๑๒๙. (ร่าง)ประกาศผลการผลิตสื่อคุณธรรม สุดยอดผู้นำ ผลิตสื่อความดี ปีที่ ๗ รอบระดับประเทศ

 แผนผังโซนกลุ่มสาระสังคม ที่ท่านต้องเดินทางมารับรางวัลการผลิตสื่อคุณธรรม สุดยอดผู้นำ

"ผลิตสื่อความดี" ปีที่ ๗ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ชาเลนเจอร์ 1 หมายเลขเสา 14-18 ตามรูป

แผนผังที่แนบในเอกสารเพิ่มเติม ๓  และสามารถดูรูปแบบขยาย ได้ที่นี่

คลิ๊ก 
http://www.sillapa.net/home/wp-content/uploads/2015/02/Page01-1.jpg


 
.......................................................
เรื่องเดิม
       ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิต และธนาคารออมสิน ได้ดำเนินหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการและประกวดสื่อคุณธรรม สุดยอดผู้นำ “ผลิตสื่อความดี” ปีที่ ๗ หัวข้อ “ความจงรักภักดีต่อชาติ” ระหว่างวันที่ ๒๘ สิงหาคม – ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ณ วีเทรน อินเตอร์เนชั่นแนล เฮ้าส์ จำกัด เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยรังสิตตัดสินผลงาน และธนาคารออมสินให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จำนวน ๑๒๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยมีผลงานทั้งหมด ๖๙ เรื่อง แบ่งเป็นรางวัลระดับยอดเยี่ยม จำนวน ๒ เรื่อง
ได้รับทุนการศึกษา จำนวน ๕,๐๐๐ บาท รางวัลระดับดีเด่น จำนวน ๓ เรื่อง ได้รับทุนการศึกษา  จำนวน ๓,๐๐๐ บาท รางวัลระดับดี จำนวน ๑๒ เรื่อง ได้รับทุนการศึกษา จำนวน ๒,๐๐๐ บาท และรางวัลระดับชมเชย จำนวน ๕๒ เรื่อง ได้รับทุนการศึกษา จำนวน ๑,๕๐๐ บาท 
ตามเอกสารเพิ่มเติม ๑

mail เอกสารฉบับจริงที่ E-office ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่แล้ว วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘  ท่านยังสามารถดาวน์โหลดได้ที่เอกสารเพิ่มเติม ๒

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (276.23 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (5.39 mb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (684.19 kb)

เขียนเมื่อ 26 มกราคม 2558 | อ่าน 3728
เขียนโดย กลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา (สนก. สพฐ.)

       
 
 
  อ่าน ข่าวสาร สนก. อื่นๆ
 
๔๕๐. เชิญชวนข้าราชการครู เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "มารยาทไทย และมารยาทในสังคม"
01/12/2566
เปิดอ่าน 56
 
๔๔๙.เกียรติบัตรโครงการ "อิ่มนี้เพื่อน้อง" ประจำปี ๒๕๖๖
24/11/2566
เปิดอ่าน 337
 
๔๔๘. เกียรติบัตรผลงานสื่อสร้างสรรค์ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
24/11/2566
เปิดอ่าน 1410
 
๔๔๗. ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๕
23/11/2566
เปิดอ่าน 586
 
๔๔๖. แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน หลักสูตรออนไลน์ "พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม" รุ่นที่ 7
20/11/2566
เปิดอ่าน 1146
 
๔๔๕. ประกาศผลภาพยนตร์สั้น "วัยใส หัวใจวิถีพุทธ"
06/11/2566
เปิดอ่าน 1850
 
๔๔๔.เปิดเทอมเปิดใจ! รับสมัครหลักสูตรออนไลน์ "พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม" รุ่นที่ ๗ จำนวนจำกัดแค่ ๕๐๐ คน เท่านั้น
31/10/2566
เปิดอ่าน 1336
 
๔๔๓. ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๔
18/10/2566
เปิดอ่าน 1147
 
๔๔๒.ประเมินผลการดำเนินงานตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ
13/09/2566
เปิดอ่าน 2740
 
๔๔๑. ประกาศผลกิจกรรมประกวดสื่อการเรียนการสอนสร้างสรรค์ ประเภทเกมการศึกษา ภายใต้โครงการ "Good Food For All กินดี - อยู่ดี"
12/09/2566
เปิดอ่าน 2123
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th