ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
1  บ้านชะวึก สพป.ระยอง เขต1 28 กันยายน 2566 12:58:29
2  โรงเรียนบ้านปากแพรก (ระยอง) สพป.ระยอง เขต1 28 กันยายน 2566 10:26:05
3  โรงเรียนบ้านเขาหวาย สพป.ระยอง เขต1 26 กันยายน 2566 20:35:37
4  เกาะแก้วพิศดาร สพป.ระยอง เขต1 21 กันยายน 2566 14:02:17
5  โรงเรียนวัดราษฎร์สรัทธาราม สพป.นครปฐม เขต2 21 กันยายน 2566 10:49:23
6  โรงเรียนวัดดอนใหญ่ สพป.นครสวรรค์ เขต1 19 กันยายน 2566 15:10:12
7  โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี สพม.  14 กันยายน 2566 15:34:15
8  โรงเรียนบ้านวังม่วย สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 14 กันยายน 2566 09:48:45
9  โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท สพป.นครสวรรค์ เขต3 13 กันยายน 2566 11:16:38
10  โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 12 กันยายน 2566 16:03:19
11  โรงเรียนจ่าการบุญ สพป.พิษณุโลก เขต1 12 กันยายน 2566 14:02:42
12  โรงเรียนบ้านโสกเตย สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 11 กันยายน 2566 14:16:29
13  โรงเรียนบ้านหมูม้น (สหมิตรวิทยาคาร) สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 5 กันยายน 2566 12:51:16
14  ชุมชนบ้านหัวหวาย สพป.นครสวรรค์ เขต3 5 กันยายน 2566 10:03:16
15  โรงเรียนวัดหน้าเขา สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 4 กันยายน 2566 16:39:29
16  โรงเรียนบ้านโนนจำปา สพป.สุรินทร์ เขต2 4 กันยายน 2566 09:05:05
17  โรงเรียนวัดดงกะพี้ สพป.นครสวรรค์ เขต1 31 สิงหาคม 2566 12:47:56
18  โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ เขต2 31 สิงหาคม 2566 10:56:29
19  โรงเรียนวัดศาลาเขื่อน (อุภัยเพชร) สพป.เพชรบุรี เขต2 30 สิงหาคม 2566 16:09:53
20  โรงเรียนบ้านทุ่งนา(ย่านตาขาว) สพป.ตรัง เขต1 30 สิงหาคม 2566 14:45:48
21  โรงเรียนบ้านปากแพรก สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 30 สิงหาคม 2566 13:26:06
22  โรงเรียนบ้านสระมะค่า สพป.นครราชสีมา เขต2 30 สิงหาคม 2566 11:29:40
23  วัดบ้านมะเกลือ สพป.นครสวรรค์ เขต1 30 สิงหาคม 2566 10:02:04
24  บ้านสบสอย สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 29 สิงหาคม 2566 11:25:42
25  บ้านพรุวง สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 29 สิงหาคม 2566 11:11:30
26  โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป.สกลนคร เขต1 28 สิงหาคม 2566 21:03:05
27  โรงเรียนสมสรร สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 27 สิงหาคม 2566 13:08:45
28  โรงเรียนบ้านควนนิมิต สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 26 สิงหาคม 2566 11:37:44
29  โรงเรียนบ้านผาเสริฐ สพป.เชียงราย เขต1 23 สิงหาคม 2566 15:37:00
30  โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม สพม.  17 สิงหาคม 2566 12:22:36
31  โรงเรียนสองคอนวิทยาคม สพม.  3 สิงหาคม 2566 09:24:44
32  โรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) สพป.ศรีสะเกษ เขต2 19 กรกฎาคม 2566 12:46:51
33  บ้านลำโป่งเพชร สพป.ลพบุรี เขต2 18 กรกฎาคม 2566 14:34:33
34  บ้านแม่บอน สพป.ลำพูน เขต2 17 กรกฎาคม 2566 10:33:57
35  โรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร ๑๑ ฯ สพป.พังงา เขต1 10 กรกฎาคม 2566 21:40:00
36  โรงเรียนบ้านป่าหว้าน (นครพนม) สพป.นครพนม เขต2 10 กรกฎาคม 2566 09:22:14
37  โรงเรียนบางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม.  6 กรกฎาคม 2566 14:07:02
38  โรงเรียนบ้านน้ำพิ สพป.น่าน เขต2 4 กรกฎาคม 2566 12:26:00
39  โรงเรียนวัดธรรมจริยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 4 กรกฎาคม 2566 11:21:38
40  วัดพรหมเพชร สพป.นครนายก เขต1 4 กรกฎาคม 2566 10:25:32
41  ไทยรัฐวิทยา ๗๓ (วัดบ้านพร้าว) สพป.นครนายก เขต1 3 กรกฎาคม 2566 13:22:08
42  โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ สพป.มหาสารคาม เขต1 3 กรกฎาคม 2566 10:59:47
43  โรงเรียนวัดควน สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 3 กรกฎาคม 2566 09:21:45
44  โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต2 1 กรกฎาคม 2566 17:46:22
45  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก สพม.  1 กรกฎาคม 2566 15:36:02
46  โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ สพม.  1 กรกฎาคม 2566 11:47:30
47  โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 1 กรกฎาคม 2566 09:57:03
48  พูลเจริญวิทยาคม สพม.  30 มิถุนายน 2566 22:44:42
49  โรงเรียนบ้านเกาะยวน สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 30 มิถุนายน 2566 21:47:47
50  โรงเรียนวัดหนองทองทราย สพป.นครนายก เขต1 30 มิถุนายน 2566 21:41:17
51  วัดคงคาเจริญ สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 30 มิถุนายน 2566 17:54:30
52  บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า สพป.ขอนแก่น เขต4 30 มิถุนายน 2566 17:48:08
53  บ้านคลองกุ่ม สพป.ชลบุรี เขต2 30 มิถุนายน 2566 16:11:06
54  โมโกรวิทยาคม สพม.  30 มิถุนายน 2566 13:54:49
55  โรงเรียนบ้านโสกก่ามนาตาไก้ สพป.บึงกาฬ เขต1 30 มิถุนายน 2566 13:12:11
56  โรงเรียนบ้านขะยูง สพป.ศรีสะเกษ เขต4 30 มิถุนายน 2566 13:10:06
57  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สพม.  30 มิถุนายน 2566 11:22:11
58  โรงเรียนวัดหาดสูง สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 30 มิถุนายน 2566 11:11:23
59  บ้านคอกวัว สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 30 มิถุนายน 2566 10:31:12
60  โรงเรียนสุราษธานี สพม.  30 มิถุนายน 2566 08:49:01
61  โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป.บึงกาฬ เขต1 30 มิถุนายน 2566 08:31:48
62  โรงเรียนเพียงหลวง ๓ (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช สพป.กาญจนบุรี เขต3 29 มิถุนายน 2566 23:08:08
63  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป.ชัยภูมิ เขต1 29 มิถุนายน 2566 20:31:23
64  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่เหนือ สพป.เลย เขต2 29 มิถุนายน 2566 19:32:54
65  โรงเรียนวัดโคกพุทรา(อดุลราษฎร์บำรุง) สพป.อ่างทอง เขต1 29 มิถุนายน 2566 16:21:25
66  ชุมชนบ้านหน้าเขา สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 29 มิถุนายน 2566 16:12:49
67  โรงเรียนบ้านกุดแคน สพป.ขอนแก่น เขต5 29 มิถุนายน 2566 15:43:34
68  โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี สพม.  29 มิถุนายน 2566 15:37:29
69  โรงเรียนบ้านทุ่มห้วย สพป.ขอนแก่น เขต2 29 มิถุนายน 2566 12:57:48
70  บ้านกงพาน สพป.ศรีสะเกษ เขต2 29 มิถุนายน 2566 11:32:17
71  วัดศรีสุวรรณ สพป.นครนายก เขต1 29 มิถุนายน 2566 10:25:35
72  โรงเรียนบ้านดีลัง สพป.ลพบุรี เขต2 29 มิถุนายน 2566 09:06:03
73  วัดนาหินลาด สพป.นครนายก เขต1 28 มิถุนายน 2566 16:09:01
74  วัดพรานนก สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 28 มิถุนายน 2566 15:38:32
75  โรงเรียนอนุบาลอำเภอปากพลี(ชุมชนบ้านเกาะหวาย) สพป.นครนายก เขต1 28 มิถุนายน 2566 14:11:44
76  บ้านคลอง 31 สพป.นครนายก เขต1 28 มิถุนายน 2566 12:27:26
77  บ้านไร่จันดี สพป.ระยอง เขต1 28 มิถุนายน 2566 11:23:58
78  โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป.ขอนแก่น เขต5 28 มิถุนายน 2566 11:05:15
79  โรงเรียนวัดพรหมเกษร สพป.พิษณุโลก เขต1 27 มิถุนายน 2566 23:05:34
80  โรงเรียนวัดบางหอย สพป.นครนายก เขต1 27 มิถุนายน 2566 21:03:30
81  โรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา สพป.สกลนคร เขต1 27 มิถุนายน 2566 16:10:11
82  โรงเรียนบ้านโคก สพป.ศรีสะเกษ เขต2 27 มิถุนายน 2566 15:14:06
83  โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 27 มิถุนายน 2566 15:01:43
84  บ้านนาลึก สพป.สงขลา เขต2 27 มิถุนายน 2566 14:23:02
85  โรงเรียนบ้านบางลึก สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 27 มิถุนายน 2566 14:19:40
86  สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย สพป.เพชรบุรี เขต1 27 มิถุนายน 2566 11:00:00
87  Ban Thangsai School สพม.  27 มิถุนายน 2566 10:12:01
88  โรงเรียนโสกห้างศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต5 27 มิถุนายน 2566 09:36:27
89  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 26 มิถุนายน 2566 19:36:39
90  โรงเรียนบ้านหัวคู สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 26 มิถุนายน 2566 14:04:03
91  บ้านตาทอง สพป.ศรีสะเกษ เขต2 26 มิถุนายน 2566 10:32:47
92  โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อ สพป.นครสวรรค์ เขต1 23 มิถุนายน 2566 14:58:40
93  โรงเรียนบ้านแสนเจริญ สพป.เชียงราย เขต2 22 มิถุนายน 2566 13:20:03
94  โรงเรียนวัดเนินกระปรอก สพป.ระยอง เขต1 22 มิถุนายน 2566 11:53:36
95  โรงเรียนบ้านหนองศาลา สพป.ขอนแก่น เขต5 22 มิถุนายน 2566 11:20:58
96  บ้านโคกทราย สพป.พัทลุง เขต2 22 มิถุนายน 2566 11:16:23
97  โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา สพม.  22 มิถุนายน 2566 11:03:41
98  โรงเรียนมหาราช ๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 22 มิถุนายน 2566 09:25:54
99  โรงเรียนวัดราชโอรส สพม.  22 มิถุนายน 2566 08:34:15
100  โรงเรียนบ้านพระบาท สพป.ขอนแก่น เขต5 21 มิถุนายน 2566 16:18:43


ทั้งหมด 256 รายการ 1 / 3
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th