ประเมินตนเอง ๒๙ ประการ

เรียน ผู้ดูแลระบบส่วนกลางที่เคารพ
       ตามที่กระผมได้รับผิดชอบ ส่งรายงานประเมินรร.วิถีพุทธของ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ในรอบ ๙ เดือนนั้นเห็นว่าดีที่สุด.....แต่ในรอบ ๑๒ เดือน
      ในรอบ๑๒ เดือน มันมีรอบ ๙ เดือนค้างไว้ ซึ่งเป็นความยุ่งยากในการที่จะกรอกข้อมูล รร.รายโรงเพื่อส่ง กพร.  ดังนี้
      ๑. ขอให้ผู้ดูแลระบบส่วนกลาง เอาข้อมูลรอบ ๙ เดือนออกไป
     ๒. ให้เหลือไว้เฉพาะข้อมูลที่จะต้องกรอกในรอบ ๑๒ เดือน
         หวังในความอนุเคราะห์ครั้งนี้ เพื่อ เจ้าหน้าที่ทำการกรอก จะได้ไม่สับสน นำข้อมูลรอบ ๑๒ เดือนมากรอกได้ง่าย  เพราะหากมีข้อมูลค้างไว้เกิน ๑ รอบ จะลำบากมากครับ
                                                                สามิตร เปรี่ยมพิมาย
                                                           ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓

เขียนเมื่อ 18 สิงหาคม 2559 | อ่าน 2092
เขียนโดย

  อ่าน ข่าวสารโรงเรียน อื่นๆ
 
เข้าวัดเจริญสติในวันธรรมสวนะ
22/08/2566
เปิดอ่าน 7833
 
พิธีเปิดการอบรมพระนวกภูมิ จ.พังงา
16/08/2566
เปิดอ่าน 7677
 
พิธีเปิด กิจกรรมค่ายต้นกล้าคุณธรรมน้อมนำกิจกรรมค่ายต้นกล้าคุณธรรม น้อมนำเป็นพุทธะบูชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ
16/08/2566
เปิดอ่าน 7770
 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรม ค่ายต้นกล้าคุณธรรม น้อมนำเป็นพุทธบูชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ
16/08/2566
เปิดอ่าน 7730
 
แห่เทียนพรรษา และบำเพ็ญประโยชน์
16/08/2566
เปิดอ่าน 7535
 
เตรียมงานอบรมพระนวกภูมิ จ.พังงา
16/08/2566
เปิดอ่าน 7516
 
กิจกรรม วงล้อพระธรรมสู่ไตรสิกขา
28/06/2566
เปิดอ่าน 7925
 
ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 13
12/09/2565
เปิดอ่าน 9538
 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบัววัด
02/09/2565
เปิดอ่าน 9391
 
วารสารข่าว
17/06/2565
เปิดอ่าน 10100
 
 
 
 
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th