๗๑. ครูดีไม่มีอบายมุข ปี ๒๕๕๗

         สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สคล สสส ร่วมกับ สพฐ, คุรุสภา มจร และ กคพ จัดโครงการครูดีไม่มีอบายมุข ปี ๒๕๕๗ จึงขอเชิญชวน
- ท่านที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข ๖ ( ดูเอกสารเพิ่มเติม ๑)
- มีคุณสมบัติครบ ( ดูเอกสารเพิ่มเติม ๒)
- เข้าร่วมโครงการ ( ดูเอกสารเพิ่มเติม ๓)
- ตามปฏิทินดำเนินการ ( ดูเอกสารเพิ่มเติม ๔)

         หากท่านสนใจ ไม่ว่าจะเป็นครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่การศึกษา สามารถ
สมัครเข้าร่วมโครงการได้
(ดูเอกสารเพิ่มเติม ๕)
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยจะแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา ๓๔๘ ท่าน
ภายในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗ เพื่อมารับโล่ประกาศเกียรติคุณ วันที่ ๑๕-๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมคุรุสภา

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (29 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (136.5 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (945 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (52 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (1.72 mb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม6 : Download? (100 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม7 : Download? (2.93 mb)

เขียนเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2556 | อ่าน 21681
เขียนโดย ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข

       
 
 
  อ่าน ข่าวสาร สนก. อื่นๆ
 
๓๙๒. แจ้งการปฐมนิเทศออนไลน์ หลักสูตร " Good Food For All กินดี อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ" รุ่นที่ ๓
24/05/2565
เปิดอ่าน 1264
 
๓๙๑. รับสมัครอบรม Online หลักสูตร "ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอน โรงเรียนวิถีพุทธ"
23/05/2565
เปิดอ่าน 4197
 
๓๙๐. รุ่นที่ ๕ มาแล้ว! รับสมัครครูที่สนใจเข้าเรียนหลักสูตร "พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม" ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย เปิดลงทะเบียน ๒๓ พฤษภาคม นี้ เต็มก่อนปิดก่อน
18/05/2565
เปิดอ่าน 6389
 
๓๘๙. เปิดรับสมัคร!!! หลักสูตร "Good Food For All กินดี อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ" รหัสหลักสูตร ๖๔๑๐๑ รุ่นที่ ๓
05/05/2565
เปิดอ่าน 13158
 
๓๘๘. รับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๓
03/05/2565
เปิดอ่าน 10265
 
๓๘๗. ประธานกลุ่มผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโอนจัดสรรงบประมาณโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
22/04/2565
เปิดอ่าน 7129
 
๓๘๖. ประกาศผล!! โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีที่ ๑๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ระดับประเทศ)
21/04/2565
เปิดอ่าน 9758
 
๓๘๕.ประกาศผลการคัดเลือกทุนพัฒนาอาหารกลางวัน โครงการ อิ่มนี้เพื่อน้อง ประจำปี ๒๕๖๕
08/04/2565
เปิดอ่าน 10685
 
๓๘๔. รายงานผลการเรียนหลักสูตร "Good Food For All กินดี อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ" รุ่นที่ ๒ (รหัสหลักสูตร ๖๔๑๐๑)
01/04/2565
เปิดอ่าน 10473
 
๓๘๓. ประกาศผลโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีที่ ๑๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบเอกสาร)
18/03/2565
เปิดอ่าน 13267
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th