๕๘. ขอให้ส่งข้อมูลการประกวดโรงเรียน และนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม และจริยธรรมให้ครบถ้วนทุกใบ

                  การดำเนินการจำเป็นต้องรัดกุม รอบคอบ ซึ่งบางเขตพื้นที่จัดให้มีการประกวด ฯ ไปแล้วและส่งแบบสรุปหมายเลข ๓ ๔ ๖ และ ๕ ให้ สพฐ. นั้น พบว่ามีความเข้าใจคลาดเคลื่อน จึงขออธิบายเพิ่มเติมว่า
เอกสารหมายเลข ๓ เป็นข้อมูลรายโรง /รายคน ตามจำนวนกรรมการ (กรรมการ๑ คนต่อ ๑ แผ่น) ดังนั้นหากมีจำนวนผู้เข้าร่วมประกวด กี่โรง กี่คน ต้องส่งเอกสารของทุกโรง ทุกคน  ตามจำนวนกรรมการ (กรรมการ๑ คนต่อ ๑ แผ่น) โดย สพป. ส่งที่กลุ่มภาคสงฆ์  สพม. ส่งที่ สนก สพฐ.
เอกสารหมายเลข ๔ เป็นการสรุปคะแนนของทุกโรง ทุกคน และเฉลี่ยคะแนนจากเอกสารหมายเลข ๓ โดย สพป  ส่งที่กลุ่มภาคสงฆ์ สพป   สพม ส่งที่ สนก สพฐ.

เอกสารหมายเลข ๕ เป็นการแจ้งผลการพิจารณา แจ้งเฉพาะที่ได้รับคัดเลือก โดยทั้ง กลุ่มภาคสงฆ์ สพป  และ สพม ส่งที่ สนก สพฐ.
เอกสารหมายเลข ๖ เป็นการสรุปคะแนนของทุกโรง  ทุกคน และเฉลี่ยจากเอกสารหมายเลข ๓ โดย สพป  ส่งที่ สนก สพฐ.  ( สพม ไม่ต้องส่ง สนก. สพฐ. ก็ได้ เนื่องจากข้อมูลจะคล้ายกับเอกสารหมายเลข ๔ ที่สพม ต้องส่งอยู่แล้ว )
 
**********************************************

เขียนเมื่อ 8 กรกฎาคม 2556 | อ่าน 3143
เขียนโดย ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข

       
 
 
  อ่าน ข่าวสาร สนก. อื่นๆ
 
๔๑๐. ผลการคัดลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๓
12/09/2565
เปิดอ่าน 5410
 
๔๐๙. การเข้าร่วมกิจกรรมรับโล่ประกาศเกียรติคุณ และดาวน์โหลดเกียรติบัตร "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ปีที่ ๑๑)
17/08/2565
เปิดอ่าน 9523
 
๔๐๘. รายงานผลการฝึกอบรม "โครงงานคุณธรรม (ออนไลน์)" สำหรับศึกษานิเทศก์
09/08/2565
เปิดอ่าน 9519
 
๔๐๗. การประเมินตัวชี้วัดที่ ๑๔ ระดับความสำเร็จการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ รอบที่ ๒
04/08/2565
เปิดอ่าน 11211
 
๔๐๖. ประกาศผลการคัดเลือก "ครูดีไม่มีอบายมุข"(ปีที่ ๑๑) ปีการศึกษา ๒๕๖๔
สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖
25/07/2565
เปิดอ่าน 12173
 
๔๐๕. การส่งคลิป VDO กิจกรรมเด่นโรงเรียนวิถีพุทธ
25/07/2565
เปิดอ่าน 11159
 
๔๐๔. ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบเอกสาร การประเมินโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๓
08/07/2565
เปิดอ่าน 16015
 
๔๐๓.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม "โครงงานคุณธรรม (ออนไลน์)" สำหรับศึกษานิเทศก์
08/07/2565
เปิดอ่าน 11962
 
๔๐๒ โครงการ "โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า" ปีการศึกษา ๒๕๖๕
05/07/2565
เปิดอ่าน 11427
 
๔๐๑. ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์หลักสูตร "ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอน โรงเรียนวิถีพุทธ"
04/07/2565
เปิดอ่าน 11292
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th