียนภาคบ่าย
(18 เมษายน 2564)

(เปิดดู805)

กิจกรรมเรียนรู้คู่คุณธรรม
(18 เมษายน 2564)

(เปิดดู860)
ทั้งหมด 390 รายการ 1 / 4
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th