๘๕. โครงงานคุณธรรมฯ ค่าย ๙

     mail ประชาสัมพันธ์ ค่าย ๙ สุดยอดผู้นำเยาวชนไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ค่ายพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 16 - 21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ วีเทรน อินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์ จำกัด

     mail ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อ ดังแนบ ดำเนินการ ดังนี้
smiley 1. กรอกข้อมูลใบสมัครค่าย ๙
smiley 2. กรอกข้อมูลใบรายงานความก้าวหน้าโครงงาน ผลการดำเนินโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง"
smiley 3. อ่านคำชี้แจงและเตรียมเอกสารและสื่อที่จะนำมาเข้าค่ายอบรม

     mail เอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
yes เอกสารเพิ่มเติม ๑  ร่าง กำหนดการค่ายโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ (ค่าย ๙)
yes เอกสารเพิ่มเติม ๒  รายชื่อโรงเรียน
yes เอกสารเพิ่มเติม ๓  ใบสมัคร, ใบรายงานความก้าวหน้า, คำชี้แจง
yes เอกสารเพิ่มเติม ๔  ใบบันทึกข้อมูล ค่าย ๙
yes เอกสารเพิ่มเติม ๕  หนังสือเลขที่ ศธ ๐๔๐๐๘/ ว ๘๒

     surprise หมายเหตุ : เอกสารเพิ่มเติม ๔  คือเอกสารจัดเก็บข้อมูล แบบฟอร์ม Excel สำหรับให้ผู้ที่กรอกข้อมูลใน  ใบสมัครเรียบร้อยแล้ว ให้กรอกข้อมูลอีกครั้งโดยพิมพ์ลงในแบบฟอร์ม Excel  ที่แนบในเอกสารเพิ่มเติม ๔ และส่ง E-mail กลับมาที่ koragate_2528@hotmail.com blush

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (285 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (335 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (153 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (94 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (7.79 mb)

เขียนเมื่อ 30 มกราคม 2557 | อ่าน 3032
เขียนโดย ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข

       
 
 
  อ่าน ข่าวสาร สนก. อื่นๆ
 
๓๙๒. แจ้งการปฐมนิเทศออนไลน์ หลักสูตร " Good Food For All กินดี อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ" รุ่นที่ ๓
24/05/2565
เปิดอ่าน 362
 
๓๙๑. รับสมัครอบรม Online หลักสูตร "ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอน โรงเรียนวิถีพุทธ"
23/05/2565
เปิดอ่าน 2995
 
๓๙๐. รุ่นที่ ๕ มาแล้ว! รับสมัครครูที่สนใจเข้าเรียนหลักสูตร "พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม" ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย เปิดลงทะเบียน ๒๓ พฤษภาคม นี้ เต็มก่อนปิดก่อน
18/05/2565
เปิดอ่าน 5201
 
๓๘๙. เปิดรับสมัคร!!! หลักสูตร "Good Food For All กินดี อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ" รหัสหลักสูตร ๖๔๑๐๑ รุ่นที่ ๓
05/05/2565
เปิดอ่าน 12646
 
๓๘๘. รับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๓
03/05/2565
เปิดอ่าน 9568
 
๓๘๗. ประธานกลุ่มผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโอนจัดสรรงบประมาณโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
22/04/2565
เปิดอ่าน 6614
 
๓๘๖. ประกาศผล!! โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีที่ ๑๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ระดับประเทศ)
21/04/2565
เปิดอ่าน 9210
 
๓๘๕.ประกาศผลการคัดเลือกทุนพัฒนาอาหารกลางวัน โครงการ อิ่มนี้เพื่อน้อง ประจำปี ๒๕๖๕
08/04/2565
เปิดอ่าน 10326
 
๓๘๔. รายงานผลการเรียนหลักสูตร "Good Food For All กินดี อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ" รุ่นที่ ๒ (รหัสหลักสูตร ๖๔๑๐๑)
01/04/2565
เปิดอ่าน 10200
 
๓๘๓. ประกาศผลโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีที่ ๑๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบเอกสาร)
18/03/2565
เปิดอ่าน 13067
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th