๑๒๖.ประกาศผลการคัดเลือกครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี ๒๕๕๘

            ท่านที่โทรแจ้งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการแก้ไขข้อมูลที่ผิด ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ/ สกุล/ สังกัดเขตพื้นที่ ฯลฯ ที่โทรเข้ามาก่อนวันที่ 12 มกราคม 2558 ทางเจ้าหน้าที่ได้แก้ไข และ E office ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่ เรียบร้อยแล้ว หากยังมีข้อมูลที่ผิด กรุณาแจ้งแก้ไขที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของท่าน ต่อไป
 
ขอบคุณค่ะ
 
---------------------------------------------------------------------------
เรื่องเดิม
.
.
.
.
ประกาศผลการคัดเลือกครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2558 รายละเอียดดังนี้


- ผลการคัดเลือก รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ  คลิกเอกสารเพิ่มเติม 1 โดยจะดำเนินการอบรมเเละพิธีมอบโล่ ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2558 ณ หอประชุมคุรุสภา ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.vitheebuddha.com  และ www.stopdrink.com  (กำหนดการรับโล่ คลิกเอกสารเพิ่มเติม 2)

enlightened - แผนที่ที่เข้าพัก บริษัทวีเทรน อินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์ จำกัด คลิกเอกสารเพิ่มเติม 3 enlightened

- ผลการคัดเลือกผู้ที่ได้รับเกียรติบัตรจะประกาศผลภายในวันที่ 6 มกราคม 2558

รายชื่อผู้ที่ได้รับเกียรติบัตรประเภทผู้บริหาร
สามารถดาวน์โหลดได้ที่เอกสารเพิ่มเติม 4

รายชื่อผู้ที่ได้รับเกียรติบัตรประเภทบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถดาวน์โหลดได้ที่เอกสารเพิ่มเติม 5

รายชื่อผู้ที่ได้รับเกียรติบัตรประเภทบุคลากรครูผู้สอน ระดับ สพม. สามารถดาวน์โหลดได้ที่เอกสารเพิ่มเติม 6
                                                                    ระดับ สพป. สามารถดาวน์โหลดได้ที่เอกสารเพิ่มเติม 7

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (3.59 mb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (554.94 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (262.97 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (257.58 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (42.81 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม6 : Download? (625.05 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม7 : Download? (747.54 kb)

เขียนเมื่อ 30 ธันวาคม 2557 | อ่าน 25313
เขียนโดย กลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา (สนก. สพฐ.)

       
 
 
  อ่าน ข่าวสาร สนก. อื่นๆ
 
๔๕๐. เชิญชวนข้าราชการครู เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "มารยาทไทย และมารยาทในสังคม"
01/12/2566
เปิดอ่าน 64
 
๔๔๙.เกียรติบัตรโครงการ "อิ่มนี้เพื่อน้อง" ประจำปี ๒๕๖๖
24/11/2566
เปิดอ่าน 337
 
๔๔๘. เกียรติบัตรผลงานสื่อสร้างสรรค์ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
24/11/2566
เปิดอ่าน 1416
 
๔๔๗. ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๕
23/11/2566
เปิดอ่าน 589
 
๔๔๖. แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน หลักสูตรออนไลน์ "พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม" รุ่นที่ 7
20/11/2566
เปิดอ่าน 1147
 
๔๔๕. ประกาศผลภาพยนตร์สั้น "วัยใส หัวใจวิถีพุทธ"
06/11/2566
เปิดอ่าน 1852
 
๔๔๔.เปิดเทอมเปิดใจ! รับสมัครหลักสูตรออนไลน์ "พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม" รุ่นที่ ๗ จำนวนจำกัดแค่ ๕๐๐ คน เท่านั้น
31/10/2566
เปิดอ่าน 1339
 
๔๔๓. ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๔
18/10/2566
เปิดอ่าน 1148
 
๔๔๒.ประเมินผลการดำเนินงานตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ
13/09/2566
เปิดอ่าน 2741
 
๔๔๑. ประกาศผลกิจกรรมประกวดสื่อการเรียนการสอนสร้างสรรค์ ประเภทเกมการศึกษา ภายใต้โครงการ "Good Food For All กินดี - อยู่ดี"
12/09/2566
เปิดอ่าน 2123
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th