ร.ร.พระปริยัติธรรมฯ มีผลงานแต่อ่อนประชาสัมพันธ์

                นายพนม ศรศิลป์ รอง ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวภายหลังเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศครั้งที่ 7 “มหกรรมเชิดชูคุณธรรม ทักษะทางวิชาการ สามัญสามัคคี เพื่อถวายเป็นสังฆราชบูชา ที่วัดหนองแวง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น ว่า กองพุทธศาสนศึกษาและกลุ่ม ร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญฯ ทั้ง 14 กลุ่ม ร่วมกันจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนใน ร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญฯ ทั่วประเทศขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่เป็นพระภิกษุสามเณรได้แสดงออกถึงศักยภาพรวมทั้งสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาศักยภาพในการปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
               พระครูสุนทรพิมลศีล ประธานกลุ่ม ร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5 ในฐานะประธานศูนย์ประสานงานกลางกลุ่ม ร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ยอมรับว่าการจัดงานทุกครั้งที่ผ่านมาขาดการประชาสัมพันธ์ทำให้สังคมไม่ได้รับรู้งานของ ร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญฯ เท่าที่ควร ทั้งที่สามเณรหลายรูปมีความรู้ ความสามารถมาก ซึ่งทุกปีจะมีสามเณรจาก ร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญฯ สอบเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยได้หลายรูป ดังนั้นในการจัดงานครั้งต่อไปจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น และทราบมาว่าทางกองพุทธศาสนศึกษาได้มีการเสนอขอตั้งงบประมาณเรื่องการประชาสัมพันธ์งานของ ร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญฯไว้แล้ว.
 
ที่มา http://www.thairath.co.th/content/edu/398713

เขียนเมื่อ 26 มกราคม 2557 | อ่าน 27751
เขียนโดย โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด(ประชานุกูลวิทยา)

       
 
 
  อ่าน แวดวงวิถีพุทธ อื่นๆ
 
ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่13
ประกาศคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่น 13 ปี2565
12/09/2565
เปิดอ่าน 20136
 
กิจกรรมวิถีพุทธ "ค่ายพุทธบุตร"
09/01/2567
เปิดอ่าน 2472
 
ถวายเทียนร.รบ้านต้นโตนด/วสมเด้จหลวงพ่อทวด
29/07/2566
เปิดอ่าน 6299
 
ถวายเทียนโรงเรียนวัดบุพนิมิต
29/07/2566
เปิดอ่าน 6425
 
ถวายเทียนโรงเรียนบ้านนาเกตุ
29/07/2566
เปิดอ่าน 6366
 
ถวายเทียนโรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม
29/07/2566
เปิดอ่าน 6298
 
ถวายเทียนวัดบันลือคชาวาส
29/07/2566
เปิดอ่าน 6301
 
ถวายเทียนโรงเรียนวัดภมรคติวัน
29/07/2566
เปิดอ่าน 5919
 
ถวายเทียนพรรษาโรงเรียนวัดทรายขาว
29/07/2566
เปิดอ่าน 5895
 
ถวายเทียนโรงเรียนบ้านปลักปรือ
29/07/2566
เปิดอ่าน 5938
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th