ฤาจะเรียกลัทธิ ช. นี้ว่าพุทธศาสนาได้ต่อไปหรือ??

ฤาจะเรียกลัทธิ ช. นี้ว่าพุทธศาสนาได้ต่อไปหรือ??
ลูกศิษย์ชั้นในผู้ร่วมก่อตั้งวัดพระธรรมกาย เปิดเผยว่าเจ้าสำนักมีคำสอนเป็นลำดับชั้น คือเมื่อสาวกที่นับถือเกิดความลุ่มหลงมากแล้ว เขาก็จะสอนคำสอนลับพิเศษให้ทราบว่า แท้จริงแล้วเขาเป็นองค์อวตารของ '...

ต้นธาตุต้นธรรม' ที่สร้างสรรพสิ่งในจักรวาลขึ้นมา แม้แต่หลวงปู่สดที่ถูกยกขึ้นอ้างว่าเป็นอาจารย์เขานั้นแท้จริงแล้วเป็นเพียงถูกส่งให้มาทำงานแต่ทำไม่สำเร็จเขาจึงต้องอวตารลงมาเอง และหากเขามีสาวกเยอะๆ ก็จะทำให้เขามีพลังปราบมารในอายตนะนิพพานได้สำเร็จ สังสารวัฎทั้งปวงก็จะถึงกาลสิ้นสุด
พระพุทธเจ้าทั้งหลายจึงถูกลดคุณค่าลง เพราะล้วนต้องรอการช่วยเหลือในการปราบมารจากต้นธาตุของเขา แต่สำหรับบุคคลทั่วไปหรือสาวกหน้าใหม่นั้น ในเบื้องต้นก็สอนหลักศีลธรรมทางพุทธศาสนาทั่วๆ ไป แต่แทรกแฝงคำสอนให้เชื่อเรื่องการทุ่มบริจาคเงินกับวัดของตนแล้วจะได้บุญมากเป็นพิเศษ จนหากปฏิบัติตามลัทธิเขามากเข้าๆ จนเชื่อดิ่งลึกแล้วก็จะถูกครอบงำด้วยคำสอนพิเศษดังกล่าว

..ความเชื่อแบบนี้คล้ายกับกลุ่มลัทธิที่เชื่อในพระเจ้าผู้สร้าง โดยแก่นแท้แล้วมิได้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเลย เพียงแต่นำคำศัพท์ทางพุทธไปดัดแปลงใช้ นำรูปแบบทางการแต่งกายพิธีกรรมทางพุทธไปดัดแปลง ทำให้ภาพภายนอกดูเสมือนว่าเป็นพุทธแต่แก่นแท้เนื้อในล้วนไม่ใช่ เป็นลัทธิอย่างอื่นอย่างชัดเจน แล้วอย่างนี้เราชาวพุทธสมควรจะเรียกลัทธินี้ว่าเป็นพุทธศาสนาได้อีกต่อไปหรือไม่ เพราะ "พุทธศาสนา" แปลว่า "คำสอนของพระพุทธเจ้า" อย่างนี้น่าจะเรียกว่า "ลัทธิไชยบูลย์ศาสนา" มากกว่า เพราะเป็น "กลุ่มที่ลุ่มหลงเชื่อในคำสอนของศาสดาไชยบูลย์"

ดูหลักฐานทางวิชาการและข้อมูลเพิ่มเติมได้จากวารสารนี้ http://www.inebnetwork.org/news-and-media/6-articles/363-esoteric-teaching-of-wat-phra-dhammakya

เขาเพียงแค่เอารูปแบบเปลือกนอกและคำศัพท์ทางพุทธศาสนาไปใช้และดัดแปลงเพื่อหลอกให้ชาวพุทธหลงเชื่อตามได้ง่ายขึ้นเท่านั้นเอง มันช่างไร้จริยธรรมและไม่ยุติธรรมต่อพระพุทธศาสนาเลย

According to the research in below link, should we call this cult as Buddhism anymore??

One of the distinguished co-founder of Wat Phra Dhammakaya, reveals that when the followers are infatuated deeply, the abbot will teach the special secret teachings that he is an avatar of the original source of Dharma like a creator God who creates everything in the universe. If he has more and more adherents, he will have the power to subdue the daemon in the land of Nirvana.
This esoteric doctrine is similar to the cult groups believes in the creator God or Theistic religion. It is not the teachings of Buddha. Should we call this cult as Buddhism or not?!? because the "Buddhism" is translated as "the teachings of Buddha," It would rather be called "Chaiyaboon's cult" that means "a group of followers who believes the teachings of Chaiyaboon."

See more information from the academic journal. http://www.inebnetwork.org/news-and-media/6-articles/363-esoteric-teaching-of-wat-phra-dhammakya

This cult has just used the outer shell patterns of Buddhism and adapted Buddhist vocabularies to take advantage from naive Buddhist people.

some parts from the "Journal of Buddhist Ethics":
(Chaiyaboon, the leader of Wat Phra Dhammakāya has got his monk name as 'Phra Dhammajayo')

p.488 ..When the newcomer has gained sufficient faith in the leadership of the wat, s/he will be introduced to a higher level of the teaching of Vijjā Dhammakāya where the conventional knowledge of Buddhism becomes almost insignificant. Personal enlightenment is no longer the goal of each person’s life. Nibbāna is not the final destiny of life. Through the knowledge of Dhammakāya, the inner body of enlightenment or the True Self of each person, there is another higher abode and bliss that is superior to nibbāna.

p.491 ..Phra Dhammajayo, the leader of Wat Phra Dhammakāya, stated that he was actually the Phra Ton Thād Ton Tham who commanded Phra Monkhol-thep-muni to lead the Cosmic Army in the Final War. Realizing that Phra Monkhol-thep-muni could not finish his assignment,9 he himself reincarnated to lead the Troops of the Dharma in the final cosmic battle.
The theology of Wat Phra Dhammakāya is a revolution in Theravada Buddhism, transforming it into a theological religion. It shifts the paradigm of reality towards a collective enlightenment in which the whole of cosmic existence is the battlefield between the Sons of Light, the Bright Dhammakāyas, against the Sons of Darkness, the Dhammakāyas of Darkness or Māras. To be a Buddha, according to the Dhammakāya meditation, is no longer a difficult task, as it is commonly understood in mainstream Theravāda Buddhism; it is seen as a small issue compared to the aim of the Founder of Dhammakāya meditation, which is to liberate the entire saṃsāra in his life through the Victory of the Dhammakāyas in the Last Cosmic Battle of the Universe.

p.496 ..However, it was Phra Ton-thād himself who reincarnated as the Venerable Dhammajayo who is the Commander-in-chief of all Dhammakāyas to terminate the Māras. He also has authority to empower anyone, no matter how good or wicked, to attain Dhammakāya or to be enlightened at any level if he so wishes. In this new scenario, the respected abbot that I knew was none other but the Avatar of the All Mighty God, the Creator of Nibbāna, Heavens, and Earth!

pp. 496-7 ..Q: If a monk who is a Dharma Master reveals himself to his disciples that he is the Phra Ton-thād or Primordial Buddha who can grant the attainment of Dhammakāya to any person he wishes, can this be possible? If it is not possible, is the monk telling lies?
A: To answer your question, I have to approach it in two ways:
Firstly, if a monk reveals himself that he is Phra Ton-thād who has authority to grant the attainment of Dhammakāya to any person. This is not possible . . . . How can a disciple of the Grand Master the Late Abbot of Wat Paknam be superior to him? If he so claims, ask the venerable to prove his claim by flying. . . .
Secondly, since he is a monk, by passing the message and making it understood to the second person, according to the Vinaya, he has broke the Pārājika Rule (He is no longer a monk). (Phra Bhavanāvisuddhikhun 458-460)

p.502 ..It is not surprising that the whole generation of Thais born after 1940 would be impressed by Hitler. Thailand teamed up with Japan and Nazi Germany during WWII and declared war against the U.S. and the U.K. In Thailand, several biographies of the great people of the world have included Hitler and Mussolini. In the 1960’s, a young Chaiboon Sitthiphon was a keen reader of the biographies of all these great men and women; but Hitler was a special person for him. Not only did they share almost the same date of birth (Hitler was born on April 21; Dhammajayo, April 22), both of them started off with nothing before they rose to their power.
Moreover, the Venerable Dhammajayo explained that Hitler was a part of a major cosmic wave of reincarnations of Dhammakāyas from the Nibbāna of the Light to change the world, dispatched by Phra Ton-thād.


Download full article: http://www.inebnetwork.org/attachments/article/363/Laohanovich-Esoteric-Teaching-Wat-Phra-Dhammakaya-final.pdf

ดูเพิ่มเติม


เขียนเมื่อ 22 สิงหาคม 2555 | อ่าน 2767
เขียนโดย

       
 
 
  อ่าน ความรู้คู่คุณธรรม อื่นๆ
 
หลักชาวพุทธ 12 ประการ
ปัจจุบัน ปัญหาสำคัญยิ่งอย่างหนึ่ง ซึ่งปรากฏชัดในสังคม คือการที่คนมากมายเป็นชาวพุทธกันเพียงในนาม โดยไ
27/01/2559
เปิดอ่าน 11718
 
ระเทศไทยจัดวิสาขโลก ครั้งที่ 15 เชิดชูกษัตริย์นักพัฒนา
16/10/2560
เปิดอ่าน 6083
 
วิปัสสนาเบื้องต้น
30/03/2560
เปิดอ่าน 7163
 
จิตวิทยาการแนะแนวเชิงพุทธ : แนวคิด หลักการและแนวปฏิบัติ
21/03/2559
เปิดอ่าน 10870
 
แด่ ยุวชน
แด่ยุวชน....สามสิ่งที่เธอต้องเรียนรู้และฝึกฝนสามประการแรก คือ ศีล สมาธิ และปัญญา ผสมผสานเข้าไปในชีวิ
27/01/2559
เปิดอ่าน 8338
 
ครุศาสตร์ มจร.เปิดรับสมัครนิสิต ปริญญาโท สาขาจิตวิทยาการศึกาาและการแนะแนว รุ่นที่๒
22/11/2558
เปิดอ่าน 7382
 
ครุศาสตร์ มจร.เปิดรับสมัครนิสิต ปริญญาตรี สาขาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว
22/11/2558
เปิดอ่าน 7363
 
ปฏิญญากรุงเทพฯ ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๒ ผู้แทน ๓๔ ประเทศได้เสนอต่อที่ประชุมสมัชชา สหประชาชาติให้วันวิสาขบูชา ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนพฤษภาคม เป็นวันสำคัญสากลของโลก และขอให้มีการจัดงานฉลองที่สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ และสำนักงานประจำ ภูมิภาคต่างๆ ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติได้มีมติรับรองตามนั้น (ในสมัยที่ ๕๔ วาระที่ ๑๗๔)
02/06/2558
เปิดอ่าน 7807
 
งานวิจัย : กระบวนปลูกฝังค่านิยมการบริโภคด้วยพุทธิปัญญาสำหรับวัยรุ่น
งานวิจัยนี้ได้รับการคัดเลือกในการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ มจร. ครั้งที่ ๑ MCU Congress 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ในหัวข้อพุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาจิตใจและปัญญา
15/03/2558
เปิดอ่าน 9087
 
ธรรมะรับอรุณ โดย ท่าน ว.วชิรเมธี
แผ่นดินนี้ ไม่อาจทำให้เรียบเสมอกันทั้งหมดได้ฉันใด มนุษย์ทั้งหลาย จะทำให้เหมือนทุกคนไม่ได้ฉันนั้น
09/02/2558
เปิดอ่าน 8232
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th