๘๗. ผลการประกวดสื่อคุณธรรม

heart ผลการประกวดสื่อคุณธรรมสุดยอดผู้นำ "ผลิตสื่อความดี" ปีที่ 6 heart
cool หัวข้อ "ความซื่อสัตย์ ซื่อตรง" cool
 

          บัดนี้ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ดังเอกสารเพิ่มเติมที่แนบ  ทั้งนี้ขอความร่วมมือ
laugh 1. ให้ตรวจสอบ คำนำหน้านาม/ ชื่อ-สกุล/ โรงเรียน/ สังกัด ฯ ให้ถูกต้อง
laugh 2. โรงเรียนที่มีข้อมูลไม่ครบ เช่น ชื่อเรื่อง/ชื่อทีม (ถ้ามี)  /ชื่อนักเรียน,ครูที่ปรึกษา อื่น ๆ ให้เติมให้ครบและแก้ไขให้ถูกต้อง
laugh 3. โรงเรียนใดสะดวก /หรือไม่สะดวกเดินทางมารับทุนการศึกษา ในวันที่ 20 ก.พ. 57 เวลา 12:00 น. ณ ชาเลนเจอร์ฮอล เมืองทองธานี * กรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้า* /**ทุกผลงานกรุณาส่งหมายเลขบัญชีธนาคารออมสินของคนใดคนหนึ่ง      ครูที่ปรึกษาหรือนักเรียนที่มีชื่อในประกาศ ด้วย/ หากเป็นบัญชีธนาคารอื่นก็ได้ แต่! จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ค่ะ
laugh 4. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการได้ง่ายขึ้น ขอความร่วมมือ ดังนี้
         enlightened 4.1 การเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม หรือแก้ไข ข้อมูลใดๆ ขอให้ตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน ก่อนนำส่งข้อมูลให้              เจ้าหน้าที่ (เพื่อความรวดเร็วในการแก้ไขข้อมูล)
         enlightened 4.2 กรุณาใส่หัวเรื่อง  แก้ไขข้อมูลผลงานสื่อ  (เพื่อสะดวกในการตรวจเช็ค E-mail)

หมายเหตุ: กรุณาส่งข้อมูลที่ต้องแก้ไข/เพิ่มเติม มาที่ E-mail: koragate_2528@hotmail.com (เท่านั้น) ภายในวันที่ 13 ก.พ. 57


 

mail ขอความกรุณาช่วยประชาสัมพันธ์ / บอกต่อ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบด้วยค่ะ mail


การรับทุนการศึกษาเรื่องสื่อคุณธรรม ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ
โปรดติดต่อประสานงาน ศน.สมปอง 081 739 8560

 


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (133.94 kb)

เขียนเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2557 | อ่าน 2361
เขียนโดย ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข

       
 
 
  อ่าน ข่าวสาร สนก. อื่นๆ
 
๔๑๐. ผลการคัดลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๓
12/09/2565
เปิดอ่าน 4928
 
๔๐๙. การเข้าร่วมกิจกรรมรับโล่ประกาศเกียรติคุณ และดาวน์โหลดเกียรติบัตร "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ปีที่ ๑๑)
17/08/2565
เปิดอ่าน 9333
 
๔๐๘. รายงานผลการฝึกอบรม "โครงงานคุณธรรม (ออนไลน์)" สำหรับศึกษานิเทศก์
09/08/2565
เปิดอ่าน 9379
 
๔๐๗. การประเมินตัวชี้วัดที่ ๑๔ ระดับความสำเร็จการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ รอบที่ ๒
04/08/2565
เปิดอ่าน 11061
 
๔๐๖. ประกาศผลการคัดเลือก "ครูดีไม่มีอบายมุข"(ปีที่ ๑๑) ปีการศึกษา ๒๕๖๔
สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖
25/07/2565
เปิดอ่าน 12031
 
๔๐๕. การส่งคลิป VDO กิจกรรมเด่นโรงเรียนวิถีพุทธ
25/07/2565
เปิดอ่าน 11037
 
๔๐๔. ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบเอกสาร การประเมินโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๓
08/07/2565
เปิดอ่าน 15893
 
๔๐๓.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม "โครงงานคุณธรรม (ออนไลน์)" สำหรับศึกษานิเทศก์
08/07/2565
เปิดอ่าน 11851
 
๔๐๒ โครงการ "โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า" ปีการศึกษา ๒๕๖๕
05/07/2565
เปิดอ่าน 11328
 
๔๐๑. ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์หลักสูตร "ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอน โรงเรียนวิถีพุทธ"
04/07/2565
เปิดอ่าน 11185
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th