๑๒๐.โรงเรียนส่งผลรายงานโรงเรียนโพธิสัตว์น้อย


       โครงการโพธิสัตว์น้อย
ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้าปีการศึกษา ๒๕๕๗
 
 ขออนุโมทนากับทุกคนที่มีส่วนร่วม  ทุกเขตพื้นที่การศึกษา ทุกโรงเรียน  คุณครูทุกท่าน เด็กๆทุกคน และคุณพ่อคุณแม่ที่                     ร่วมทำดีใน เทศกาลเข้าพรรษา ด้วยการงดเหล้าเพื่อลูก และเด็กๆ        ก็ได้ทำหน้าที่ลูกกตัญญูที่ทำให้คุณพ่อ คุณแม่ ลด ละ เลิกเหล้าในช่วงเข้าพรรษา หรือตลอดไป
และหลังออกพรรษานี้ ( ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ )เป็นเวลาที่โรงเรียนจะรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานส่งกลับมาที่สพฐ.                   ซึ่งข้อมูลที่โรงเรียนจะส่งกลับมาเป็นนั้นเป็นประโยชน์ให้สังคม                                ได้เรียนรู้ถึงบทบาทของโรงเรียนในการแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่                 ซึ่งทางโครงการจะสรุปและเผยแพร่ข้อมูลต่อไป สพฐ. และสาธารณชนต่อไป
เพื่อความเข้าใจตรงกันและเกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดส่งข้อมูล จึงขอชี้แจงโรงเรียนสำหรับข้อมูลที่จะจัดส่งมายังโครงการว่ามีอะไรบ้าง  
๑. บันทึกการเรียนรู้ เฉพาะภารกิจที่ ๘ และ ๙ ของนักเรียนทุกคนที่ได้ทำกิจกรรมในบันทึกการเรียนรู้ (หน้า ๓๒ กับ ๓๓)
๒. บันทึกการเรียนรู้โรงเรียนละ ๕ เล่ม เพื่อเป็นข้อมูลให้คณะทำงานนำมา ศึกษาในภาพรวม และพัฒนาการทำสื่อให้เหมาะสมกับนักเรียนต่อไป หรือถ้ามี กิจกรรมอื่นๆที่โรงเรียนจัดทำเพิ่มก็สามารถส่งกลับมาให้โครงการได้รับรู้ด้วย
๓. แบบบันทึกสำหรับโรงเรียน เพื่อนำมาประมวลผลการดำเนินงานของโรงเรียนที่ร่วมโครงการทั้งประเทศ  (ดาวน์โหลดแบบบันทึกสำหรับโรงเรียนได้   ที่http://www.vitheebuddha.com  ข้อที่ ๑๑๐
๔. ถ้ามีกรณีศึกษาที่พ่อแม่เลิกเหล้าได้ตลอดพรรษา หรือเลิกได้ตลอดชีวิตจากการที่ลูกได้ปฏิบัติตามแนวทางในบันทึกการเรียนรู้ หรือจากที่เด็กๆคิดขึ้นมาใหม่  ขอให้โรงเรียนเขียนแจ้ง /โทรเล่าเรื่อง มาด้วยพร้อมเบอร์โทรคุณครูแกนนำ และผู้ปกครอง เพื่อจะได้ เลือกนำมาสื่อสารเป็นกรณีศึกษาในสื่อสาธารณะต่อไป
     ส่งภายในวันที่ ๗ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ มาที่ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ๓๑๙ กระทรวงศึกษาธิการ อาคารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๕ ชั้น๑๐ ถนนราชดำเนินนอก แขวงวังจันทร์เกษม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ วงเล็บมุมซองว่าโครงการโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า หรือติดต่อสอบถามได้ที่คุณ อภิศา มะหะมาน ๐๘๙-๒๗๔๘๘๒๔       apisa_mhm@hotmail.com
หรือคุณอันนชา ตั้งจักร ๐๘๓- ๗๘๙๖๕๗๗

๑๒

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (125 kb)

เขียนเมื่อ 8 ตุลาคม 2557 | อ่าน 2833
เขียนโดย admin

       
 
 
  อ่าน ข่าวสาร สนก. อื่นๆ
 
๔๕๐. เชิญชวนข้าราชการครู เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "มารยาทไทย และมารยาทในสังคม"
01/12/2566
เปิดอ่าน 64
 
๔๔๙.เกียรติบัตรโครงการ "อิ่มนี้เพื่อน้อง" ประจำปี ๒๕๖๖
24/11/2566
เปิดอ่าน 338
 
๔๔๘. เกียรติบัตรผลงานสื่อสร้างสรรค์ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
24/11/2566
เปิดอ่าน 1416
 
๔๔๗. ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๕
23/11/2566
เปิดอ่าน 589
 
๔๔๖. แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน หลักสูตรออนไลน์ "พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม" รุ่นที่ 7
20/11/2566
เปิดอ่าน 1147
 
๔๔๕. ประกาศผลภาพยนตร์สั้น "วัยใส หัวใจวิถีพุทธ"
06/11/2566
เปิดอ่าน 1853
 
๔๔๔.เปิดเทอมเปิดใจ! รับสมัครหลักสูตรออนไลน์ "พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม" รุ่นที่ ๗ จำนวนจำกัดแค่ ๕๐๐ คน เท่านั้น
31/10/2566
เปิดอ่าน 1340
 
๔๔๓. ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๔
18/10/2566
เปิดอ่าน 1148
 
๔๔๒.ประเมินผลการดำเนินงานตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ
13/09/2566
เปิดอ่าน 2743
 
๔๔๑. ประกาศผลกิจกรรมประกวดสื่อการเรียนการสอนสร้างสรรค์ ประเภทเกมการศึกษา ภายใต้โครงการ "Good Food For All กินดี - อยู่ดี"
12/09/2566
เปิดอ่าน 2123
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th