๙๕. เกียรติบัตรครูดี ไม่มีอบายมุข

      ตามที่ สพฐ. ร่วมกับคุรุสภา และ สำนักงานเครือข่างองค์กรงดเหล้า จัดการประกวด และมอบรางวัล 
ครูดีไม่มีอบายมุขเนื่องในวันครู 16 มกราคม 2557 ทั้งเป็นรางวัลโล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตร
แก่บุคคล 3 กลุ่มคือ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา

      บัดนี้ การพิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่จดหมาย สาร สนก. ฉบับที่ 90
 และขอเรียนให้ทราบเพิ่มเติมดังนี้
       1.สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ได้ดำเนินการทะยอยจัดส่งเกียรติบัตร ตามจำนวน
ผู้ที่ได้รับเกียรติบัตรในเขตพื้นที่นั้นๆ พร้อมลิสต์รายชื่อ ไปยังเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว ขอให้เขตพื้นที่
การศึกษา กรุณาพิมพ์ชื่อลงในเกียรติบัตร และจัดส่งให้ผู้ได้รับเกียรติบัตร ต่อไป
       2. การจัดส่งเกียรติบัตรกำลังเดินทางไปทางรถยนต์ขนส่ง ดังนั้นเอกสารที่ออก e filing
จึงไปถึงเขตพื้นที่ก่อน โปรดอย่ากังวล หากเมื่อเกียรติบัตรที่เดินทางด้วยรถยนต์ไปถึง จึงขอให้
นับจำนวนว่าครบถ้วนหรือไม่ และเจ้าหน้าที่ในเขตพื้นที่ส่งใบตอบรับมาตามหมายเลข Fax ที่แจ้งไว้
ในใบตอบรับ
       3.ผู้ที่ได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณ จะไม่ได้รับเกียรติบัตร ขอให้รอการประสานงาน
จาก คุณพงศกร โทร 084 056 3842

เขียนเมื่อ 20 มีนาคม 2557 | อ่าน 5108
เขียนโดย ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข

       
 
 
  อ่าน ข่าวสาร สนก. อื่นๆ
 
๔๑๐. ผลการคัดลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๓
12/09/2565
เปิดอ่าน 4937
 
๔๐๙. การเข้าร่วมกิจกรรมรับโล่ประกาศเกียรติคุณ และดาวน์โหลดเกียรติบัตร "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ปีที่ ๑๑)
17/08/2565
เปิดอ่าน 9336
 
๔๐๘. รายงานผลการฝึกอบรม "โครงงานคุณธรรม (ออนไลน์)" สำหรับศึกษานิเทศก์
09/08/2565
เปิดอ่าน 9383
 
๔๐๗. การประเมินตัวชี้วัดที่ ๑๔ ระดับความสำเร็จการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ รอบที่ ๒
04/08/2565
เปิดอ่าน 11065
 
๔๐๖. ประกาศผลการคัดเลือก "ครูดีไม่มีอบายมุข"(ปีที่ ๑๑) ปีการศึกษา ๒๕๖๔
สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖
25/07/2565
เปิดอ่าน 12034
 
๔๐๕. การส่งคลิป VDO กิจกรรมเด่นโรงเรียนวิถีพุทธ
25/07/2565
เปิดอ่าน 11040
 
๔๐๔. ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบเอกสาร การประเมินโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๓
08/07/2565
เปิดอ่าน 15893
 
๔๐๓.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม "โครงงานคุณธรรม (ออนไลน์)" สำหรับศึกษานิเทศก์
08/07/2565
เปิดอ่าน 11853
 
๔๐๒ โครงการ "โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า" ปีการศึกษา ๒๕๖๕
05/07/2565
เปิดอ่าน 11330
 
๔๐๑. ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์หลักสูตร "ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอน โรงเรียนวิถีพุทธ"
04/07/2565
เปิดอ่าน 11188
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th