๕๘. ขอให้ส่งข้อมูลการประกวดโรงเรียน และนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม และจริยธรรมให้ครบถ้วนทุกใบ

                  การดำเนินการจำเป็นต้องรัดกุม รอบคอบ ซึ่งบางเขตพื้นที่จัดให้มีการประกวด ฯ ไปแล้วและส่งแบบสรุปหมายเลข ๓ ๔ ๖ และ ๕ ให้ สพฐ. นั้น พบว่ามีความเข้าใจคลาดเคลื่อน จึงขออธิบายเพิ่มเติมว่า
เอกสารหมายเลข ๓ เป็นข้อมูลรายโรง /รายคน ตามจำนวนกรรมการ (กรรมการ๑ คนต่อ ๑ แผ่น) ดังนั้นหากมีจำนวนผู้เข้าร่วมประกวด กี่โรง กี่คน ต้องส่งเอกสารของทุกโรง ทุกคน  ตามจำนวนกรรมการ (กรรมการ๑ คนต่อ ๑ แผ่น) โดย สพป. ส่งที่กลุ่มภาคสงฆ์  สพม. ส่งที่ สนก สพฐ.
เอกสารหมายเลข ๔ เป็นการสรุปคะแนนของทุกโรง ทุกคน และเฉลี่ยคะแนนจากเอกสารหมายเลข ๓ โดย สพป  ส่งที่กลุ่มภาคสงฆ์ สพป   สพม ส่งที่ สนก สพฐ.

เอกสารหมายเลข ๕ เป็นการแจ้งผลการพิจารณา แจ้งเฉพาะที่ได้รับคัดเลือก โดยทั้ง กลุ่มภาคสงฆ์ สพป  และ สพม ส่งที่ สนก สพฐ.
เอกสารหมายเลข ๖ เป็นการสรุปคะแนนของทุกโรง  ทุกคน และเฉลี่ยจากเอกสารหมายเลข ๓ โดย สพป  ส่งที่ สนก สพฐ.  ( สพม ไม่ต้องส่ง สนก. สพฐ. ก็ได้ เนื่องจากข้อมูลจะคล้ายกับเอกสารหมายเลข ๔ ที่สพม ต้องส่งอยู่แล้ว )
 
**********************************************

เขียนเมื่อ 8 กรกฎาคม 2556 | อ่าน 3523
เขียนโดย กลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา (สนก. สพฐ.)

       
 
 
  อ่าน ข่าวสาร สนก. อื่นๆ
 
๔๕๐. เชิญชวนข้าราชการครู เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "มารยาทไทย และมารยาทในสังคม"
01/12/2566
เปิดอ่าน 285
 
๔๔๙.เกียรติบัตรโครงการ "อิ่มนี้เพื่อน้อง" ประจำปี ๒๕๖๖
24/11/2566
เปิดอ่าน 480
 
๔๔๘. เกียรติบัตรผลงานสื่อสร้างสรรค์ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
24/11/2566
เปิดอ่าน 1757
 
๔๔๗. ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๕
23/11/2566
เปิดอ่าน 758
 
๔๔๖. แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน หลักสูตรออนไลน์ "พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม" รุ่นที่ 7
20/11/2566
เปิดอ่าน 1363
 
๔๔๕. ประกาศผลภาพยนตร์สั้น "วัยใส หัวใจวิถีพุทธ"
06/11/2566
เปิดอ่าน 2024
 
๔๔๔.เปิดเทอมเปิดใจ! รับสมัครหลักสูตรออนไลน์ "พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม" รุ่นที่ ๗ จำนวนจำกัดแค่ ๕๐๐ คน เท่านั้น
31/10/2566
เปิดอ่าน 1460
 
๔๔๓. ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๔
18/10/2566
เปิดอ่าน 1287
 
๔๔๒.ประเมินผลการดำเนินงานตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ
13/09/2566
เปิดอ่าน 2864
 
๔๔๑. ประกาศผลกิจกรรมประกวดสื่อการเรียนการสอนสร้างสรรค์ ประเภทเกมการศึกษา ภายใต้โครงการ "Good Food For All กินดี - อยู่ดี"
12/09/2566
เปิดอ่าน 2249
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th