๑๓. รายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ ๑

ชื่อโรงเรียนวิธีพุทธพระราชทาน
รุ่นที่๑ ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๘
 
๑.       โรงเรียนสฤษดิเดช                                                               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี      เขต ๑
๒.      โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม)                       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี         เขต ๓
๓.      โรงเรียนป่าแดงวิทยา                                           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย    เขต ๒
๔.      โรงเรียนแม่จ้อง                                                      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่   เขต  ๑
๕.      โรงเรียนบ้านคลองมะนาว                                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด       เขต ๑
๖.      โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม(ปิ่นรัตนาราษฎร์)      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม    เขต ๒
๗.      โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา                           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา   เขต ๑
๘.      โรงเรียนบ้านปอบิด                                                              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา   เขต ๖
๙.      โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง)           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี      เขต ๑
๑๐. โรงเรียนวัดลาดระโหง                                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒
๑๑. โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์                              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา   เขต ๓
๑๒. โรงเรียนวัดเนินเขาดิน                                           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง   เขต ๒
๑๓. โรงเรียนวัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา)    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต ๑
๑๔. โรงเรียนวัดสวนส้ม                  (สุขประชานุกูล)                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑
๑๕. โรงเรียนวัดหนามแดง                                           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒
๑๖. โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน                               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ง เขต ๑
๑๗. โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก                                                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  เขต ๒
๑๘. โรงเรียนบ้านไร่                                                      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต ๑
๑๙. โรงเรียนบ้านหนองผือ                                          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต ๑
๒๐. โรงเรียนบ้านโนนสำราญ                                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต  ๑
๒๑. โรงเรียนบ้านเปือย                                                                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี   เขต ๑
๒๒. โรงเรียนพังทุยพัฒนาศึกษา                                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๒๕  ขอนแก่น
๒๓. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต ๓๖  เชียงราย
๒๔. โรงเรียนลองวิทยา                                                                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต ๓๗  แพร่
๒๕. โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม                                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต  ๕  ชัยนาท
๒๖. โรงเรียนสระยายโสมวิทยา                                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต  ๙  สุพรรบุรี
๒๗. วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุฬามณีศรีสะเกษ                             สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ศรีษะเกษ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (13.39 kb)

เขียนเมื่อ 20 มกราคม 2559 | อ่าน 4108
เขียนโดย admin

       
 
 
  อ่าน ข่าวโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน อื่นๆ
 
๒๔.รับสมัครคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที ๔
รับสมัครคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที ๔ หมดเขตรับสมัคร ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
16/01/2564
เปิดอ่าน 7108
 
๒๕.ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ ๔
04/10/2564
เปิดอ่าน 40225
 
๒๓.การประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รอบที่ 1
การประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รอบที่ 1
04/06/2561
เปิดอ่าน 8958
 
๒๑.รายละเอียดการเขียนรายงานนวัตกรรม(โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน)
รายละเอียดการเขียนรายงานนวัตกรรม(โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน)
30/03/2561
เปิดอ่าน 13097
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธส่งบุคลากรเข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนื่องในวันมาฆะบูชา 2561
09/02/2561
เปิดอ่าน 7762
 
รร.วิถีพุทธพระราชทาน ๑,๒
http://www.vitheebuddha.com/main.php?url=schoolt&stype=2
03/02/2561
เปิดอ่าน 10274
 
๒๐.รับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๓
รับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๓ (ส่งใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑)
01/02/2561
เปิดอ่าน 13279
 
๑๙. รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรอบที่ 1 เพื่อรับการพัฒนาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ 2
รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรอบที่ 1 เพื่อรับการพัฒนาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ 2
14/02/2560
เปิดอ่าน 7200
 
๑๘.กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมสำหรับโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒
กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมสำหรับโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
16/01/2560
เปิดอ่าน 7066
 
๑๗.โครงการเชิญชวนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในสถานศึกษา
โครงการเชิญชวนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในสถานศึกษา
02/11/2559
เปิดอ่าน 6770
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th