๗๒. สัมมนาโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ๑๒๐ โรงเรียน

               ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มจร ร่วมกับ สพฐ.  คัดเลือกเพื่อยกย่องโรงเรียนวิถีพุทธ
เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำปีละ ๑๐๐ โรงเรียนมาต่อเนื่อง ๓ ปีรวม ๓๐๐ โรงเรียน และ ในปี ๒๕๕๖ ได้คัดเลือก ๒๓๐ โรงเรียน ไปแล้วนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนโรงเรียนวิถีพุทธที่ได้รับการคัดเลือกยกย่อง ยังคงสภาพเป็นแบบอย่าง
เป็นแนวหน้าแก่โรงเรียนวิถีพุทธ ในเขตพื้นที่การศึกษาได้  พร้อมทั้งร่วมเรียนรู้ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขร่วมกัน  มจร. จึงจัดโครงการสัมมนาโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่น ๑  ๒  ๓  รวม ๑๒๐ โรงเรียน ( เอกสารเพิ่มเติม ๑) โดยขอเชิญผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือรองฯ ที่รับผิดชอบ โรงเรียนละ ๑ ท่าน ส่งใบตอบรับ ( เอกสารเพิ่มเติม ๒)  ภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ เพื่อเข้าร่วมสัมมนาตามกำหนดการระหว่างวัน ที่ ๑๙ -๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ ( ดูเอกสารเพิ่มเติม ๓)  อย่างไรก็ตามหนังสือเชิญยกร่างมาดังแนบ (เอกสารเพิ่มเติม ๔)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (204 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (194.5 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (198 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (96 kb)

เขียนเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2556 | อ่าน 2873
เขียนโดย ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข

       
 
 
  อ่าน ข่าวสาร สนก. อื่นๆ
 
๓๙๒. แจ้งการปฐมนิเทศออนไลน์ หลักสูตร " Good Food For All กินดี อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ" รุ่นที่ ๓
24/05/2565
เปิดอ่าน 1290
 
๓๙๑. รับสมัครอบรม Online หลักสูตร "ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอน โรงเรียนวิถีพุทธ"
23/05/2565
เปิดอ่าน 4215
 
๓๙๐. รุ่นที่ ๕ มาแล้ว! รับสมัครครูที่สนใจเข้าเรียนหลักสูตร "พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม" ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย เปิดลงทะเบียน ๒๓ พฤษภาคม นี้ เต็มก่อนปิดก่อน
18/05/2565
เปิดอ่าน 6402
 
๓๘๙. เปิดรับสมัคร!!! หลักสูตร "Good Food For All กินดี อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ" รหัสหลักสูตร ๖๔๑๐๑ รุ่นที่ ๓
05/05/2565
เปิดอ่าน 13165
 
๓๘๘. รับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๓
03/05/2565
เปิดอ่าน 10271
 
๓๘๗. ประธานกลุ่มผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโอนจัดสรรงบประมาณโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
22/04/2565
เปิดอ่าน 7134
 
๓๘๖. ประกาศผล!! โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีที่ ๑๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ระดับประเทศ)
21/04/2565
เปิดอ่าน 9760
 
๓๘๕.ประกาศผลการคัดเลือกทุนพัฒนาอาหารกลางวัน โครงการ อิ่มนี้เพื่อน้อง ประจำปี ๒๕๖๕
08/04/2565
เปิดอ่าน 10689
 
๓๘๔. รายงานผลการเรียนหลักสูตร "Good Food For All กินดี อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ" รุ่นที่ ๒ (รหัสหลักสูตร ๖๔๑๐๑)
01/04/2565
เปิดอ่าน 10476
 
๓๘๓. ประกาศผลโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีที่ ๑๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบเอกสาร)
18/03/2565
เปิดอ่าน 13270
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th