๘๑. การจัดงานวันครู "ครูดีไม่มีอบายยมุข"

      smileyตามที่ทุกท่านทราบว่าในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จะมีการชุมนุมทางการเมือง
เพื่อการปฏิรูประเทศไทย ทำให้การสัญจรลำบาก การจราจรติดขัด


          ดังนั้นการจัดงานวันครูของคุรุสภา (16 มกราคม 2557) ที่จะมีการมอบโล่
"ครูดีไม่มีอบายยมุข" ร่วมด้วยนั้น มีแนวโน้มเปลี่ยนสถานที่จัดงาน enlightened

     
yes สำหรับรางวัล "ครูดีไม่มีอบายยมุข" จึงขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ได้จัดพิธีมอบโล่ และ หรือเกียรติบัตร รางวัล "ครูดีไม่มีอบายยมุข" ในงานวันครู 16 มกราคม 2557 ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้มีแผนดำเนินการอยู่แล้ว
 
          โดยรายชื่อผู้ได้รับโล่และเกียรติบัตรในเขตพื้นที่ต่างๆสามารถเปิดดูได้จาก เวปไซด์ vitheebuddha.com หรือ stopdrink.com (ข้อความในโล่ และ เกียรติบัตร "ครูดีไม่มีอบายยมุข" ดูได้จากเอกสารเพิ่มเติม) 
 
          ส่วนโล่ และเกียรติบัตร ฝ่ายดำเนินการจะเร่งส่งให้ทันในวันจัดงาน (16 มกราคม 2557)
อย่างไรก็ดี การชุมนุมทางการเมืองอาจส่งผลกระทบต่อการจัดส่งเช่นกัน  ดังนั้นหากโล่ และเกียรติบัตร
"ครูดีไม่มีอบายยมุข" จัดส่งไปไม่ทันเวลาขอให้ผู้จัดงานในเขตพื้นที่การศึกษา ได้จัดพิธีการมอบโล่ และเกียรติบัตรไปก่อน ท้ายนี้ฝ่ายดำเนินการขออภัยมาในความไม่สะดวกครั้งนี้
laugh
 

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ

ดร.บรรเจอด​พร สู่แสนสุข   โทร  089-678149​9
อภิศา หะมาน                    
โทร   089-274882​4
พงศกร เรียบร้อย             
โทร   084-056384​2


 


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (4.66 mb)

เขียนเมื่อ 9 มกราคม 2557 | อ่าน 10911
เขียนโดย ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข

       
 
 
  อ่าน ข่าวสาร สนก. อื่นๆ
 
๔๑๐. ผลการคัดลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๓
12/09/2565
เปิดอ่าน 5400
 
๔๐๙. การเข้าร่วมกิจกรรมรับโล่ประกาศเกียรติคุณ และดาวน์โหลดเกียรติบัตร "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ปีที่ ๑๑)
17/08/2565
เปิดอ่าน 9522
 
๔๐๘. รายงานผลการฝึกอบรม "โครงงานคุณธรรม (ออนไลน์)" สำหรับศึกษานิเทศก์
09/08/2565
เปิดอ่าน 9515
 
๔๐๗. การประเมินตัวชี้วัดที่ ๑๔ ระดับความสำเร็จการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ รอบที่ ๒
04/08/2565
เปิดอ่าน 11211
 
๔๐๖. ประกาศผลการคัดเลือก "ครูดีไม่มีอบายมุข"(ปีที่ ๑๑) ปีการศึกษา ๒๕๖๔
สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖
25/07/2565
เปิดอ่าน 12170
 
๔๐๕. การส่งคลิป VDO กิจกรรมเด่นโรงเรียนวิถีพุทธ
25/07/2565
เปิดอ่าน 11158
 
๔๐๔. ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบเอกสาร การประเมินโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๓
08/07/2565
เปิดอ่าน 16013
 
๔๐๓.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม "โครงงานคุณธรรม (ออนไลน์)" สำหรับศึกษานิเทศก์
08/07/2565
เปิดอ่าน 11961
 
๔๐๒ โครงการ "โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า" ปีการศึกษา ๒๕๖๕
05/07/2565
เปิดอ่าน 11426
 
๔๐๑. ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์หลักสูตร "ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอน โรงเรียนวิถีพุทธ"
04/07/2565
เปิดอ่าน 11292
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th