๘๓.รายชื่อโรงเรียนเข้าร่วมประชุมแนวทางการขับเคลื่อน และเสนอแนะการพัฒนาการดำเนินการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑ – ๓

ลำดับที่ โรงเรียน สังกัด ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รุ่นที่
วัดสวนส้ม (สุขประชานุกูล) สพป.สมุทรปราการ เขต ๑ สำโรงใต้ พระประแดง สมุทรปราการ
วัดแหลมฟ้าผ่า สพป.สมุทรปราการ เขต ๑ แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
วัดลาดระโหง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัดยม บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
บ้านหนองผักหนอก สพป.สระบุรี เขต ๒ หนองย่างเสื่อ มวกเหล็ก สระบุรี
บ้านหาดเสือเต้น สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ คุ้งตะเภา เมือง อุตรดิตถ์
อนุบาลเลย สพป.เลย เขต ๑ กุดป่อง เมือง เลย
อนุบาลกันทรวิชัย สพป.มหาสารคาม เขต ๑ โคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม
บ้านโนนแดง   สพป.อุบลราชธานี เขต ๔ โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ อุบลราชธานี
บ้านหัวดอน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง ๒๘) สพป.นครพนม เขต ๑ ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม
๑๐ บ้านหัวทะเล สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
๑๑ บ้านท่าเลื่อนสามัคคี (ค.ส. ๕ อุปถัมภ์) สพป.นครราชสีมา เขต ๔ หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา
๑๒ บ้านหนองสาหร่าย สพป.นครราชสีมา เขต ๔ หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา
๑๓ บ้านหนองผักชี สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ หนองฉิม เนินสง่า ชัยภูมิ
๑๔ บ้านบุ่งเบา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔ บ้านจาน พุทไธสง บุรีรัมย์
๑๕ บ้านหนองหญ้าปล้อง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ทะเมนชัย ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
๑๖ วัดดอนยอ สพป.นครนายก ดอนยอ เมือง นครนายก
๑๗ บ้านโคกสูง สพป.สระแก้ว เขต ๒ โคกสูง โคกสูง สระแก้ว
๑๘ อนุบาลราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต ๑ หน้าเมือง เมือง ราชบุรี
๑๙ วัดในกลาง สพป.เพชรบุรี เขต ๑ บ้านแหลม บ้านแหลม เพชรบุรี
๒๐ วัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร) สพป.เพชรบุรี เขต ๑ บางตะพูนออก บ้านแหลม เพชรบุรี
๒๑ บ้านคลองลอย สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ร่อนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
๒๒ บ้านลาดวิถี สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ ศิลาลอย  สามร้อยยอด  ประจวบคีรีขันธ์
๒๓ บ้านท่าเรือ สพป.ภูเก็ต  ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต
๒๔ พระธาตุบังพวนวิทยา สพป.หนองคาย เขต ๑ พระธาตุบังพวน เมือง หนองคาย
๒๕ บ้านโคกยาง สพป.ตรัง เขต ๒ โคกยาง กันตรัง ตรัง
๒๖ บ้านเขาวง สพป.อุทัยธานี เขต ๒ ป่าอ้อ ลานสัก อุทัยธานี
๒๗ วัดห้วยเรียงใต้ สพป.พิจิตร เขต ๒ วังกรด บางมูลนาก พิจิตร
๒๘ บ้านกองทูล สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ กองทูล หนองไผ่ เพชรบูรณ์
๒๙ นิคมกุฉินารายณ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์
๓๐ เบิดพิทยาสรรค์ สพป.สุรินทร์ เขต ๒ เบิด รัตนบุรี สุรินทร์
๓๑ วัดบ้านพระ สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ วัดบ้านพระ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
๓๒ บ้านหลุมหิน สพป.กาญจนบุรี เขต ๒ หนองโรง พนมทวน กาญจนบุรี
๓๓ บางน้ำวน(รอดพิทยาคม) สพป.สมุทธสาคร เขต ๑ บางโทรัด เมืองฯ สมุทธสาคร
๓๔ บ้านปากเหมือง สพป.พัทลุง เขต ๑ เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง
๓๕ วัดเนินนาดิน สพป.ระยอง เขต ๒ ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง
๓๖ บางบ่อวิทยาคม สพม. เขต ๖ บางบ่อ บางบ่อ สมุทรปราการ
๓๗ ห้วยยางศึกษา สพม. เขต ๑๘ ห้วยยาง แกลง ระยอง
๓๘ วัดแก้ว (รัตนบินวิทยาคาร) สพป.ราชบุรี เขต ๒ วัดแก้ว บางแพ ราชบุรี
๓๙ โพธิสารพิทยากร สพม.๑ บางระมาด ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
๔๐ สมานคณวิทยาทาน สพป. สงขลา ๒  หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา
๔๑ นราสิกขาลัย สพม. เขต ๕ บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
๔๒ วัดป๊อกแป๊ก สพป.สระบุรี เขต ๑ หนองโน เมืองสระบุรี สระบุรี
๔๓ วัดแหลมหว้า สพป.ชัยนาท เสือโฮก เมือง ชัยนาท
๔๔ บ้านหนองโพธิ์ สพป.อุทัยธานี เขต ๑ สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
๔๕ บ้านหูช้าง สพป.อุทัยธานี เขต ๒ หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
๔๖ บ้านแม่จัน สพป.เชียงราย เขต ๓ แม่จัน แม่จัน เชียงราย
๔๗ อนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน) สพป.พะเยา เขต ๒ สบบง ภูซาง พะเยา
๔๘ บ้านวังขอนแดง สพป.พะเยา เขต ๑ ห้วยลาน ดอกคำใต้ พะเยา
๔๙ ศรีลังกาวิทยา สพป.ลำปาง เขต ๒ เสริมกลาง เสริมงาม ลำปาง
๕๐ บ้านป่าเหว สพป.ลำปาง เขต ๓ บ้านขอ เมืองปาน ลำปาง
๕๑ วัดประดู่ทรงธรรม(จียพันธ์บำรุง) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ไผ่ลิง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
๕๒ บ้านไร่ สพป.หนองคาย เขต ๑ โพนทอง โพธิ์ตาก หนองคาย
๕๓ อนุบาลเจริญศิลป์ สพป.สกลนคร เขต ๓ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร
๕๔ อนุบาลป่าบอน     สพป.๒ พัทลุง ป่าบอน ป่าบอน พัทลุง
๕๕ วัดโคกทอง(บวรวิทยา) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ กุฎี ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
๕๖ บ้านคุ้ม สพป.ยโสธร เขต ๑ คูเมือง มหาชนะชัย ยโสธร
๕๗ อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป.นครพนม เขต ๑ นาแก นาแก นครพนม
๕๘ บ้านดอนติ้ว (แทนนาติ้ว) สพป.นครพนม เขต ๒ ท่าจำปา ท่าอุเทน นครพนม
๕๙ บ้านงิ้ว สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ บ้านขาม จัตุรัส ชัยภูมิ
๖๐ บ้านหนองแสง สพป.สระแก้ว เขต ๒ วัฒนานคร วัฒนานคร สระแก้ว
๖๑ วัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา) สพป.ราชบุรี เขต ๑ หนองพันจันทร์ บ้านคา ราชบุรี
๖๒ วัดช่องพราน  สพป.ราชบุรี เขต ๒ เตาปูน โพราราม ราชบุรี
๖๓ วัดธรรมาราม สพป.ตรัง เขต ๑ นาข้าวเสีย นาโยง ตรัง
๖๔ ท่าบอนมิตรภาพที่ ๙๐ สพป.สงขลา เขต ๑ ท่าบอน ระโนด สงขลา
๖๕ บ้านโคกตีเต สพป.นราธิวาส เขต ๑ บางบ่อ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
๖๖ หนองกี่พิทยาคม สพม. ๓๒ ทุ่งกระตาดพัฒนา หนองกี่ บุรีรัมย์
๖๗ ปทุมวิทยากร สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ในเมือง เมือง อุบลราชธานี
๖๘ วัดถอนสมอ สพป.สิงห์บุรี ถอนสมอ ท่าช้าง สิงห์บุรี
๖๙ พังทุยพัฒนศึกษา สพม.เขต ๒๕ พังทุย น้ำพอง ขอนแก่น
๗๐ วัดบ้านแพง (จัตุคามสำราญวิทยา) สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ ดงสิงห์ จังหาร ร้อยเอ็ด
๗๑ ชุมชนวัดหนองรี สพป.ชลบุรี เขต ๑ หนองรี เมือง ชลบุรี
๗๒ เพิ่มวิทยา สพป.นครปฐม เขต ๒ นครชัยศรี นครชัยศรี นครปฐม
๗๓ วัดกระบังมังคลาราม สพป.พิษณุโลก เขต ๓ หอกลอง พรหมพิราม พิษณุโลก
๗๔ บ้านแปรง สพป.นครราชสีมา เขต ๒ บ้านแปรง ด่านขุนทด นครราชสีมา
๗๕ บ้านเขาพริกอนุสรณ์ สพป.นครสวรรค์ เขต ๓ วังหามแห ขาณุวรลักษบุรี นครสวรรค์
๗๖ บ้านคลองลาน สพป.นครสวรรค์ เขต ๓ หนองบัว หนองบัว นครสวรรค์
๗๗ วัดเขารวก สพป.พิจิตร เขต ๒ หวังหลุม ตะพานหิน พิจิตร
๗๘ วัดห้วยเสือ สปพ.เพชรบุรี เขต ๒ สมอพลือ บ้านลาด เพชรบุรี
๗๙ บ้านบ่อทราย สพป.พัทลุง เขต ๑ บ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง
๘๐ ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปภัมถ์ สพม. เขต 9 ท่าตลาด สามพราน นครปฐม
๘๑ บางซ้ายวิทยา สพป.พระนครศรีอยุธยา  เขต ๒ แก้วฟ้า บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
๘๒ วัดชมนิมิต สพป.สมุทรปราการ เขต ๑ บางจาก พระปะแดง สมุทรปราการ
๘๓ วัดครุใน (ปีตะนีลานนท์ศึกษา) สพป.สมุทรปราการ เขต ๑ บางครุ พระปะแดง สมุทรปราการ
๘๔ วัดบางน้ำผึ้งใน สพป.สมุทรปราการ เขต ๑ บางน้ำผึ้งใน พระปะแดง สมุทรปราการ 
๘๕ วัดราษฎร์บำรุง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ สิงหนาท ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
๘๖ บ้านแม่สลองใน สพป.เชียงราย เขต ๓ ป่าซาง แม่จัน เชียงราย
๘๗ นายางวิทยา สพป.ลำปาง เขต ๒ นายาง สบปราบ ลำปาง
๘๘ นาสวรรค์พิทยาคม สพม.๒๑ นาสวรรค์ เมือง บึงกาฬ
๘๙ การกุศลวัดบูรพา สพป.สกลนคร เขต ๒ แวง สว่างแดนดิน สกลนคร
๙๐ บ้านวังบง สพป.สกลนคร เขต ๓ วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร
๙๑ ห้วยซวกคกเลาใต้ สพป.เลย เขต ๑ บุชม เชียงคาน เลย
๙๒ บ้านหนองหว้านาคำพัฒนา สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓ นาเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
๙๓ บ้านดงเจริญ สพป.ยโสธร เขต ๑ ดงเจริญ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
๙๔ ชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ สพป.นครราชสีมา เขต ๕ พะงาด ขามสะแกแสง นครราชสีมา
๙๕ ลานทรายพิทยาคม สพม.๓๓ บะ มาตูม สุรินทร์
๙๖ บีกริม สพป.สระแก้ว เขต ๒ คลองทับจันทร์ อรัญประเทศ สระแก้ว
๙๗ บ้านสวนอุดมวิทยา สพป.ชลบุรี เขต ๑ หนองรี เมืองชลบุรี ชลบุรี
๙๘ วัดสำเภาทอง สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ บางตะเคียน สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
๙๙ บ้านทุ่งเรี้ย สพป.ชุมพร เขต ๑ ดอนยาง ปะทิว ชุมพร
๑๐๐ วัดนานอน สพป.ตรัง เขต ๑ นาท่ามใต้ เมืองตรัง ตรัง
๑๐๑ บ้านตรัง สพป.ปัตตานี เขต ๒ ตรัง มายอ ปัตตานี
๑๐๒ บ้านตะคร้อ (รัฐประชาชนูทิศ) สพป.นครสวรรค์ เขต ๓ ตะคร้อ ไพศาลี นครสวรรค์
๑๐๓ บ้านแม่จ้อง สพป.เชียงใหม่ เขต ๑ ตลาดใหญ่ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
๑๐๔ อนุบาลแม่ทะ สพป.ลำปาง เขต ๒ นาครัว แม่ทะ ลำปาง
๑๐๕ วิสุทธรังสี จังหวัดกาญจนบุรี สพม.๘ ท่าล้อ ท่าม่วง กาญจนบุรี
๑๐๖ บ้านบุใหญ่ สพป.นครราชสีมา เขต ๔ สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา
๑๐๗ วัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ ปลายกลัด บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
๑๐๘ บ้านดงบากหนองตาเต็น สพป.มหาสารคาม เขต ๒ ภานแอ่น พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
๑๐๙ วัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ บางบาล พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
๑๑๐ บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฏร์รัฐผดุง) สพป.นครราชสีมา เขต ๔ นากลาง สูงเนิน นครราชสีมา
๑๑๑ บ้านแก่ง สพป.สุโขทัย เขต ๒ บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
๑๑๒ ศิริมังคลาจารย์ สพป.เชียงใหม่ เขต ๑ แม่เหียะ เมือง เชียงใหม่
๑๑๓ บ้านห้วยทราย สพป.เชียงใหม่ เขต ๒ สุเทพ เมือง เชียงใหม่
๑๑๔ มาบกราดวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต ๕ มาบกราด พระทองคำ นครราชสีมา
๑๑๕ โรตารี่สวรรคโลก ๑  สพป.สุโขทัย เขต ๒ คลองมะพลับ ศรีนคร สุโขทัย
๑๑๖ วัดแสงมณี สพป.ปทุมธานี ๒ บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี
๑๑๗ บ้านบางกระสั้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ บางกระสั้น บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
๑๑๘ วัดมฤคทายวัน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ เทพมลคล บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
๑๑๙ ชุมชนวัดราษฏร์ประชาบำรุง สพป.สมุทรปราการ เขต ๑ บางปู เมือง สมุทรปราการ
๑๒๐ วัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป.สมุทรปราการ เขต ๑ บ้านคลองสวน พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
หากมีข้อสงสัย โปรดสอบถาม ผู้ประสานงาน
พระณรงค์เดช อธิมุตฺโต 
เบอร์โทร 081 446 5095
ทางอีเมล stain2548@hotmail.com

เขียนเมื่อ 15 มกราคม 2557 | อ่าน 3439
เขียนโดย admin

       
 
 
  อ่าน ข่าวสาร สนก. อื่นๆ
 
๔๔๙.เกียรติบัตรโครงการ "อิ่มนี้เพื่อน้อง" ประจำปี ๒๕๖๖
24/11/2566
เปิดอ่าน 248
 
๔๔๘. เกียรติบัตรผลงานสื่อสร้างสรรค์ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
24/11/2566
เปิดอ่าน 954
 
๔๔๗. ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๕
23/11/2566
เปิดอ่าน 439
 
๔๔๖. แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน หลักสูตรออนไลน์ "พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม" รุ่นที่ 7
20/11/2566
เปิดอ่าน 1003
 
๔๔๕. ประกาศผลภาพยนตร์สั้น "วัยใส หัวใจวิถีพุทธ"
06/11/2566
เปิดอ่าน 1712
 
๔๔๔.เปิดเทอมเปิดใจ! รับสมัครหลักสูตรออนไลน์ "พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม" รุ่นที่ ๗ จำนวนจำกัดแค่ ๕๐๐ คน เท่านั้น
31/10/2566
เปิดอ่าน 1269
 
๔๔๓. ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๔
18/10/2566
เปิดอ่าน 1076
 
๔๔๒.ประเมินผลการดำเนินงานตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ
13/09/2566
เปิดอ่าน 2676
 
๔๔๑. ประกาศผลกิจกรรมประกวดสื่อการเรียนการสอนสร้างสรรค์ ประเภทเกมการศึกษา ภายใต้โครงการ "Good Food For All กินดี - อยู่ดี"
12/09/2566
เปิดอ่าน 2069
 
๔๔๐. ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๕ รอบประเมินเอกสาร
15/08/2566
เปิดอ่าน 2778
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th