๑๒๒. โครงการ “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประจำปี ๒๕๕๘ (ปีที่ ๔)

  mail  ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน mail

ผลการคัดเลือกครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จะประกาศผลโดยแจ้งไปยัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและเว็บไซต์นี้
ประมาณปลายเดือนธันวาคม นี้ โปรดติดตามต่อไป
ขอขอบคุณ 
--------------------------------------------------------------------------------
เรื่องเดิม...

      mail สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สคล.สสส. ร่วมกับ สพฐ. คุรุสภา มจร. และ กคพ.
จัดโครงการครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี ๒๕๕๘ (ปีที่ ๔) laugh laugh laugh

         blush จึงขอเชิญชวน
ท่านที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็นครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปฏิบัติงาน
ในเขตพื้นที่การศึกษา
สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่เอกสารเพิ่มเติม ๑. พระบรมราโชวาท+คำชี้แจง
enlightened
                              ๒. ใบสมัคร enlightened
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
หมายเหตุ
surprise ๑. รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
surprise ๒. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ **เท่านั้น** (ยึดตามวันที่ประทับตราไปรษณีย์)
มาที่ บริษัทวีเทรนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์ จำกัด  เลขที่ ๕๐๑/๑  หมู่ ๓  ถนนเดชะตุงคะ  แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐  และวงเล็บที่มุมซองขวามือด้านล่างว่า  “ครูดีไม่มีอบายมุข"

 
 
++++++++++++++++++++++++ Update +++++++++++++++++++++++++

heart หนังสือที่ ศธ ๐๔๐๐๘/ว๖๒๙ ดาวน์โหลดได้ที่เอกสารเพิ่มเติม ๓ (สำคัญ)

heart หนังสือ สคล.๑๓๔/๕๗ ได้ที่เอกสารเพิ่มเติม ๔ (สำคัญ)
 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (433.58 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (330.24 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (8.21 mb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (246.09 kb)

เขียนเมื่อ 15 ตุลาคม 2557 | อ่าน 12104
เขียนโดย กลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา (สนก. สพฐ.)

       
 
 
  อ่าน ข่าวสาร สนก. อื่นๆ
 
๔๕๓. รับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๕
07/05/2567
เปิดอ่าน 1270
 
๔๕๒.เกียรติบัตรผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
22/03/2567
เปิดอ่าน 4101
 
๔๕๑. ประกาศผลโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีที่๑๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (รอบเอกสาร)
20/03/2567
เปิดอ่าน 163735
 
๔๕๐. วนกลับมาอีกครั้ง! การประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีที่ ๑๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ระดับประเทศ)
15/01/2567
เปิดอ่าน 27092
 
๔๕๑. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "มารยาทไทย และมารยาทในสังคม"
ร่างรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุม ดังแนบ
08/12/2566
เปิดอ่าน 4295
 
๔๕๐. เชิญชวนข้าราชการครู เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "มารยาทไทย และมารยาทในสังคม"
01/12/2566
เปิดอ่าน 4052
 
๔๔๙.เกียรติบัตรโครงการ "อิ่มนี้เพื่อน้อง" ประจำปี ๒๕๖๖
24/11/2566
เปิดอ่าน 324125
 
๔๔๘. เกียรติบัตรผลงานสื่อสร้างสรรค์ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
24/11/2566
เปิดอ่าน 7263
 
๔๔๗. ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๕
23/11/2566
เปิดอ่าน 4398
 
๔๔๖. แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน หลักสูตรออนไลน์ "พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม" รุ่นที่ 7
20/11/2566
เปิดอ่าน 4962
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th