สิ่งสำคัญที่ ชาวโรงเรียนวิถีพุทธต้องชัดเจน คือ แนวทางธรรมกาย ไม่ใช่แนวทางพุทธที่ถูกต้อง

กรณีธรรมกาย   http://dhammakaya.exteen.com/20050418/entry-48

พระถามว่าใครคือผู้ยิ่งใหญ่ใน 3 ภพ ลูกศิษย์ทุกคนตอบพร้อมเพรียงกันว่า หลวงพ่อพระธัมมชโยเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในสามภพhttp://topicstock.pantip.com/religious/topicstock/2011/05/Y10530971/Y10530971.html

สงสัยทำไมต้องไปแต่ที่วัดธรรมกายอย่างเดียวทั้งที่การฟื้นศิลธรมมเพื่อให้เด็กนักเรียนเป็นคนดีไปที่วัดใดก็ได้หรือว่ามีอะไรแอบแฝงหรือเปล่าประเภททำบุญบังหน้าเอาตัวเด็กมาแอบแฝงเพื่อต้องการอะไรและการไปแต่ละครั้งทำไมต้องเป็นการบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปด้วยทั้งที่เขาก็ไม่อยากไปแล้วแบบนี้มันจะได้บุญหรือ? ขึ้นชื่อว่าการทำบุญควรทำด้วยความบริสุทธิ์ใจบริสุทธ์กายมันถึงจะได้บุญ แต่ถ้าทำด้วยนัยแอบแฝงก็อยากจะแช่งให้คนที่พาไปอย่าได้บุญเลยให้มันตกนรกหมกไหม้สมควรที่มันได้แอบอ้างว่าทำบุญ

คนทำบุญ [IP: 125.26.121.235]
27 พฤศจิกายน 2553 19:07
#2269344

 

จะทำอย่างไรให้หลุดพ้นจากลัทธิธรรมกาย? http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=5f4f90509a305028
 

รูป เผยวัดธรรมกาย คล้ายฯขอโทษค่ะโอลิมปิกเกมค่ะ         http://atcloud.com/stories/78136

เดี๋ยวนี้วัดธรรมกายขนาดนี้แล้วหรอ ???    http://yashima.exteen.com/20080720/entry

เรียนวิชชาธรรมกาย จะเอา “เปลือก” หรือ เอา “แก่น” ?    http://khunsamatha.fix.gs/index.php?topic=365.0 

นักวิชาการและเอ็นจีโอจี้นายกฯระงับด่วนลงนาม”ธรรมกาย -สพฐ.” 
http://forum.serithai.net/viewtopic.php?f=2&t=22459
http://news.mthai.com/general-news/75708.html

เขียนเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2555 | อ่าน 5921
เขียนโดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

       
 
 
  อ่าน ความรู้คู่คุณธรรม อื่นๆ
 
หลักชาวพุทธ 12 ประการ
ปัจจุบัน ปัญหาสำคัญยิ่งอย่างหนึ่ง ซึ่งปรากฏชัดในสังคม คือการที่คนมากมายเป็นชาวพุทธกันเพียงในนาม โดยไ
27/01/2559
เปิดอ่าน 11718
 
ระเทศไทยจัดวิสาขโลก ครั้งที่ 15 เชิดชูกษัตริย์นักพัฒนา
16/10/2560
เปิดอ่าน 6083
 
วิปัสสนาเบื้องต้น
30/03/2560
เปิดอ่าน 7163
 
จิตวิทยาการแนะแนวเชิงพุทธ : แนวคิด หลักการและแนวปฏิบัติ
21/03/2559
เปิดอ่าน 10870
 
แด่ ยุวชน
แด่ยุวชน....สามสิ่งที่เธอต้องเรียนรู้และฝึกฝนสามประการแรก คือ ศีล สมาธิ และปัญญา ผสมผสานเข้าไปในชีวิ
27/01/2559
เปิดอ่าน 8338
 
ครุศาสตร์ มจร.เปิดรับสมัครนิสิต ปริญญาโท สาขาจิตวิทยาการศึกาาและการแนะแนว รุ่นที่๒
22/11/2558
เปิดอ่าน 7382
 
ครุศาสตร์ มจร.เปิดรับสมัครนิสิต ปริญญาตรี สาขาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว
22/11/2558
เปิดอ่าน 7363
 
ปฏิญญากรุงเทพฯ ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๒ ผู้แทน ๓๔ ประเทศได้เสนอต่อที่ประชุมสมัชชา สหประชาชาติให้วันวิสาขบูชา ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนพฤษภาคม เป็นวันสำคัญสากลของโลก และขอให้มีการจัดงานฉลองที่สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ และสำนักงานประจำ ภูมิภาคต่างๆ ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติได้มีมติรับรองตามนั้น (ในสมัยที่ ๕๔ วาระที่ ๑๗๔)
02/06/2558
เปิดอ่าน 7807
 
งานวิจัย : กระบวนปลูกฝังค่านิยมการบริโภคด้วยพุทธิปัญญาสำหรับวัยรุ่น
งานวิจัยนี้ได้รับการคัดเลือกในการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ มจร. ครั้งที่ ๑ MCU Congress 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ในหัวข้อพุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาจิตใจและปัญญา
15/03/2558
เปิดอ่าน 9087
 
ธรรมะรับอรุณ โดย ท่าน ว.วชิรเมธี
แผ่นดินนี้ ไม่อาจทำให้เรียบเสมอกันทั้งหมดได้ฉันใด มนุษย์ทั้งหลาย จะทำให้เหมือนทุกคนไม่ได้ฉันนั้น
09/02/2558
เปิดอ่าน 8232
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th