กำหนดการการประชุมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๓

ร่างกำหนดการการประชุมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๓ 
วันที่ ๑๔-๑๗ กันยายน ๒๕๕๕  ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่

06.30-07.30

 07.30-08.30

  08.30-09.30

 09.30-11..30

 11.30-12.30

12.30-14.30

 

14.45-17.30

 

17.30-18.30

 

18.30-20.30

ศ ๑๔ ก.ย. ๕๕

 

รับประทานอาหารเช้า

 

๑๐.00-๑๑.00

ลงทะเบียน

พิธีเปิดการประชุม

โดย ส่วนธรรมนิเทศ  มจร.

รับประทานอาหารกลางวัน

 

12.00-17.00 น.

ศึกษาดูงาน โรงเรียน  7  แห่ง

รับประทานอาหารเย็น

 

 

 

 

 

ส ๑๕ก.ย. ๕๕

สวดมนต์                   ทำวัตรเช้า            สนทนาธรรม            โดย พม.วิชาญ                  สุวิชาโน

 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการศึกษาดูงานโรงเรียนวิถีพุทธ

โดย  ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข

อภิปราย ซักถาม  การขับเคลื่อนงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนโดย ส่วนธรรมนิเทศ  มจร.

แลกเปลี่ยน เรียนรู้ โรงเรียนวิถีพุทธโดย  พม.วิชาญ สุวิชาโน   ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข

หัวใจวิถีพุทธ

โดย พม. วิชาญ

อา ๑๖ก.ย. ๕๕

สวดมนต์                   ทำวัตรเช้า            สนทนาธรรม            โดย พม.วิชาญ                  สุวิชาโน

แบ่งกลุ่ม แลกเปลี่ยน เรียนรู้ โรงเรียนวิถีพุทธ

โดย  รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม และคณะ

แบ่งกลุ่ม แลกเปลี่ยน เรียนรู้ โรงเรียนวิถีพุทธ

โดย  รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม และคณะ

 

 

เวียนเทียนกตัญญู มจร

จ ๑๗ ก.ย. ๕๕

สวดมนต์                   ทำวัตรเช้าสนทนาธรรม                             โดย พม.วิชาญ                  สุวิชาโน

 

พิธีมอบเกียรติบัตร โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๓

โดย อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

พิธีปิด

โดย ผอ.สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัด การศึกษา

เดินทางกลับ โดย            สวัสดิภาพ

 

 

หมายเหตุ :กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม    ๑.กรุณาเดินทางภาคพื้นดินโดยประหยัดเท่านั้น   ๒.กรุณานำของใช้ส่วนตัวเช่น ผ้าเช็ดตัว สบู่ ไฟฉาย ฯลฯ ๓ .ใส่เสื้อสีขาวกางเกงขายาว       สีกรมท่า ดำ หรือน้ำตาล ทุกวัน ๔ .พักรับประทาน อาหารว่าง เวลา ๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น. และ ๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น อาหารเช้า ๐๗.๐๐น. อาหารกลางวัน ๑๑.๓๐ น อาหารเย็น ๑๗.๓๐ น.  ๕. ห้องพักปรับอากาศห้องละ ๔ ท่าน ๖. สอบถามเพิ่มเติม อ.บรรเจอดพร ๐๘๙ ๖๗๘ ๑๔๙๙  อ. เกศกัญญา ๐๘๙ ๘๘๙ ๐๗๕๐ อ. อัมพร ๐๘๑ ๙๐๖ ๒๒๑๑ อ.อุมาภรณ์ ๐๘๙ ๗๘๙ ๕๒๖๕ อ.พรหมเทพ ๐๘๑ ๘๒๙ ๗๕๙๖            โปรดนำโน๊ตบุ๊คมาด้วย (หากไม่ลำบาก)


เขียนเมื่อ 6 กันยายน 2555 | อ่าน 3527
เขียนโดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

       
 
 
  อ่าน แวดวงวิถีพุทธ อื่นๆ
 
ลงทะเบียนเข้ารับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ/โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ปี 2564
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ/โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ปี 2564
08/03/2565
เปิดอ่าน 9682
 
ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๔
04/10/2564
เปิดอ่าน 17201
 
รับสมัครคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที ๔
รับสมัครคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที ๔ หมดเขตรับสมัคร ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
16/01/2564
เปิดอ่าน 28647
 
ครูพระสอนศีลธรรม จังหวัดนครราชสีมา
05/12/2563
เปิดอ่าน 28418
 
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
02/04/2562
เปิดอ่าน 33090
 
ขอเชิญครูอาจารย์ บุคลากร พนักงาน นักศึกษาประชาชนเข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนื่องในวันมาฆะบูชา
ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพัน 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จั
14/02/2561
เปิดอ่าน 31367
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธส่งบุคลากรเข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนื่องในวันมาฆะบูชา 2561
ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพัน 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
09/02/2561
เปิดอ่าน 30563
 
แจ้งโรงเรียนดาวน์โหลดเกียรติบัตรจาก สพฐ.
มอบให้กับโรงเรียนที่จัดกิจกรรมตามโครงการเชิญชวนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ของนักเรียนและบุคลากรทางการ
12/10/2560
เปิดอ่าน 49226
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
27/02/2560
เปิดอ่าน 49578
 
ปฏิญญา กรุงเทพฯวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่13: ชาวพุทธ85ประเทศเน้นสันติศึกษาแก้ขัดแย้ง
ปฏิญญา กรุงเทพฯวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่13 ชาวพุทธ 85 ประเทศวาง 3 ขั้นตอนสร้างสันติภาพโลก
24/05/2559
เปิดอ่าน 30618
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th