โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียน
22,025
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2554
3,926
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2555
5,100
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2556
5,264
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2557
1,787
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2558
1,683
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2559
1,546
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2560
377
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2561
331
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2562
456
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2563
441
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2564
468
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2565
390
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2566
256
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมด
22,025
โรงเรียน
(ไม่รวมโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำและพระราชทาน โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ | พระราชทาน)
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2566 12:58:29
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
101  บ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ สพป.เชียงราย เขต3 21 มิถุนายน 2566 14:17:39
102  วัดโคกโพธิ์สถิตย์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 21 มิถุนายน 2566 13:06:57
103  โรงเรียนบ้านปลายราง สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 21 มิถุนายน 2566 10:25:11
104  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สพป.อุบลราชธานี เขต3 21 มิถุนายน 2566 10:06:57
105  โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 21 มิถุนายน 2566 09:05:18
106  โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ สพป.จันทบุรี เขต1 20 มิถุนายน 2566 17:05:21
107  โรงเรียนสายปัญญาสมาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 20 มิถุนายน 2566 15:29:38
108  โรงเรียนวัดบางไทร สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 20 มิถุนายน 2566 15:04:07
109  โรงเรียนบ้านห้วยหิน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 20 มิถุนายน 2566 14:29:52
110  โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ สพม. ตรัง กระบี่ 20 มิถุนายน 2566 12:07:59
111  โรงเรียนบ้านบริบูรณ์ สพป.ขอนแก่น เขต5 20 มิถุนายน 2566 11:47:03
112  บ้านโคกสว่าง สพป.อุบลราชธานี เขต4 20 มิถุนายน 2566 11:23:34
113  หนองชุมแสงศรัทธาคาร สพป.นครราชสีมา เขต3 20 มิถุนายน 2566 09:59:41
114  บ้านนางิ้ว สพป.ขอนแก่น เขต5 19 มิถุนายน 2566 20:04:02
115  บ้านห้วยผักขะ สพป.บึงกาฬ เขต1 19 มิถุนายน 2566 13:28:36
116  โรงเรียนบ้านห้วยด้วน สพป.ตรัง เขต1 19 มิถุนายน 2566 13:17:25
117  โรงเรียนบ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ สพป.บึงกาฬ เขต1 19 มิถุนายน 2566 10:58:21
118  โรงเรียนบ้านปากบางนาคราช สพป.พัทลุง เขต2 19 มิถุนายน 2566 10:28:52
119  โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ สพป.ลพบุรี เขต2 18 มิถุนายน 2566 16:09:33
120  โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ สาขาบ้านป่าหวาย สพป.ตาก เขต2 17 มิถุนายน 2566 18:15:30
121  โรงเรียนวัดปรีดาราม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 16 มิถุนายน 2566 15:08:53
122  โรงเรียนวัดปิยาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 16 มิถุนายน 2566 14:42:13
123  โรงเรียนบ้านดอนสั้น สพป.ศรีสะเกษ เขต1 16 มิถุนายน 2566 12:59:55
124  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สพป.อุบลราชธานี เขต3 16 มิถุนายน 2566 11:27:00
125  โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ สพม. นครศรีธรรมราช 15 มิถุนายน 2566 15:54:28
126  โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 15 มิถุนายน 2566 14:46:44
127  โรงเรียนบ้านใสถิน สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 15 มิถุนายน 2566 13:59:28
128  โรงเรียนวัดเถลิงกิิตติยาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 15 มิถุนายน 2566 13:27:37
129  โรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 15 มิถุนายน 2566 13:07:46
130  โรงเรียนวัดตูม(สิริปุณยาประชาสรรค์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 14 มิถุนายน 2566 21:49:35
131  โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ สพป.ปทุมธานี เขต2 14 มิถุนายน 2566 17:27:57
132  โรงเรียนสตรีปากพนัง สพม. นครศรีธรรมราช 14 มิถุนายน 2566 13:50:11
133  โรงเรียนบ้านบ่อแกนางเลา สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 14 มิถุนายน 2566 11:35:11
134  โรงเรียนวัดศรีจุฬา สพป.นครนายก เขต1 14 มิถุนายน 2566 11:02:02
135  โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 14 มิถุนายน 2566 09:35:00
136  โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป.อุบลราชธานี เขต3 13 มิถุนายน 2566 18:19:33
137  โรงเรียนบ้านหนองคูณ สพป.อุบลราชธานี เขต3 13 มิถุนายน 2566 15:07:40
138  โรงเรียนบ้านแซรสะโบว สพป.ศรีสะเกษ เขต3 13 มิถุนายน 2566 14:54:46
139  โรงเรียนบ้านแขมใต้ สพป.อุบลราชธานี เขต3 13 มิถุนายน 2566 14:41:38
140  โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง สพป.ปทุมธานี เขต1 13 มิถุนายน 2566 13:57:32
141  โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ สพป.นครราชสีมา เขต2 13 มิถุนายน 2566 13:48:21
142  โรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา สพม. นครศรีธรรมราช 13 มิถุนายน 2566 10:01:48
143  โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 12 มิถุนายน 2566 16:42:05
144  โรงเรียนบ้านปลายเส สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 12 มิถุนายน 2566 15:00:51
145  บ้านบางเตย สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 12 มิถุนายน 2566 13:30:13
146  โรงเรียนบ้านบางหลวง สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 12 มิถุนายน 2566 13:20:38
147  บ้านนาเรือง สพป.อุบลราชธานี เขต4 12 มิถุนายน 2566 11:14:28
148  โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง สพป.อุบลราชธานี เขต4 12 มิถุนายน 2566 09:50:40
149  โรงเรียนขจรทรัพย์อำรุง สพป.ปทุมธานี เขต1 12 มิถุนายน 2566 09:45:22
150  โรงเรียนบ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป.ชัยภูมิ เขต1 12 มิถุนายน 2566 09:06:02
151  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส สพป.กำแพงเพชร เขต1 12 มิถุนายน 2566 08:53:37
152  โรงเรียนบ้านพืชคาม สพป.ยโสธร เขต2 12 มิถุนายน 2566 07:49:18
153  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2 สพป.นครราชสีมา เขต3 9 มิถุนายน 2566 16:40:27
154  โรงเรียนวัดกลางคลองสาม สพป.ปทุมธานี เขต1 9 มิถุนายน 2566 14:27:31
155  โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 9 มิถุนายน 2566 14:21:42
156  ทัศนาวลัย สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 9 มิถุนายน 2566 13:59:12
157  บ้านห้วยฮ่อม สพป.แพร่ เขต1 9 มิถุนายน 2566 13:57:06
158  โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) สพป.แพร่ เขต1 9 มิถุนายน 2566 11:45:20
159  โรงเรียนวัดเกิดการอุดม สพป.ปทุมธานี เขต1 9 มิถุนายน 2566 11:21:33
160  บ้านสำโรง สพป.สุรินทร์ เขต2 9 มิถุนายน 2566 11:08:40
161  โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี สพป.ชัยภูมิ เขต1 9 มิถุนายน 2566 10:37:58
162  โรงเรียนวัดมะนาวหวาน สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 9 มิถุนายน 2566 08:49:12
163  โรงเรียนวัดบ้านดอนเต็ง สพป.นครราชสีมา เขต6 8 มิถุนายน 2566 15:44:39
164  โรงเรียนบ้านนางเหริญ สพป.นครราชสีมา เขต3 7 มิถุนายน 2566 16:49:40
165  บางกะจะ สพม. จันทบุรี ตราด 7 มิถุนายน 2566 15:46:16
166  โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) สพป.สุโขทัย เขต1 7 มิถุนายน 2566 15:20:59
167  โรงเรียนวัดบ้านไร่ สพป.พิษณุโลก เขต1 7 มิถุนายน 2566 10:08:22
168  โรงเรียนวัดท้ายโนต สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 6 มิถุนายน 2566 16:45:59
169  โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ สพป.นครราชสีมา เขต7 6 มิถุนายน 2566 16:15:46
170  โรงเรียนบ้านหนองบัวโคก สพป.นครราชสีมา เขต2 6 มิถุนายน 2566 13:25:47
171  โรงเรียนวัดฉิมหลา สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 6 มิถุนายน 2566 12:59:34
172  โรงเรียนบ้านนาแก สพป.อุบลราชธานี เขต4 6 มิถุนายน 2566 09:40:11
173  โรงเรียนบ้านป่าเลา สพป.อุบลราชธานี เขต3 5 มิถุนายน 2566 15:51:39
174  โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ สพป.อุบลราชธานี เขต4 3 มิถุนายน 2566 11:58:12
175  โรงเรียนวัดบ้านนา (ประชาชนรังสฤษฎิ์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 2 มิถุนายน 2566 19:36:00
176  ชนะใช้กิจการ สพป.ศรีสะเกษ เขต4 2 มิถุนายน 2566 18:24:54
177  โรงเรียนบ้านบะไห สพป.อุบลราชธานี เขต3 31 พฤษภาคม 2566 12:54:36
178  โรงเรียนบ้านอูมวาบ สพป.ตาก เขต1 31 พฤษภาคม 2566 10:59:40
179  โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 29 พฤษภาคม 2566 10:57:47
180  ประชาพัฒนา สพป.ตาก เขต1 26 พฤษภาคม 2566 15:10:22
181  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเลย สพป.เลย เขต1 25 พฤษภาคม 2566 15:00:00
182  บ้านน้ำตก สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 25 พฤษภาคม 2566 13:22:24
183  โรงเรียนบ้านห้วยชัน สพป.พิษณุโลก เขต1 25 พฤษภาคม 2566 10:23:36
184  บ้านสองคอน สพป.อุบลราชธานี เขต2 25 พฤษภาคม 2566 08:08:23
185  โรงเรียนบ้านจำปา สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 13 พฤษภาคม 2566 14:03:19
186  โรงเรียนบ้านผักหย่า สพป.อุบลราชธานี เขต3 10 พฤษภาคม 2566 01:27:49
187  โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สพป.ระนอง เขต1 9 พฤษภาคม 2566 16:13:14
188  โรงเรียนเจริญดีวิทยา สพป.ปทุมธานี เขต2 4 พฤษภาคม 2566 13:49:12
189  บ้านเตย (คุรุราษฎร์วิทยา) สพป.อุบลราชธานี เขต2 2 พฤษภาคม 2566 16:37:10
190  โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที่ 159) สพป.อุบลราชธานี เขต2 28 เมษายน 2566 17:49:04
191  โรงเรียนบ้านกะเตียด สพป.อุบลราชธานี เขต2 28 เมษายน 2566 15:53:51
192  บ้านดอนหมู สพป.อุบลราชธานี เขต2 25 เมษายน 2566 08:50:38
193  โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี สพป.อุบลราชธานี เขต2 22 เมษายน 2566 18:44:50
194  โรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่าง สพป.อุบลราชธานี เขต2 22 เมษายน 2566 13:20:55
195  โรงเรียนชุมชนบ้านขามป้อม สพป.อุบลราชธานี เขต2 21 เมษายน 2566 21:26:33
196  โรงเรียนบ้านนานางวาน สพป.อุบลราชธานี เขต2 21 เมษายน 2566 19:42:40
197  โรงเรียนบ้านไชยชนะ สพป.อุบลราชธานี เขต2 21 เมษายน 2566 19:02:27
198  โรงเรียนบ้านหนองบั่ว สพป.อุบลราชธานี เขต2 21 เมษายน 2566 15:36:54
199  บ้านดอนตะมุน สพป.อุบลราชธานี เขต2 20 เมษายน 2566 09:47:46
200  โรงเรียนบ้านพะลอง สพป.อุบลราชธานี เขต2 19 เมษายน 2566 13:15:11


ทั้งหมด 22,025 รายการ 2 / 221
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th