สุรางค์ เชื้อเจริญ ผอ.ต้นแบบ ลุยสร้างครูดีปลอดอบายมุข

             สุรางค์ เชื้อเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าขี้เหล็ก ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ผู้บริหารสถานศึกษาขวัญใจเพื่อนครูและเด็กนักเรียน ที่เพิ่งเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุข (ผู้บริหารศึกษา) เนื่องในวันครู ประจำปี 2555 จากกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) และสำนักพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา (สนก.) สังกัด สพฐ. หลังยึดมั่นในวิชาชีพและจรรยาบรรณของครูตลอด 33 ปี ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง และมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมคุณธรรมครู นักเรียน อาทิ โรงเรียนปลอดเหล้าตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551, โครงการคุณธรรมนักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาสุราและบุหรี่ รวมถึงโรงเรียนวิถีพุทธที่ก้าวสู่ปีที่ 9 ในปีนี้ ผู้บริหารศึกษาหญิงคุณภาพแห่งท่าขี้เหล็ก มาพูดคุยถึงเรื่องความเป็นครูในโอกาสนี้
"การเป็นครูที่ดีต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ตัวเองไม่สูบ ไม่ดื่ม และถือศีล 5 เมื่อผู้บริหารทำได้ จะช่วยให้เพื่อนครูในโรงเรียน บุคลากรทางการศึกษามีต้นแบบ รวมถึงกระตุ้นจิตวิญญาณความเป็นครู ดูแลเอาใจใส่เด็กนักเรียน เน้นให้ครูมีความรักและปรารถนาดีกับลูกศิษย์ ต้องรักให้ได้ครึ่งหนึ่งของลูกตัวเอง หากครูดีจะได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครอง"
            การได้รับยกย่องเป็น 1 ใน 84 ครูดีไม่มีอบายมุข ที่สรรหาด้วยความสมัครใจจากโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ 200 แห่ง เป็นหนึ่งในรางวัลที่ผู้อำนวยการหญิงคนนี้ภาคภูมิใจ จากการที่มีเสียงค่อนขอดจากผู้บริหารศึกษาอื่นๆ บ้างก็พูดประชดประชันว่าทำไมไม่ใช้สนามกีฬาของโรงเรียนสร้างโบสถ์ ซึ่งบั่นทอนกำลังใจ แต่ไม่ได้ทำให้แม่พิมพ์ผู้นี้ย่อท้อแต่ประการใด
            ผอ.สุรางค์เปิดเผยความรู้สึกว่า เป็นรางวัลสูงสุดในชีวิต โดยไม่ต้องประกวด โล่ประกาศเกียรติคุณเป็นเรื่องทางโลก แต่ในทางธรรม การได้ปฏิบัติตนรักษาศีลมีคุณค่าทางจิตใจ ได้ทั้งความภาคภูมิใจ ได้ช่วยเด็ก พิธีรับโล่วันครูที่ผ่านมาลูกชายก็ร่วมเป็นสักขีพยานในงานด้วย ลูกภูมิใจคุณแม่เป็นครูผู้ให้ ตนถ่ายทอดแนวคิดในการใช้ชีวิตวิถีพุทธให้จนวันนี้ฝังในตัวของเขา ส่วนเพื่อนผู้บริหารและครูที่พยายามสร้างค่านิยมที่ดี ให้กับบุคลากรและนักเรียนในสถานศึกษาของตน ก็ขอเป็นกำลังใจให้
           ปีนี้โครงการโรงเรียนวิถีพุทธที่ผู้บริหารหญิงผู้นี้ผลักดันจนเกิดเป็นผลรูปธรรมเข้าสู่ปีที่ 9 และยังเดินหน้าขยายผลต่อเนื่อง ผอ.สุรางค์ย้ำชัดว่า เน้นสร้างคุณธรรมกับครู เพราะครูดีจริงๆ ไม่ใช่เก่งด้านวิชาการ ต้องมีศีลมีธรรมในจิตใจ ที่ว่าครูเงินเดือนน้อย ยากจน มีหนี้สิน ตนเห็นว่าไม่ใช่สาระสำคัญ เพราะสิ่งที่ครูทุกคนควรมอบให้เด็กๆ คือ การเป็นต้นแบบที่ดี อยากให้กระทรวงศึกษาธิการขยายผลเรื่องศีลกับครูและนักศึกษาที่จะเข้าสู่วิชาชีพครู พวกเขาจำเป็นอย่างยิ่งต้องเป็นต้นแบบที่ดี ต้องผลักดันให้เป็นหนึ่งในคุณสมบัติในการประกอบวิชาชีพ
            นอกจากจะขยายผลกับครู ยังถ่ายทอดวิถีพุทธสู่ผู้ปกครองและชุมชนโดยรอบสถานศึกษา แม้จะไม่ได้ผล 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ต้องทำต่อเนื่อง เพื่อเสริมพลังป้องกันไม่ให้นักดื่มหน้าใหม่เพิ่มจำนวนขึ้น ทุกวันนี้อันตรายจากแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นธุรกิจทุนนิยมรุกหนัก แม้แต่เด็กนักเรียนระดับมัธยมก็อยู่ในวังวนนี้ จากเดิมเป็นกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย ก็นับว่าโรงเรียนท่าขี้เหล็กยังโชคดีที่มีสภาพแวดล้อมดี ตั้งอยู่ใกล้วัด ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจคนในชุมชน ปัจจัยเสี่ยงจึงน้อยกว่าโรงเรียนในเมืองที่มีทั้งร้านเกม ร้านขายเหล้าตั้งในพื้นที่ สำหรับในโรงเรียนวิถีพุทธในเขต 5 จ.นครราชสีมา ขณะนี้มี 32 โรง และมีเป้าหมายจะเพิ่มเป็น 64 โรง เราจะทำงานร่วมกับเครือข่ายดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมในนักเรียน เพื่อให้เด็กมีหลักที่ดีในการดำรงชีวิต ไม่ใช่หวังผลสัมฤทธิ์ได้คะแนนสูงอย่างเดียว
            จุดมุ่งหมายในการเป็นครูของแต่ละคนนั้นอาจไม่เหมือนกัน บางคนวาดฝันถึงการก้าวสู่ระดับผู้บริหารสถานศึกษา บางคนก็อาจจะเป็นครูที่ไม่ต้องเสียสละมาก ขอแค่สอนหนังสือไปวันๆ แต่ในมุมมองของ ผอ.สุรางค์นั้น ไม่ได้ต้องการสิ่งใด นอกเหนือจากดำรงชีพด้วยอาชีพที่มีเกียรติ
           “อยากเห็นครูทุกคนภาคภูมิใจวิชาชีพ ทำหน้าที่ด้วยความซื่อตรง ประสิทธิประสาทวิชาให้นักเรียนเต็มความสามารถ ไม่อยากให้ครูตกเป็นทาสทุนนิยม รวมถึงการมีผู้บริหารดีจะสร้างครูดี ครูดีทำให้เกิดเด็กดี เพื่อไปช่วยพัฒนาประเทศ ไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับการศึกษาอีกแล้ว” ผอ.สุรางค์กล่าวในท้ายที่สุด.

ที่มา : ข่าวไทยโพสต์


เขียนเมื่อ 30 มกราคม 2555 | อ่าน 5396
เขียนโดย โรงเรียนบ้านหว้าน

       
 
 
  อ่าน แวดวงวิถีพุทธ อื่นๆ
 
ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่13
ประกาศคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่น 13 ปี2565
12/09/2565
เปิดอ่าน 9516
 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมการสอนพุทธศาสนา
21/10/2565
เปิดอ่าน 5455
 
หล่อเทียนพรรษา
09/07/2565
เปิดอ่าน 14649
 
หิ้วปิ่นโตไปวัดในวันพระ ((โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส)
28/06/2565
เปิดอ่าน 14971
 
ทำบุญไปวัด(ร.รวัดภมรคติวัน)
28/06/2565
เปิดอ่าน 15006
 
หิ้วปิ่นโตไปวัด(โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม
28/06/2565
เปิดอ่าน 14917
 
กิจกรรมวันไหว้ครู ของโรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม
12/06/2565
เปิดอ่าน 15628
 
กิจกรรมวันไหว้ครู
12/06/2565
เปิดอ่าน 15223
 
ลงทะเบียนเข้ารับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ/โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ปี 2564
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ/โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ปี 2564
08/03/2565
เปิดอ่าน 21123
 
ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๔
04/10/2564
เปิดอ่าน 27463
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th