๘๕. โครงงานคุณธรรมฯ ค่าย ๙

     mail ประชาสัมพันธ์ ค่าย ๙ สุดยอดผู้นำเยาวชนไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ค่ายพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 16 - 21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ วีเทรน อินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์ จำกัด

     mail ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อ ดังแนบ ดำเนินการ ดังนี้
smiley 1. กรอกข้อมูลใบสมัครค่าย ๙
smiley 2. กรอกข้อมูลใบรายงานความก้าวหน้าโครงงาน ผลการดำเนินโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง"
smiley 3. อ่านคำชี้แจงและเตรียมเอกสารและสื่อที่จะนำมาเข้าค่ายอบรม

     mail เอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
yes เอกสารเพิ่มเติม ๑  ร่าง กำหนดการค่ายโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ (ค่าย ๙)
yes เอกสารเพิ่มเติม ๒  รายชื่อโรงเรียน
yes เอกสารเพิ่มเติม ๓  ใบสมัคร, ใบรายงานความก้าวหน้า, คำชี้แจง
yes เอกสารเพิ่มเติม ๔  ใบบันทึกข้อมูล ค่าย ๙
yes เอกสารเพิ่มเติม ๕  หนังสือเลขที่ ศธ ๐๔๐๐๘/ ว ๘๒

     surprise หมายเหตุ : เอกสารเพิ่มเติม ๔  คือเอกสารจัดเก็บข้อมูล แบบฟอร์ม Excel สำหรับให้ผู้ที่กรอกข้อมูลใน  ใบสมัครเรียบร้อยแล้ว ให้กรอกข้อมูลอีกครั้งโดยพิมพ์ลงในแบบฟอร์ม Excel  ที่แนบในเอกสารเพิ่มเติม ๔ และส่ง E-mail กลับมาที่ koragate_2528@hotmail.com blush

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (285 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (335 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (153 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (94 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (7.79 mb)

เขียนเมื่อ 30 มกราคม 2557 | อ่าน 3609
เขียนโดย กลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา (สนก. สพฐ.)

       
 
 
  อ่าน ข่าวสาร สนก. อื่นๆ
 
๔๕๒. วนกลับมาอีกครั้ง! การประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีที่ ๑๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ระดับประเทศ)
15/01/2567
เปิดอ่าน 21591
 
๔๕๑. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "มารยาทไทย และมารยาทในสังคม"
ร่างรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุม ดังแนบ
08/12/2566
เปิดอ่าน 2089
 
๔๕๐. เชิญชวนข้าราชการครู เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "มารยาทไทย และมารยาทในสังคม"
01/12/2566
เปิดอ่าน 1881
 
๔๔๙.เกียรติบัตรโครงการ "อิ่มนี้เพื่อน้อง" ประจำปี ๒๕๖๖
24/11/2566
เปิดอ่าน 321879
 
๔๔๘. เกียรติบัตรผลงานสื่อสร้างสรรค์ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
24/11/2566
เปิดอ่าน 4018
 
๔๔๗. ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๕
23/11/2566
เปิดอ่าน 2139
 
๔๔๖. แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน หลักสูตรออนไลน์ "พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม" รุ่นที่ 7
20/11/2566
เปิดอ่าน 2786
 
๔๔๕. ประกาศผลภาพยนตร์สั้น "วัยใส หัวใจวิถีพุทธ"
06/11/2566
เปิดอ่าน 3568
 
๔๔๔.เปิดเทอมเปิดใจ! รับสมัครหลักสูตรออนไลน์ "พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม" รุ่นที่ ๗ จำนวนจำกัดแค่ ๕๐๐ คน เท่านั้น
31/10/2566
เปิดอ่าน 2845
 
๔๔๓. ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๔
18/10/2566
เปิดอ่าน 2823
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th