๖๓.ประกาศรายชื่อ รร.วิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๔ และหนังสือแจ้ง สพป.,สพม.

ข้อตกลงและคำชี้แจง

1.คณะกรรมการจาก สพฐ.และมจร.คัดเลือกร่วมกัน 
2.คัดเอาที่1 มาก่อนจากทุกเขต ที่ส่งมาทันเวลาตามกำหนด ได้มาไม่ครบตามจำนวนที่ต้องการ 225 รร.

3.มีบางเขต ไม่ส่ง หรือส่งไม่ทัน คณะกรรมการจึงตกลงร่วมกันที่จะพิจาณาจาก ชื่อ รร.สำรอง โดยเลือก รร.ที่ ผอ.จะมาด้วยตนเอง เพราะ
   ต้องการให้ผู้บริหารมีอำนาจสั่งการพัฒนาต่อไป   สำรองอันดับ หนึ่ง ก็ไม่ครบตามจำนวน จึง พิจารณาจากสำรองอันดับ สอง สาม สี่ โดย
   ยึดหลักในเอกสารที่ ผอ.โรงเรียนจะเดินทางมาด้วยตนเองได้

3.ตาม ข้อ 1-2 และ 3 จึงได้โรงเรียนมาครบ 225 รร. โดยยึดหลักมี่เขตคัดมา และจากเอกสารที่ตอบรับมา โดยไม่มีอคติแต่ประการใด ตรงไป
   ตรงมาตามหลักฐานข้อมูล

4.การตัดสินของคณะกรรมการเป็นอันยุติ
5.โรงเรียนทั้งหมดที่ได้ร่วมสัมมนาครั้งนี้ มจร.จะยังไม่รับรองให้เป็น "โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ" จนกว่าจะอบรมครบหลักสูตร และได้รับการ  
   ประเมินหลังจากกลับไปแล้วในการขยายผลและดำเนินการตามตัวชี้วัด และสัญญาที่ปรากฎใน MOU จึงจะรับรองต่อไป
           
งานนี้เป็นงานบุญ ขอให้ชาววิถีพุทธทุกท่านอนุโมทนากับผู้ที่มีชื่อโดยพร้อมเพรียงกัน ส่วนท่านที่ไม่ทันรุ่นนี้ วิถีพุทธเรายังมีกิจกรรมอีกมากมายหลายอย่างให้กระทำร่วมกันต่อไปอีก ขออย่าได้ท้อแท้ ท้อถอย  ขอทุกท่านจงยกใจให้เหนือโลกธรรม แล้วร่วมกันปฏิบัติธรรมจากการประกวดคัดเลือกครั้งนี้ มุ่งสู่การเป็นศิษย์พุทธะที่แท้จริงกันเถิด อย่าหลงอยู่แต่ในโลกธรรมเท่านั้นเลย...

เจริญพร
พระมหาวิชาญ  สุวิชาโน
087-073-5035
๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ดาวนโหลดเอกสาร ด้านล่าง


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (145 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (1.64 mb)

เขียนเมื่อ 10 กันยายน 2556 | อ่าน 8012
เขียนโดย admin

       
 
 
  อ่าน ข่าวสาร สนก. อื่นๆ
 
๔๔๒.ประเมินผลการดำเนินงานตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ
13/09/2566
เปิดอ่าน 1653
 
๔๔๑. ประกาศผลกิจกรรมประกวดสื่อการเรียนการสอนสร้างสรรค์ ประเภทเกมการศึกษา ภายใต้โครงการ "Good Food For All กินดี - อยู่ดี"
12/09/2566
เปิดอ่าน 1096
 
๔๔๐. ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๕ รอบประเมินเอกสาร
15/08/2566
เปิดอ่าน 2083
 
๔๓๙. การประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการ 'อิ่มนี้เพื่อน้อง" ประจำปี 2566
27/07/2566
เปิดอ่าน 2921
 
๔๓๘. ประกาศผลการพิจารณาโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๔ (รอบเอกสาร)
27/07/2566
เปิดอ่าน 3461
 
๔๓๗. กิจกรรมประกวดสื่อการเรียนการสอนสร้างสรรค์ ประเภทเกมการศึกษา ภายใต้โครงการ "Good Food For All กินดี - อยู่ดี" ขยายเวลาส่งผลงาน ถึง ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖
12/07/2566
เปิดอ่าน 11664
 
๔๓๖. การประกวดสื่่อสร้างสรรค์โรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปี ๒๕๖๖
16/06/2566
เปิดอ่าน 13782
 
๔๓๕. ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้ารับการอบรม "ครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม" ภายใต้โครงการจัดประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
14/06/2566
เปิดอ่าน 7143
 
๔๓๔. รับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๔
06/06/2566
เปิดอ่าน 11694
 
๔๓๓. รับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๕
06/06/2566
เปิดอ่าน 7554
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th