การบริหารจัดการโรงเรียนสู่การเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 6 ขั้นตอน

  • ขั้นเตรียมการ เตรียมเอกสารข้อมูล เตรียมบุคลากร กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เตรียมนักเรียน เตรียมผู้ปกครอง เตรียมชุมชน

  • ขั้นดำเนินการจัดสภาพแวดล้อม และองค์ประกอบตามหลัก “ปัญญาวุฒิธรรม 4 ประการ” ออกแบบกิจกรรม โดยประมวลหลักธรรมในพุทธศาสนามาเป็นแนวทางการออกแบบกิจกรรม

  • ขั้นดำเนินการลงมือปฏิบัติ โดยการทำซ้ำ ทำบ่อย อย่างพร้อมเพรียงตามระบบไตรสิกขา กิน,ดู,อยู่ อย่างต่อเนื่อง

  • ขั้นดูและสนับสนุน ชี้,ชวน,ชม,เชียร์ อย่างกัลยาณมิตร

  • ขั้นปรับปรุงพัฒนากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยใช้หลักอิทธิบาท 4 และอุปัญญาการธรรม 2

  • ขั้นประเมินและเผยแพร่ ผลการดำเนินการ เพื่อเป็น “วิทยาทาน”


เขียนเมื่อ 9 สิงหาคม 2555 | อ่าน 3686
เขียนโดย

       
 
 
  อ่าน แวดวงวิถีพุทธ อื่นๆ
 
ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่13
ประกาศคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่น 13 ปี2565
12/09/2565
เปิดอ่าน 9252
 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมการสอนพุทธศาสนา
21/10/2565
เปิดอ่าน 5228
 
หล่อเทียนพรรษา
09/07/2565
เปิดอ่าน 14403
 
หิ้วปิ่นโตไปวัดในวันพระ ((โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส)
28/06/2565
เปิดอ่าน 14728
 
ทำบุญไปวัด(ร.รวัดภมรคติวัน)
28/06/2565
เปิดอ่าน 14759
 
หิ้วปิ่นโตไปวัด(โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม
28/06/2565
เปิดอ่าน 14669
 
กิจกรรมวันไหว้ครู ของโรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม
12/06/2565
เปิดอ่าน 15380
 
กิจกรรมวันไหว้ครู
12/06/2565
เปิดอ่าน 14990
 
ลงทะเบียนเข้ารับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ/โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ปี 2564
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ/โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ปี 2564
08/03/2565
เปิดอ่าน 20876
 
ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๔
04/10/2564
เปิดอ่าน 27212
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th