ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
1  โรงเรียนบ้านม่วง สพป.สงขลา เขต2 1 พฤศจิกายน 2556 10:25:34
2  โรงเรียนบ้านโสกตลิ่งโสกจาน สพป.ขอนแก่น เขต2 1 พฤศจิกายน 2556 10:12:15
3  โรงเรียนบ้านหนองกร่าง สพป.นครปฐม เขต1 31 ตุลาคม 2556 23:07:22
4  โรงเรียนบ้านยางเปา สพป.เชียงใหม่ เขต5 31 ตุลาคม 2556 17:31:19
5  โรงเรียนบ้านมูเซอ สพป.เชียงใหม่ เขต5 31 ตุลาคม 2556 15:52:24
6  โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์ สพป.นครปฐม เขต1 31 ตุลาคม 2556 14:58:57
7  โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป.ระยอง เขต2 31 ตุลาคม 2556 13:01:52
8  โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต5 31 ตุลาคม 2556 10:59:50
9  โรงเรียนบ้านหนองกะโดน สพป.นครปฐม เขต1 31 ตุลาคม 2556 10:21:53
10  โรงเรียนบ้านวังหม้อ สพป.เชียงใหม่ เขต5 31 ตุลาคม 2556 10:14:09
11  โรงเรียนบ้านกิ่วลม สพป.เชียงใหม่ เขต5 31 ตุลาคม 2556 10:07:35
12  โรงเรียนบ้านลำพยา สพป.นครปฐม เขต1 31 ตุลาคม 2556 10:06:18
13  โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง สพป.เชียงใหม่ เขต5 31 ตุลาคม 2556 09:58:38
14  โรงเรียนวัดห้วยพระ สพป.นครปฐม เขต1 31 ตุลาคม 2556 09:15:48
15  โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง สพป.เชียงใหม่ เขต5 30 ตุลาคม 2556 15:38:01
16  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์) สพป.นครปฐม เขต1 30 ตุลาคม 2556 15:28:22
17  โรงเรียนบ้านนาฟ่อน สพป.เชียงใหม่ เขต5 30 ตุลาคม 2556 14:34:45
18  โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร สพม.  30 ตุลาคม 2556 14:29:58
19  โรงเรียนบ้านแปลง 2 สพป.เชียงใหม่ เขต5 30 ตุลาคม 2556 09:08:29
20  โรงเรียนบ้านหนองจาน สพป.ชัยภูมิ เขต3 29 ตุลาคม 2556 15:27:55
21  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ สพป.นครราชสีมา เขต3 29 ตุลาคม 2556 14:05:19
22  โรงเรียนบ้านป่าปอ สพป.ขอนแก่น เขต2 29 ตุลาคม 2556 13:01:20
23  โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา สพม.  29 ตุลาคม 2556 13:00:52
24  โรงเรียนบ้านนาเกียน สพป.เชียงใหม่ เขต5 29 ตุลาคม 2556 11:44:34
25  โรงเรียนบ้านอูตูม สพป.เชียงใหม่ เขต5 29 ตุลาคม 2556 11:36:53
26  โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม สพม.  29 ตุลาคม 2556 10:39:46
27  โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม.  29 ตุลาคม 2556 06:25:44
28  โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง สพป.นครปฐม เขต1 28 ตุลาคม 2556 19:14:12
29  โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม สพม.  28 ตุลาคม 2556 15:42:00
30  โรงเรียนบ้านควนขัน สพป.สงขลา เขต2 28 ตุลาคม 2556 14:20:55
31  โรงเรียนบ้านบาละ สพป.ยะลา เขต2 28 ตุลาคม 2556 11:35:28
32  โรงเรียนวัดท่าหยี สพป.สงขลา เขต2 28 ตุลาคม 2556 10:36:49
33  โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน สพป.นครราชสีมา เขต3 27 ตุลาคม 2556 12:00:08
34  โรงเรียนตรีมิตรวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต5 25 ตุลาคม 2556 12:15:26
35  โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ สพป.ชัยภูมิ เขต1 24 ตุลาคม 2556 14:03:00
36  โรงเรียนบ้านสามแก้ว(นาถอำนวยวิทย์) สพป.นครปฐม เขต1 24 ตุลาคม 2556 13:02:07
37  โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป.สุรินทร์ เขต2 24 ตุลาคม 2556 11:20:24
38  โรงเรียนวัดสองห้อง สพป.นครปฐม เขต1 24 ตุลาคม 2556 11:06:10
39  โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง สพป.อุบลราชธานี เขต5 24 ตุลาคม 2556 09:10:58
40  โรงเรียนบ้านแม่ลอง สพป.เชียงใหม่ เขต5 24 ตุลาคม 2556 04:24:04
41  โรงเรียนญาณวิศิษฏ์ สพป.ตาก เขต2 23 ตุลาคม 2556 20:02:28
42  โรงเรียนบ้านแม่งูด สพป.เชียงใหม่ เขต5 23 ตุลาคม 2556 13:11:47
43  โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต5 22 ตุลาคม 2556 13:40:52
44  โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร สพป.เชียงใหม่ เขต5 22 ตุลาคม 2556 11:32:15
45  โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม สพป.นครปฐม เขต1 22 ตุลาคม 2556 11:22:00
46  โรงเรียนโนนหว้านไพล สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ตุลาคม 2556 21:23:09
47  โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์ สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ตุลาคม 2556 21:05:59
48  โรงเรียนท่าหินโงม สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ตุลาคม 2556 14:24:54
49  โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ตุลาคม 2556 13:28:00
50  โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ สพป.นครปฐม เขต1 21 ตุลาคม 2556 09:32:55
51  โรงเรียนบ้านหนองนกออกประชาสรรค์ สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ตุลาคม 2556 07:47:27
52  โรงเรียนบ้านห้วยผักหนาม สพป.ชัยภูมิ เขต1 20 ตุลาคม 2556 15:29:18
53  โรงเรียนบ้านสงแคน สพป.ชัยภูมิ เขต1 20 ตุลาคม 2556 12:55:28
54  โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต1 20 ตุลาคม 2556 10:38:20
55  โรงเรียนบ้านหนองแห้วพัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต1 19 ตุลาคม 2556 11:14:52
56  โรงเรียนบ้านแม่สิน สพป.แพร่ เขต2 18 ตุลาคม 2556 12:15:29
57  โรงเรียนบ้านป่าหวาย สพป.อุบลราชธานี เขต5 17 ตุลาคม 2556 17:03:06
58  โรงเรียนบ้านดอนยาว สพป.อุบลราชธานี เขต5 17 ตุลาคม 2556 16:48:09
59  โรงเรียนวัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง) สพป.นครปฐม เขต1 17 ตุลาคม 2556 14:41:46
60  โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า สพป.นครปฐม เขต1 17 ตุลาคม 2556 14:30:56
61  โรงเรียนพนาศึกษา สพม.  17 ตุลาคม 2556 14:00:13
62  โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม สพม.  17 ตุลาคม 2556 12:39:16
63  โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป.ชัยภูมิ เขต1 17 ตุลาคม 2556 12:28:58
64  โรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์ สพป.ชัยภูมิ เขต1 17 ตุลาคม 2556 10:33:37
65  โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม.  17 ตุลาคม 2556 09:34:31
66  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป.ชัยภูมิ เขต1 16 ตุลาคม 2556 15:14:34
67  โรงเรียนวัดเลาเต่า สพป.นครปฐม เขต1 16 ตุลาคม 2556 12:33:48
68  โรงเรียนบ้านหนองตลับ สพป.สุโขทัย เขต1 16 ตุลาคม 2556 12:06:06
69  โรงเรียนบ้านนาอุดม สพป.อุบลราชธานี เขต5 16 ตุลาคม 2556 10:42:35
70  โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อม สพป.แพร่ เขต2 16 ตุลาคม 2556 06:17:21
71  โรงเรียนบ้านดู่น้อย สพป.อุบลราชธานี เขต1 15 ตุลาคม 2556 19:38:00
72  โรงเรียนวัดดอนยายหอม (หลวงพ่อเงินอุปถัมภ์) สพป.นครปฐม เขต1 15 ตุลาคม 2556 14:53:46
73  โรงเรียนบ้านนาคำ สพป.บึงกาฬ เขต1 15 ตุลาคม 2556 13:08:11
74  โรงเรียนพระตำหนักมหาราช สพป.ชลบุรี เขต1 15 ตุลาคม 2556 12:12:40
75  โรงเรียนบ้านผักแว่น (ผักแว่นวิทยาคาร) สพป.อุบลราชธานี เขต1 15 ตุลาคม 2556 10:40:03
76  โรงเรียนบ้านนาปลากั้ง สพป.แพร่ เขต2 15 ตุลาคม 2556 09:53:18
77  โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน สพป.อุบลราชธานี เขต5 15 ตุลาคม 2556 07:44:50
78  โรงเรียนวัดทุ่งรี สพป.นครปฐม เขต1 15 ตุลาคม 2556 02:31:46
79  โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ (ศรีพรหมินทร์) สพป.ราชบุรี เขต2 14 ตุลาคม 2556 23:58:21
80  โรงเรียนท่าลี่วิทยา สพม.  14 ตุลาคม 2556 23:32:22
81  โรงเรียนบ้านลาดเหนือ สพป.ชัยภูมิ เขต1 14 ตุลาคม 2556 23:07:37
82  โรงเรียนวัดท่าเรือ สพป.ราชบุรี เขต2 14 ตุลาคม 2556 21:32:31
83  โรงเรียนบ้านลานกระบือ สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 16:19:17
84  โรงเรียนบ้านวังหิน สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 16:16:52
85  โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.78) สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 16:14:13
86  โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 16:10:59
87  โรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนิน สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 16:08:08
88  โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 16:05:32
89  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 16:02:38
90  โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 15:59:52
91  โรงเรียนบ้านด่าน สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 15:57:04
92  โรงเรียนบ้านวังไทร สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 15:53:33
93  โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 15:50:20
94  โรงเรียนบ้านนากาหลง สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 15:47:31
95  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 15:44:33
96  โรงเรียนวัดมุจลินทาราม สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 15:41:36
97  โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 15:36:57
98  โรงเรียนบ้านยางเมือง สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 15:34:02
99  โรงเรียนบ้านลำคลองยาง สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 15:30:50
100  โรงเรียนหนองโพดวิทยา สพป.อุบลราชธานี เขต5 14 ตุลาคม 2556 15:26:18


ทั้งหมด 5,264 รายการ 1 / 53
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th