๖๓.ประกาศรายชื่อ รร.วิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๔ และหนังสือแจ้ง สพป.,สพม.

ข้อตกลงและคำชี้แจง

1.คณะกรรมการจาก สพฐ.และมจร.คัดเลือกร่วมกัน 
2.คัดเอาที่1 มาก่อนจากทุกเขต ที่ส่งมาทันเวลาตามกำหนด ได้มาไม่ครบตามจำนวนที่ต้องการ 225 รร.

3.มีบางเขต ไม่ส่ง หรือส่งไม่ทัน คณะกรรมการจึงตกลงร่วมกันที่จะพิจาณาจาก ชื่อ รร.สำรอง โดยเลือก รร.ที่ ผอ.จะมาด้วยตนเอง เพราะ
   ต้องการให้ผู้บริหารมีอำนาจสั่งการพัฒนาต่อไป   สำรองอันดับ หนึ่ง ก็ไม่ครบตามจำนวน จึง พิจารณาจากสำรองอันดับ สอง สาม สี่ โดย
   ยึดหลักในเอกสารที่ ผอ.โรงเรียนจะเดินทางมาด้วยตนเองได้

3.ตาม ข้อ 1-2 และ 3 จึงได้โรงเรียนมาครบ 225 รร. โดยยึดหลักมี่เขตคัดมา และจากเอกสารที่ตอบรับมา โดยไม่มีอคติแต่ประการใด ตรงไป
   ตรงมาตามหลักฐานข้อมูล

4.การตัดสินของคณะกรรมการเป็นอันยุติ
5.โรงเรียนทั้งหมดที่ได้ร่วมสัมมนาครั้งนี้ มจร.จะยังไม่รับรองให้เป็น "โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ" จนกว่าจะอบรมครบหลักสูตร และได้รับการ  
   ประเมินหลังจากกลับไปแล้วในการขยายผลและดำเนินการตามตัวชี้วัด และสัญญาที่ปรากฎใน MOU จึงจะรับรองต่อไป
           
งานนี้เป็นงานบุญ ขอให้ชาววิถีพุทธทุกท่านอนุโมทนากับผู้ที่มีชื่อโดยพร้อมเพรียงกัน ส่วนท่านที่ไม่ทันรุ่นนี้ วิถีพุทธเรายังมีกิจกรรมอีกมากมายหลายอย่างให้กระทำร่วมกันต่อไปอีก ขออย่าได้ท้อแท้ ท้อถอย  ขอทุกท่านจงยกใจให้เหนือโลกธรรม แล้วร่วมกันปฏิบัติธรรมจากการประกวดคัดเลือกครั้งนี้ มุ่งสู่การเป็นศิษย์พุทธะที่แท้จริงกันเถิด อย่าหลงอยู่แต่ในโลกธรรมเท่านั้นเลย...

เจริญพร
พระมหาวิชาญ  สุวิชาโน
087-073-5035
๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ดาวนโหลดเอกสาร ด้านล่าง


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (145 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (1.64 mb)

เขียนเมื่อ 10 กันยายน 2556 | อ่าน 7666
เขียนโดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

       
 
 
  อ่าน ข่าวสาร สนก. อื่นๆ
 
๔๑๐. ผลการคัดลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๓
12/09/2565
เปิดอ่าน 5408
 
๔๐๙. การเข้าร่วมกิจกรรมรับโล่ประกาศเกียรติคุณ และดาวน์โหลดเกียรติบัตร "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ปีที่ ๑๑)
17/08/2565
เปิดอ่าน 9523
 
๔๐๘. รายงานผลการฝึกอบรม "โครงงานคุณธรรม (ออนไลน์)" สำหรับศึกษานิเทศก์
09/08/2565
เปิดอ่าน 9519
 
๔๐๗. การประเมินตัวชี้วัดที่ ๑๔ ระดับความสำเร็จการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ รอบที่ ๒
04/08/2565
เปิดอ่าน 11211
 
๔๐๖. ประกาศผลการคัดเลือก "ครูดีไม่มีอบายมุข"(ปีที่ ๑๑) ปีการศึกษา ๒๕๖๔
สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖
25/07/2565
เปิดอ่าน 12170
 
๔๐๕. การส่งคลิป VDO กิจกรรมเด่นโรงเรียนวิถีพุทธ
25/07/2565
เปิดอ่าน 11159
 
๔๐๔. ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบเอกสาร การประเมินโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๓
08/07/2565
เปิดอ่าน 16013
 
๔๐๓.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม "โครงงานคุณธรรม (ออนไลน์)" สำหรับศึกษานิเทศก์
08/07/2565
เปิดอ่าน 11962
 
๔๐๒ โครงการ "โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า" ปีการศึกษา ๒๕๖๕
05/07/2565
เปิดอ่าน 11427
 
๔๐๑. ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์หลักสูตร "ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอน โรงเรียนวิถีพุทธ"
04/07/2565
เปิดอ่าน 11292
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th