๙๗. นัดประชุมศูนย์การเรียนรู้โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ

           smiley ตามที่ สพฐ. ได้ประกาศจัดตั้ง ศูนย์การเรียนรู้โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทยทำดี
ถวายในหลวง” จำนวน ๑๔ ศูนย์ ไปเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗ แล้วนั้น

           smiley ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน )ร่วมกับโรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ร่วมกันดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์การเรียนรู้โครงงานคุณธรรม ฯ ทั้ง ๑๔ ศูนย์ โดยกำหนดวันที่๘-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ วัดคมบาง อ. เมือง จังหวัดจันทบุรี

          laugh  ขอให้ผู้รับผิดชอบศูนย์ละ ๒คน ( ครูหัวหน้าศูนย์ ที่ดำเนินการโครงงานคุณธรรมฯมาก่อนแล้ว และครูที่
เข้า ใจการเรียนรู้แบบโครงงาน )  นักเรียน ๕ คน ( เป็นนักเรียนที่จะเรียนชั้น ม.๒ ถึง ม.๕ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗  และเคยทำโครงงานคุณธรรมมาก่อน )  รวม ๗ คนต่อ ๑ ศูนย์  มาพบปะ วางแผนและพัฒนาศักยภาพร่วมกัน ขอให้โรงเรียนที่ได้รับทราบแล้ว 
           enlightened ๑. ช่วยกระจายข่าวให้ทราบทั่วกัน
           enlightened ๒.ส่ง  e mail  add ของตนเอง มาที่  moo-ham2009@hotmail.com    เพื่อการสื่อสารอื่นๆในโอกาส
ต่อไป
           enlightened ๓. เตรียมตัวมาพบกันตามที่นัดหมาย 

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่นักเรียนโรงเรียนศรียานุสรณ์
กาญจนาพร  (ซี) ๐๘๙ ๗๗๐ ๕๐๓๙  อภิชญา (แฮม) ๐๘๔ ๑๒๒ ๒๐๒๐

 

เขียนเมื่อ 1 เมษายน 2557 | อ่าน 2339
เขียนโดย ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข

       
 
 
  อ่าน ข่าวสาร สนก. อื่นๆ
 
๔๑๐. ผลการคัดลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๓
12/09/2565
เปิดอ่าน 4954
 
๔๐๙. การเข้าร่วมกิจกรรมรับโล่ประกาศเกียรติคุณ และดาวน์โหลดเกียรติบัตร "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ปีที่ ๑๑)
17/08/2565
เปิดอ่าน 9342
 
๔๐๘. รายงานผลการฝึกอบรม "โครงงานคุณธรรม (ออนไลน์)" สำหรับศึกษานิเทศก์
09/08/2565
เปิดอ่าน 9384
 
๔๐๗. การประเมินตัวชี้วัดที่ ๑๔ ระดับความสำเร็จการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ รอบที่ ๒
04/08/2565
เปิดอ่าน 11069
 
๔๐๖. ประกาศผลการคัดเลือก "ครูดีไม่มีอบายมุข"(ปีที่ ๑๑) ปีการศึกษา ๒๕๖๔
สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖
25/07/2565
เปิดอ่าน 12041
 
๔๐๕. การส่งคลิป VDO กิจกรรมเด่นโรงเรียนวิถีพุทธ
25/07/2565
เปิดอ่าน 11045
 
๔๐๔. ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบเอกสาร การประเมินโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๓
08/07/2565
เปิดอ่าน 15896
 
๔๐๓.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม "โครงงานคุณธรรม (ออนไลน์)" สำหรับศึกษานิเทศก์
08/07/2565
เปิดอ่าน 11855
 
๔๐๒ โครงการ "โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า" ปีการศึกษา ๒๕๖๕
05/07/2565
เปิดอ่าน 11330
 
๔๐๑. ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์หลักสูตร "ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอน โรงเรียนวิถีพุทธ"
04/07/2565
เปิดอ่าน 11188
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th