๑๐๗. ประชาสัมพันธ์ "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2014)"

               mail   ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดงาน  "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2014)" ขึ้น ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 7 - วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2557  ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์  ซึ่งภายในงานดังกล่าว วช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Huaqiao University , HQU)  สถานเอกอัคราชฑูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และ สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน  ได้กำหนดจัดการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่3 (The 3rd Thai-Chinese Strategic Research Seminar) ภายใต้หัวข้อ เรื่อง "ทิศทางอนาคตจีน-อาเซียน ก้าวไกล 2015" ขึ้นในงานดังกล่าวด้วย  enlightenedลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2557  โดยเมื่อลงทะเบียนผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว สามารถจัดพิมพ์บัตรที่ระบุบาร์โค๊ดประจำตัวเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและเข้าร่วมกิจกรรมในงานได้ทันที  สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น 
 
heart......................................heart.........................................heart...........................................heart..................................heart
          
laugh ขอเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ/นักวิชาการ/ผู้สนใจทั่วไป ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมในหัวข้อที่สนใจ
yes ผ่านทาง เว็บไซด์ : www.researchexpo.nrct.go.th

ตั้งแต่บัดนี้ - 20 กรกฎาคม 2557

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ :
www.researchexpo.nrct.go.th/download/expo2014/register2014.pdf

ดาวโหลดแผ่นพับและกำหนดการภาคการประชุม :
www.researchexpo.nrct.go.th/download/expo2014/meeting2014.pdf

ดาวโหลดโปสเตอร์ภาคการประชุม :
www.researchexpo.nrct.go.th/download/expo2014/poster2014.pdf

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
โทรศัพท์ : 0 2561 2445 ต่อ 458, 459, 568

เว็บไซต์ : www.researchexpo.nrct.go.th

เขียนเมื่อ 25 มิถุนายน 2557 | อ่าน 2149
เขียนโดย ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข

       
 
 
  อ่าน ข่าวสาร สนก. อื่นๆ
 
๔๑๐. ผลการคัดลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๓
12/09/2565
เปิดอ่าน 4267
 
๔๐๙. การเข้าร่วมกิจกรรมรับโล่ประกาศเกียรติคุณ และดาวน์โหลดเกียรติบัตร "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ปีที่ ๑๑)
17/08/2565
เปิดอ่าน 9107
 
๔๐๘. รายงานผลการฝึกอบรม "โครงงานคุณธรรม (ออนไลน์)" สำหรับศึกษานิเทศก์
09/08/2565
เปิดอ่าน 9202
 
๔๐๗. การประเมินตัวชี้วัดที่ ๑๔ ระดับความสำเร็จการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ รอบที่ ๒
04/08/2565
เปิดอ่าน 10873
 
๔๐๖. ประกาศผลการคัดเลือก "ครูดีไม่มีอบายมุข"(ปีที่ ๑๑) ปีการศึกษา ๒๕๖๔
สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖
25/07/2565
เปิดอ่าน 11871
 
๔๐๕. การส่งคลิป VDO กิจกรรมเด่นโรงเรียนวิถีพุทธ
25/07/2565
เปิดอ่าน 10882
 
๔๐๔. ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบเอกสาร การประเมินโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๓
08/07/2565
เปิดอ่าน 15752
 
๔๐๓.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม "โครงงานคุณธรรม (ออนไลน์)" สำหรับศึกษานิเทศก์
08/07/2565
เปิดอ่าน 11707
 
๔๐๒ โครงการ "โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า" ปีการศึกษา ๒๕๖๕
05/07/2565
เปิดอ่าน 11184
 
๔๐๑. ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์หลักสูตร "ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอน โรงเรียนวิถีพุทธ"
04/07/2565
เปิดอ่าน 11044
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th