ผลการตัดสินข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ. ๒๕๕๕

ผลการตัดสินข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ. ๒๕๕๕

คณะอนุกรรมการจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีค่อครู ได้คัดเลือกและตัดสินข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครูแล้ว ดังนี้


รางวัลชนะเลิศ มี ๑ รางวัล จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมใกยรติบัตร ได้แก่
ข้อเขียนเรื่อง "ได้ดีในวันนี้...เพราะมีครูในวันนั้น"
ของ สิบตำรวจโท ภัคพันธุ์ อิงคะสุร จ.นครปฐม


รางวัลรองชนะเลิศ มี ๒ รางวัล รางวัลละ ๗,๐๐๐ บาท ได้แก่
ข้อเขียนเรื่อง "แม่ครูผู้ประคองชีวิตเพื่อศิษย์ตลอดมา"
ของ นางสาวรัตนาภรณ์ ทองศิริ จ. สระบุรี

ข้อเขียนเรื่อง "แม่ครู"
ของ นายประกอบ ตันมูล จ.นครพนม


รางวัลชมเชย มี ๕ รางวัล รางวัลละ ๔.๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
ข้อเขียนเรื่อง "ครู..ช่างปักไหมที่ไม่เคยหยุด"
ของ นางสาวสุธิญา พูนเอียด" จ.นครศรีธรรมราช

ข้อเขียนเรื่อง "ด้วยจิตวิญญาณครู"
ของ นางสาวผุสดี ธุวังควัฒน์ จ.กรุงเทพฯ

ข้อเขียนเรื่อง "คุรครูผู้สรรค์สร้างทางชีวิต"
ของ นางชะเอม ปรากฏผล จ.อ่างทอง

ข้อเขียนเรื่อง "อ้อยควั่นของครูมารศรี"
ของ นางเสาวรินทร์ มงคลทรัพย์ จ.ชลบุรี

ข้อเขียนเรื่อง "มากกกว่ารัก เหนือกว่าศรัทธา"
ของ นายชลธี ใยงูเหลือม จ.นครราชสีมา


ดาวน์โหลดข้อเขียนที่ชนะ
 


เขียนเมื่อ 8 มกราคม 2555 | อ่าน 5630
เขียนโดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

       
 
 
  อ่าน แวดวงวิถีพุทธ อื่นๆ
 
ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่13
ประกาศคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่น 13 ปี2565
12/09/2565
เปิดอ่าน 9374
 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมการสอนพุทธศาสนา
21/10/2565
เปิดอ่าน 5326
 
หล่อเทียนพรรษา
09/07/2565
เปิดอ่าน 14514
 
หิ้วปิ่นโตไปวัดในวันพระ ((โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส)
28/06/2565
เปิดอ่าน 14836
 
ทำบุญไปวัด(ร.รวัดภมรคติวัน)
28/06/2565
เปิดอ่าน 14883
 
หิ้วปิ่นโตไปวัด(โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม
28/06/2565
เปิดอ่าน 14794
 
กิจกรรมวันไหว้ครู ของโรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม
12/06/2565
เปิดอ่าน 15505
 
กิจกรรมวันไหว้ครู
12/06/2565
เปิดอ่าน 15111
 
ลงทะเบียนเข้ารับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ/โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ปี 2564
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ/โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ปี 2564
08/03/2565
เปิดอ่าน 21013
 
ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๔
04/10/2564
เปิดอ่าน 27347
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th