๗๑. ครูดีไม่มีอบายมุข ปี ๒๕๕๗

         สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สคล สสส ร่วมกับ สพฐ, คุรุสภา มจร และ กคพ จัดโครงการครูดีไม่มีอบายมุข ปี ๒๕๕๗ จึงขอเชิญชวน
- ท่านที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข ๖ ( ดูเอกสารเพิ่มเติม ๑)
- มีคุณสมบัติครบ ( ดูเอกสารเพิ่มเติม ๒)
- เข้าร่วมโครงการ ( ดูเอกสารเพิ่มเติม ๓)
- ตามปฏิทินดำเนินการ ( ดูเอกสารเพิ่มเติม ๔)

         หากท่านสนใจ ไม่ว่าจะเป็นครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่การศึกษา สามารถ
สมัครเข้าร่วมโครงการได้
(ดูเอกสารเพิ่มเติม ๕)
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยจะแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา ๓๔๘ ท่าน
ภายในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗ เพื่อมารับโล่ประกาศเกียรติคุณ วันที่ ๑๕-๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมคุรุสภา

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (29 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (136.5 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (945 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (52 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (1.72 mb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม6 : Download? (100 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม7 : Download? (2.93 mb)

เขียนเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2556 | อ่าน 22204
เขียนโดย กลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา (สนก. สพฐ.)

       
 
 
  อ่าน ข่าวสาร สนก. อื่นๆ
 
๔๔๙.เกียรติบัตรโครงการ "อิ่มนี้เพื่อน้อง" ประจำปี ๒๕๖๖
24/11/2566
เปิดอ่าน 236
 
๔๔๘. เกียรติบัตรผลงานสื่อสร้างสรรค์ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
24/11/2566
เปิดอ่าน 913
 
๔๔๗. ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๕
23/11/2566
เปิดอ่าน 435
 
๔๔๖. แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน หลักสูตรออนไลน์ "พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม" รุ่นที่ 7
20/11/2566
เปิดอ่าน 996
 
๔๔๕. ประกาศผลภาพยนตร์สั้น "วัยใส หัวใจวิถีพุทธ"
06/11/2566
เปิดอ่าน 1707
 
๔๔๔.เปิดเทอมเปิดใจ! รับสมัครหลักสูตรออนไลน์ "พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม" รุ่นที่ ๗ จำนวนจำกัดแค่ ๕๐๐ คน เท่านั้น
31/10/2566
เปิดอ่าน 1267
 
๔๔๓. ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๔
18/10/2566
เปิดอ่าน 1072
 
๔๔๒.ประเมินผลการดำเนินงานตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ
13/09/2566
เปิดอ่าน 2671
 
๔๔๑. ประกาศผลกิจกรรมประกวดสื่อการเรียนการสอนสร้างสรรค์ ประเภทเกมการศึกษา ภายใต้โครงการ "Good Food For All กินดี - อยู่ดี"
12/09/2566
เปิดอ่าน 2065
 
๔๔๐. ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๕ รอบประเมินเอกสาร
15/08/2566
เปิดอ่าน 2775
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th