ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
1  โรงเรียนบ้านโสกสนวน สพป.นครราชสีมา เขต6 24 ธันวาคม 2561 13:59:40
2  โรงเรียนบ้านตาด สพป.อุดรธานี เขต1 19 ธันวาคม 2561 10:40:00
3  โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ สพป.อุดรธานี เขต1 11 ธันวาคม 2561 11:37:04
4  โรงเรียนบ้านนาทาม สพป.อุดรธานี เขต1 6 ธันวาคม 2561 13:32:54
5  โรงเรียนสุมเส้าวิทยา สพป.อุดรธานี เขต1 4 ธันวาคม 2561 10:56:36
6  โรงเรียนบ้านป่าก้าวดอนแดง สพป.อุดรธานี เขต1 3 ธันวาคม 2561 13:47:30
7  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน-สร้างแก้ว สพป.อุดรธานี เขต1 3 ธันวาคม 2561 13:21:34
8  บ้านหนองเรียน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 29 พฤศจิกายน 2561 14:17:49
9  โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม สพม.  21 พฤศจิกายน 2561 15:42:29
10  ราชานุบาล สพป.น่าน เขต1 29 ตุลาคม 2561 13:47:20
11  โรงเรียนบ้านนาเชือก สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 23:37:53
12  โรงเรียนบ้านนาสะเดา สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 23:25:23
13  โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 22:56:58
14  โรงเรียนบ้านนาขาม สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 22:44:49
15  โรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุข สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 15 กันยายน 2561 22:10:54
16  โรงเรียนบ้านกลางมูลอ้น สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 21:26:20
17  บ้านนาหนาด สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 21:24:56
18  โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 21:21:19
19  บ้านดงมะเอก สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 21:09:27
20  โรงเรียนบ้านคำเม็ก สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 20:56:33
21  บ้านโพนทัน สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 20:20:36
22  บ้านนาหลวง สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 20:14:08
23  โรงเรียนบ้านจอมมณี สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 20:13:10
24  โรงเรียนบ้านจรุกเตย สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 20:06:16
25  บ้านทรายมูลคำผักแพว สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 19:50:53
26  โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 19:44:20
27  นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 19:35:00
28  โรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 19:05:03
29  โรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์) สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 18:37:25
30  โรงเรียนบ้านปลาปากน้อย สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 17:16:01
31  บ้านหนองกกคูณ สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 16:59:14
32  โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 16:58:12
33  โรงเรียนวัดสว่าง สพป.อ่างทอง เขต1 15 กันยายน 2561 16:43:01
34  โรงเรียนบ้านคับพวง สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 16:30:31
35  โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 15:51:21
36  โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 14:59:24
37  โรงเรียนบ้านปากบัง สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 14:00:35
38  บ้านหนองหอยคำอ้อม สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 13:09:15
39  โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณประสาทศิลป์) สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 12:27:17
40  โรงเรียนบ้านนามะเขือ สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 11:06:11
41  โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ สพป.อ่างทอง เขต1 15 กันยายน 2561 10:20:38
42  บ้านดอนขาว สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 10:11:52
43  โรงเรียนบ้านดงติ้ว สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 07:27:47
44  โรงเรียนบ้านดอนฆ่าเสือ สพป.นครราชสีมา เขต6 14 กันยายน 2561 22:39:30
45  วัดป่าแดง สพป.เชียงใหม่ เขต3 14 กันยายน 2561 22:17:02
46  บ่อยางวิทยา สพม.  14 กันยายน 2561 17:32:50
47  โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป.อ่างทอง เขต1 14 กันยายน 2561 13:45:55
48  โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ สพป.นครพนม เขต1 14 กันยายน 2561 13:19:19
49  บ้านโคกสี สพป.นครราชสีมา เขต6 14 กันยายน 2561 13:00:50
50  โรงเรียนบ้านหนองแก่ง สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 14 กันยายน 2561 12:05:06
51  โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา สพป.นครพนม เขต1 14 กันยายน 2561 11:58:12
52  วังยาวเจริญวิทย์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 14 กันยายน 2561 11:33:56
53  บ้านหนองหว้าเอน สพป.นครราชสีมา เขต6 14 กันยายน 2561 11:28:58
54  โรงเรียนบ้านกระพี้ สพป.นครราชสีมา เขต6 14 กันยายน 2561 10:43:13
55  บ้านโคกวังสาร สพป.พิษณุโลก เขต2 14 กันยายน 2561 09:35:44
56  โรงเรียนวัดใหม่ สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 13 กันยายน 2561 21:46:42
57  โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร สพป.ราชบุรี เขต1 13 กันยายน 2561 17:51:20
58  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป.นครราชสีมา เขต6 13 กันยายน 2561 14:10:27
59  โรงเรียนวัดเกตุสโมสร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 13 กันยายน 2561 14:09:35
60  โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต สพป.นครราชสีมา เขต6 13 กันยายน 2561 13:55:51
61  โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 13 กันยายน 2561 12:52:21
62  บ้านทรัพย์เจริญ สพป.นครราชสีมา เขต3 12 กันยายน 2561 10:26:55
63  บ้านถ่อนนาเพลิน สพป.อุดรธานี เขต3 12 กันยายน 2561 09:12:12
64  บ้านสร้อยพร้าว สพป.อุดรธานี เขต3 11 กันยายน 2561 22:17:58
65  บ้านปลาค้าว สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 11 กันยายน 2561 20:00:05
66  โรงเรียนบ้านไชยวาล สพป.นครราชสีมา เขต3 11 กันยายน 2561 14:57:41
67  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 11 กันยายน 2561 09:07:59
68  บ้านโพนดวนสาวเอ้ สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 10 กันยายน 2561 14:28:15
69  บ้านหนองสระหงส์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 10 กันยายน 2561 13:03:00
70  โรงเรียนบ้านหนองจำปา สพป.นครราชสีมา เขต1 10 กันยายน 2561 13:00:41
71  โรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) สพป.นครราชสีมา เขต1 10 กันยายน 2561 12:11:06
72  โรงเรียนบ้านหนองม้า สพป.นครราชสีมา เขต1 10 กันยายน 2561 12:07:54
73  โรงเรียนบ้านหญ้าคาเหนือ สพป.นครราชสีมา เขต1 10 กันยายน 2561 09:08:01
74  โรงเรียนบ้านส้มมิตรภาพที่ 93 สพป.นครราชสีมา เขต1 10 กันยายน 2561 07:57:44
75  โคกเพชรสระมโนรา สพป.นครราชสีมา เขต1 9 กันยายน 2561 22:34:04
76  บ้านบึงสาร สพป.นครราชสีมา เขต1 9 กันยายน 2561 22:15:00
77  บ้านยางน้อยหัวสิบ สพป.นครราชสีมา เขต1 9 กันยายน 2561 22:12:47
78  โรงเรียนบ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชื่น สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 9 กันยายน 2561 14:20:16
79  โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 9 กันยายน 2561 13:24:23
80  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ลุ่ม สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 9 กันยายน 2561 11:51:22
81  โรงเรียนบ้านโพนหิน สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 9 กันยายน 2561 11:44:46
82  โรงเรียนหนองขามวิทยา สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 9 กันยายน 2561 08:10:30
83  โรงเรียนบ้านหญ้าหน่อง สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 9 กันยายน 2561 05:48:13
84  บ้านหนองหัวคน สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 8 กันยายน 2561 20:08:38
85  ตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) สพป.นครราชสีมา เขต1 8 กันยายน 2561 18:48:30
86  บ้านดอนหวาย (สิงห์คุรุประชาสรรค์) สพป.นครราชสีมา เขต1 8 กันยายน 2561 17:27:54
87  บ้านวังม่วง สพป.นครราชสีมา เขต1 8 กันยายน 2561 15:48:32
88  โรงเรียนบ้านเขวาหรดี สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 7 กันยายน 2561 15:42:00
89  บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 สพป.บึงกาฬ เขต1 7 กันยายน 2561 14:53:02
90  โรงเรียนบ้านแฝก สพป.นครราชสีมา เขต6 7 กันยายน 2561 10:04:46
91  บ้านมาบมะค่า สพป.นครราชสีมา เขต1 6 กันยายน 2561 17:59:52
92  บ้านเหล่าพิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต1 6 กันยายน 2561 14:14:01
93  บ้านหนองหินน้อย สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 6 กันยายน 2561 13:30:45
94  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์) สพป.นครราชสีมา เขต6 6 กันยายน 2561 13:19:04
95  บ้านค้อโนนสว่าง สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 6 กันยายน 2561 10:29:00
96  บ้านหนองยางหนองไผ่ สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 6 กันยายน 2561 09:12:11
97  บ้านขามป้อม สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 6 กันยายน 2561 07:13:16
98  โรงเรียนบ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 5 กันยายน 2561 20:54:21
99  โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ สพป.เชียงราย เขต4 5 กันยายน 2561 20:32:33
100  ดอนเสาโฮง(นิคมวิทยาคาร) สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 5 กันยายน 2561 15:02:35


ทั้งหมด 329 รายการ 1 / 4
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th