๙๔. การประกวดโรงเรียน และนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี ๒๕๕๗

mail ประกาศผลการคัดเลือก mail
 
laugh โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ปีที่ ๘)  อ่านรายละเอียดได้ที่
เอกสารเพิ่มเติม ๕ blush

กรณี **สอบถามเพิ่มเติม**
กำหนดการเข้ารับรางวัล การเปิดบัญชีเงินฝาก การเดินทาง สถานที่พัก ฯลฯ
โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน ส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม
โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๘๐๐๐ ต่อ ๑๕๑๐๖๗ – ๗๐

 
 
-----------------------------------------------
เรื่องเดิม

 
           laugh โรงเรียน นักเรียนคนใดสนใจส่งเข้าประกวดตามโครงการ ดังเอกสารเพิ่มเติม  mailโปรดศึกษา และส่งเอกสารตามเวลาที่กำหนด

เอกสารเพิ่มเติม ประกอบด้วย
           mail โครงการ เอกสารเพิ่มเติม ๑

           mail หนังสือถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/ว๑๖๗
                เอกสารเพิ่มเติม ๒

           mail หนังสือถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/ว๑๖๙
                เอกสารเพิ่มเติม ๓

           mail ตารางงบประมาณสนับสนุนการพิจารณาผลงานฯ  เอกสารเพิ่มเติม ๔

 
โปรดติดต่อขอรับเอกสารเพิ่มเติม ๒ , ๓ ได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (เนื่องจากได้ E filing ไปก่อนแล้ว)
** ไม่สามารถแนบเอกสารเพิ่มเติม ๒ , ๓ ได้ค่ะ **


 
* มีหลายเขตพื้นที่โทรสอบถามตารางจัดสรรงบประมาณ ทางเจ้าหน้าที่แจ้งแล้วว่าให้โหลดในเว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธข้อ 94 (เอกสารแนบ 4) หรือโหลดได้ที่ e filing แต่เป็นเอกสารแนบเพิ่มเติม * แต่ได้คำตอบว่าไม่มีเอกสารดังกล่าว ฉะนั้น จึงแนบลิงก์เพื่ออำนวยความสะดวกดังนี้ http://www.vitheebuddha.com/files/news/0f5b4e52dad20cbda44b115a2247a03a.pdf (ลิงก์นี้ copy มาจากเอกสารแนบ 4) ขอบคุณ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (495.15 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (277.29 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (7.28 mb)

เขียนเมื่อ 12 มีนาคม 2557 | อ่าน 17032
เขียนโดย ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข

       
 
 
  อ่าน ข่าวสาร สนก. อื่นๆ
 
๔๑๐. ผลการคัดลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๓
12/09/2565
เปิดอ่าน 4951
 
๔๐๙. การเข้าร่วมกิจกรรมรับโล่ประกาศเกียรติคุณ และดาวน์โหลดเกียรติบัตร "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ปีที่ ๑๑)
17/08/2565
เปิดอ่าน 9340
 
๔๐๘. รายงานผลการฝึกอบรม "โครงงานคุณธรรม (ออนไลน์)" สำหรับศึกษานิเทศก์
09/08/2565
เปิดอ่าน 9384
 
๔๐๗. การประเมินตัวชี้วัดที่ ๑๔ ระดับความสำเร็จการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ รอบที่ ๒
04/08/2565
เปิดอ่าน 11068
 
๔๐๖. ประกาศผลการคัดเลือก "ครูดีไม่มีอบายมุข"(ปีที่ ๑๑) ปีการศึกษา ๒๕๖๔
สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖
25/07/2565
เปิดอ่าน 12039
 
๔๐๕. การส่งคลิป VDO กิจกรรมเด่นโรงเรียนวิถีพุทธ
25/07/2565
เปิดอ่าน 11044
 
๔๐๔. ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบเอกสาร การประเมินโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๓
08/07/2565
เปิดอ่าน 15895
 
๔๐๓.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม "โครงงานคุณธรรม (ออนไลน์)" สำหรับศึกษานิเทศก์
08/07/2565
เปิดอ่าน 11855
 
๔๐๒ โครงการ "โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า" ปีการศึกษา ๒๕๖๕
05/07/2565
เปิดอ่าน 11330
 
๔๐๑. ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์หลักสูตร "ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอน โรงเรียนวิถีพุทธ"
04/07/2565
เปิดอ่าน 11188
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th