๖๓.ประกาศรายชื่อ รร.วิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๔ และหนังสือแจ้ง สพป.,สพม.

ข้อตกลงและคำชี้แจง

1.คณะกรรมการจาก สพฐ.และมจร.คัดเลือกร่วมกัน 
2.คัดเอาที่1 มาก่อนจากทุกเขต ที่ส่งมาทันเวลาตามกำหนด ได้มาไม่ครบตามจำนวนที่ต้องการ 225 รร.

3.มีบางเขต ไม่ส่ง หรือส่งไม่ทัน คณะกรรมการจึงตกลงร่วมกันที่จะพิจาณาจาก ชื่อ รร.สำรอง โดยเลือก รร.ที่ ผอ.จะมาด้วยตนเอง เพราะ
   ต้องการให้ผู้บริหารมีอำนาจสั่งการพัฒนาต่อไป   สำรองอันดับ หนึ่ง ก็ไม่ครบตามจำนวน จึง พิจารณาจากสำรองอันดับ สอง สาม สี่ โดย
   ยึดหลักในเอกสารที่ ผอ.โรงเรียนจะเดินทางมาด้วยตนเองได้

3.ตาม ข้อ 1-2 และ 3 จึงได้โรงเรียนมาครบ 225 รร. โดยยึดหลักมี่เขตคัดมา และจากเอกสารที่ตอบรับมา โดยไม่มีอคติแต่ประการใด ตรงไป
   ตรงมาตามหลักฐานข้อมูล

4.การตัดสินของคณะกรรมการเป็นอันยุติ
5.โรงเรียนทั้งหมดที่ได้ร่วมสัมมนาครั้งนี้ มจร.จะยังไม่รับรองให้เป็น "โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ" จนกว่าจะอบรมครบหลักสูตร และได้รับการ  
   ประเมินหลังจากกลับไปแล้วในการขยายผลและดำเนินการตามตัวชี้วัด และสัญญาที่ปรากฎใน MOU จึงจะรับรองต่อไป
           
งานนี้เป็นงานบุญ ขอให้ชาววิถีพุทธทุกท่านอนุโมทนากับผู้ที่มีชื่อโดยพร้อมเพรียงกัน ส่วนท่านที่ไม่ทันรุ่นนี้ วิถีพุทธเรายังมีกิจกรรมอีกมากมายหลายอย่างให้กระทำร่วมกันต่อไปอีก ขออย่าได้ท้อแท้ ท้อถอย  ขอทุกท่านจงยกใจให้เหนือโลกธรรม แล้วร่วมกันปฏิบัติธรรมจากการประกวดคัดเลือกครั้งนี้ มุ่งสู่การเป็นศิษย์พุทธะที่แท้จริงกันเถิด อย่าหลงอยู่แต่ในโลกธรรมเท่านั้นเลย...

เจริญพร
พระมหาวิชาญ  สุวิชาโน
087-073-5035
๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ดาวนโหลดเอกสาร ด้านล่าง


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (145 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (1.64 mb)

เขียนเมื่อ 10 กันยายน 2556 | อ่าน 8260
เขียนโดย admin

       
 
 
  อ่าน ข่าวสาร สนก. อื่นๆ
 
๔๕๓. รับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๕
07/05/2567
เปิดอ่าน 947
 
๔๕๒.เกียรติบัตรผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
22/03/2567
เปิดอ่าน 3788
 
๔๕๑. ประกาศผลโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีที่๑๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (รอบเอกสาร)
20/03/2567
เปิดอ่าน 163425
 
๔๕๐. วนกลับมาอีกครั้ง! การประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีที่ ๑๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ระดับประเทศ)
15/01/2567
เปิดอ่าน 26764
 
๔๕๑. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "มารยาทไทย และมารยาทในสังคม"
ร่างรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุม ดังแนบ
08/12/2566
เปิดอ่าน 3995
 
๔๕๐. เชิญชวนข้าราชการครู เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "มารยาทไทย และมารยาทในสังคม"
01/12/2566
เปิดอ่าน 3771
 
๔๔๙.เกียรติบัตรโครงการ "อิ่มนี้เพื่อน้อง" ประจำปี ๒๕๖๖
24/11/2566
เปิดอ่าน 323819
 
๔๔๘. เกียรติบัตรผลงานสื่อสร้างสรรค์ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
24/11/2566
เปิดอ่าน 7000
 
๔๔๗. ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๕
23/11/2566
เปิดอ่าน 4064
 
๔๔๖. แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน หลักสูตรออนไลน์ "พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม" รุ่นที่ 7
20/11/2566
เปิดอ่าน 4684
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th