๗๒. สัมมนาโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ๑๒๐ โรงเรียน

               ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มจร ร่วมกับ สพฐ.  คัดเลือกเพื่อยกย่องโรงเรียนวิถีพุทธ
เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำปีละ ๑๐๐ โรงเรียนมาต่อเนื่อง ๓ ปีรวม ๓๐๐ โรงเรียน และ ในปี ๒๕๕๖ ได้คัดเลือก ๒๓๐ โรงเรียน ไปแล้วนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนโรงเรียนวิถีพุทธที่ได้รับการคัดเลือกยกย่อง ยังคงสภาพเป็นแบบอย่าง
เป็นแนวหน้าแก่โรงเรียนวิถีพุทธ ในเขตพื้นที่การศึกษาได้  พร้อมทั้งร่วมเรียนรู้ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขร่วมกัน  มจร. จึงจัดโครงการสัมมนาโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่น ๑  ๒  ๓  รวม ๑๒๐ โรงเรียน ( เอกสารเพิ่มเติม ๑) โดยขอเชิญผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือรองฯ ที่รับผิดชอบ โรงเรียนละ ๑ ท่าน ส่งใบตอบรับ ( เอกสารเพิ่มเติม ๒)  ภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ เพื่อเข้าร่วมสัมมนาตามกำหนดการระหว่างวัน ที่ ๑๙ -๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ ( ดูเอกสารเพิ่มเติม ๓)  อย่างไรก็ตามหนังสือเชิญยกร่างมาดังแนบ (เอกสารเพิ่มเติม ๔)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (204 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (194.5 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (198 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (96 kb)

เขียนเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2556 | อ่าน 3661
เขียนโดย กลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา (สนก. สพฐ.)

  อ่าน ข่าวสาร สนก. อื่นๆ
 
๔๕๕. การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๕
13/06/2567
เปิดอ่าน 625
 
๔๕๔. ประเมินผลการดำเนินงานตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ๒๕๖๗
04/06/2567
เปิดอ่าน 2831
 
๔๕๓. รับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๕
07/05/2567
เปิดอ่าน 7181
 
๔๕๒.เกียรติบัตรผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
22/03/2567
เปิดอ่าน 9594
 
๔๕๑. ประกาศผลโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีที่๑๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (รอบเอกสาร)
20/03/2567
เปิดอ่าน 168919
 
๔๕๐. วนกลับมาอีกครั้ง! การประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีที่ ๑๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ระดับประเทศ)
15/01/2567
เปิดอ่าน 32351
 
๔๕๑. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "มารยาทไทย และมารยาทในสังคม"
ร่างรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุม ดังแนบ
08/12/2566
เปิดอ่าน 8966
 
๔๕๐. เชิญชวนข้าราชการครู เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "มารยาทไทย และมารยาทในสังคม"
01/12/2566
เปิดอ่าน 8783
 
๔๔๙.เกียรติบัตรโครงการ "อิ่มนี้เพื่อน้อง" ประจำปี ๒๕๖๖
24/11/2566
เปิดอ่าน 328944
 
๔๔๘. เกียรติบัตรผลงานสื่อสร้างสรรค์ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
24/11/2566
เปิดอ่าน 12108
 
 
 
 
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th