ฟังด้วยหัวใจ


ในสังคมปัจจุบันมีความขัดแย้งเกิดขึ้นอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งขนาดเล็กๆที่อาจจะเกิดขึ้นในครอบครัวในกลุ่มเพื่อนฝูงและในที่ทำงานจนถึงปัญหาความขัดแย้งขนาดใหญ่ระดับประเทศทั้งการเมือง เศรษฐกิจหรือแม้กระทั่งภายในจิตใจของเราเองก็มักจะเกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นอยู่เสมอ
 ในโลกแห่งความเป็นจริงพบว่าเรามีความเห็นที่แตกต่างกันอยู่เสมอแต่เมื่อเริ่มมีความเห็นที่แตกต่างเราก็มักจะเริ่มปิดหูทำให้เราไม่ได้ได้ยินปิดช่องทางการสื่อสารไปโดยไม่รู้ตัวความแตกต่างหลากหลายเป็นสิ่งที่มีอยู่ในทุกที่และทุกกลุ่มหากเราขาดทักษะในการสื่อสารและการจัดการความเห็นที่แตกต่างเหล่านี้ก็มีแนวโน้มที่จะทำให้กลับกลายเป็นความขัดแย้งและขยายตัวลุกลามไปสู่ความรุนแรงได้
 เราอาจจะมีมุมมองความคิดเห็นมีความรู้สึกและมีความต้องการที่ต่างกันจากความแตกต่างทางความคิดได้กลายเป็นรอยร้าวที่ทำให้เกิดการไม่เข้าใจและเข้าถึงกันเพียงเพราะว่ายึดมั่นในความคิดความเชื่อของเราจนไม่อาจจะรับฟังความคิดของอีกฝ่ายที่ต่างจากเราได้เมื่อเราไม่สามารถรับฟังกันได้ทำให้เรามีขีดจำกัดในการที่จะรับรู้ถึงความรู้สึกความต้องการที่แท้จริงของกันและกันได้ซึ่งแท้จริงแล้วเราทุกคนอาจจะมีความรู้สึกและความต้องการที่ไม่ต่างกันเลยให้การฟังเป็นเหมือนประตูที่จะเปิดให้ใจของเราเชื่อมโยงเข้าถึงกัน
 เสมสิกขาลัย และเครือข่ายสันติวิธีเข้ามาทำกิจกรรมเรื่องการฟังเกิดเป็นโครงการฟังด้วยหัวใจเพื่อสร้างทักษะและถ่ายทอดเครื่องมือในการฟังให้กับคนทั่วไปให้สามารถรับฟังและจัดการกับความขัดแย้งได้ทั้งกับคนใกล้ตัวของตนเองและสังคมวงกว้าง
การฟังด้วยหัวใจจึงเป็นทั้งการเยียวยาลดปัญหาความขัดแย้งที่กำลังดำเนินอยู่และป้องกันความขัดแย้งที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยหากเราลองเปิดใจรับฟังตัวเองและคนอื่นอย่างลึกซึ่งเราอาจจะพบว่าแท้ที่จริงแล้วเราทุกคนล้วนมีความต้องการที่ไม่แตกต่างกันเป็นเพื่อนมนุษย์ที่ต่างต้องการความสุขไปพ้นจากความทุกข์ด้วยกันทั้งสิ้น

 

|วันที่จัด|

วันที่ 10 มิถุนายน 2555กิจกรรมเริ่มเวลา 8.30 - 17.00 น.
 ณเรือนร้อยฉนำสวนเงินมีมา คลองสานกรุงเทพฯ
รับสมัครจำนวน 30 ท่านกรุณาสำรองชื่อที่ 02-3147385ถึง 6ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

 

|การอบรมครั้งนี้|

-เรียนรู้หลักการสันติวิธีเบื้องต้น
 -ทบทวนการฟังของเราที่ผ่านมาว่าทำให้เกิดอุปสรรคในการสื่อสารอย่างไรบ้าง
 -ฝึกฝนทักษะการรับฟังด้วยใจตามแนวทางการสื่อสารอย่างสันติสัมผัสความรู้สึกความต้องการที่แท้จริงของกันและกันเพื่อให้พอมีวิชาติดตัวไปรับฟังคนใกล้ตัวคนในบ้าน คนที่ทำงานเพื่อนฝูง ผู้ป่วย

 

ฟังแบบเพื่อนฟังเพื่อนลูกฟังพ่อ สามีฟังภรรยาแม่ฟังลูกหมอฟังคนไข้และพยาบาลพยาบาลฟังผู้ป่วย
ช่วยกันฟังช่วยกันรับรู้ความรู้สึกความต้องการของกันและกัน
ให้ทักษะการรับฟังด้วยหัวใจได้เผยแพร่ไปในทุกครอบครัวทุกที่ทำงาน ทุกชุมชนให้คนทุกคนสามารถรับฟังกันและกันได้ทั้งคนที่เห็นตรงและเห็นต่างจากเราอันจะเป็นประตูที่นำไปสู่ความเข้าใจกันเกิดความรักความกรุณาต่อกันเห็นว่าเราต่างเป็นเพื่อนมนุษย์เหมือนกันทำให้การลดความขัดแย้งทางความคิดและการใช้ความรุนแรงต่อกันโดยเริ่มจากหน่วยเล็กๆในสังคมซึ่งอาจจะส่งผลต่อสังคมในวงกว้างให้มีสันติสุขต่อไป
ให้พื้นที่แห่งความกรุณาในหัวใจของผู้คนในสังคมได้เปิดกว้างไม่คิดถึงแต่ตัวเองจนละเลยที่จะเข้าไปสัมผัสความทุกข์ยากของเพื่อนมนุษย์ช่วยเยียวยาผู้อื่นและสังคมในทางสร้างสรรค์

 

|วิทยากร|

- ทีมเสมสิกขาลัย : พูลฉวี เรืองวิชาธร เจนจิรา โลชาและจิรวุฒิ พงษ์โสภณ
 -อาสาสมัครสันติวิธี

 

|ตารางกิจกรรม|

9.00-10.30 แนะนำที่มาที่ไปของการอบรม
 แนะนำตัวรู้จักกันก่อน
องค์ประกอบและหลักการพื้นฐานการสื่อสารอย่างสันติ
10.30-10.45 พักทานอาหารว่าง
10.45-12.00 ทบทวนอุปสรรคในการสื่อสารRoad Block Communication
ปฏิกิริยาตอบสนองต่อความขัดแย้งตามหลักสันติวิธี
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.30 เรียนรู้ทักษะในการรับฟังด้วยหัวใจเพื่อเข้าถึงความรู้สึกและความต้องการ
 15.30-15.45 พักทานอาหารว่าง
15.45-17.00 ฝึกทักษะการฟังด้วยหัวใจ(ไพ่ความรู้สึก-ความต้องการ)
 สรุปการเรียนรู้ ปิดวง

 

|บริจาคเข้าร่วมกิจกรรม|

บริจาคเพื่อร่วมกิจกรรมตามกำลังทรัพย์โดยการโอนเงินมาที่
บัญชี มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีปธนาคาร ไทยพาณิชย์ประเภท ออมทรัพย์
 สาขาเจริญนคร บัญชีเลขที่ 024 - 2 52441 -2
และโทรศัพท์แจ้งการโอนเงินมายังหมายเลข02-314 7385 ถึง 6

 

|สอบถามเพิ่มเติมได้ที่|

เสมสิกขาลัยสำนักงานรามคำแหงจงรักษ์ แซ่ตั้ง หรือสาวิตรี กำไรเงินโทรศัพท์ 02-314 7385 ถึง 6


เขียนเมื่อ 28 พฤษภาคม 2555 | อ่าน 2375
เขียนโดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

       
 
 
  อ่าน ความรู้คู่คุณธรรม อื่นๆ
 
หลักชาวพุทธ 12 ประการ
ปัจจุบัน ปัญหาสำคัญยิ่งอย่างหนึ่ง ซึ่งปรากฏชัดในสังคม คือการที่คนมากมายเป็นชาวพุทธกันเพียงในนาม โดยไ
27/01/2559
เปิดอ่าน 11718
 
ระเทศไทยจัดวิสาขโลก ครั้งที่ 15 เชิดชูกษัตริย์นักพัฒนา
16/10/2560
เปิดอ่าน 6083
 
วิปัสสนาเบื้องต้น
30/03/2560
เปิดอ่าน 7163
 
จิตวิทยาการแนะแนวเชิงพุทธ : แนวคิด หลักการและแนวปฏิบัติ
21/03/2559
เปิดอ่าน 10870
 
แด่ ยุวชน
แด่ยุวชน....สามสิ่งที่เธอต้องเรียนรู้และฝึกฝนสามประการแรก คือ ศีล สมาธิ และปัญญา ผสมผสานเข้าไปในชีวิ
27/01/2559
เปิดอ่าน 8338
 
ครุศาสตร์ มจร.เปิดรับสมัครนิสิต ปริญญาโท สาขาจิตวิทยาการศึกาาและการแนะแนว รุ่นที่๒
22/11/2558
เปิดอ่าน 7382
 
ครุศาสตร์ มจร.เปิดรับสมัครนิสิต ปริญญาตรี สาขาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว
22/11/2558
เปิดอ่าน 7363
 
ปฏิญญากรุงเทพฯ ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๒ ผู้แทน ๓๔ ประเทศได้เสนอต่อที่ประชุมสมัชชา สหประชาชาติให้วันวิสาขบูชา ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนพฤษภาคม เป็นวันสำคัญสากลของโลก และขอให้มีการจัดงานฉลองที่สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ และสำนักงานประจำ ภูมิภาคต่างๆ ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติได้มีมติรับรองตามนั้น (ในสมัยที่ ๕๔ วาระที่ ๑๗๔)
02/06/2558
เปิดอ่าน 7807
 
งานวิจัย : กระบวนปลูกฝังค่านิยมการบริโภคด้วยพุทธิปัญญาสำหรับวัยรุ่น
งานวิจัยนี้ได้รับการคัดเลือกในการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ มจร. ครั้งที่ ๑ MCU Congress 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ในหัวข้อพุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาจิตใจและปัญญา
15/03/2558
เปิดอ่าน 9087
 
ธรรมะรับอรุณ โดย ท่าน ว.วชิรเมธี
แผ่นดินนี้ ไม่อาจทำให้เรียบเสมอกันทั้งหมดได้ฉันใด มนุษย์ทั้งหลาย จะทำให้เหมือนทุกคนไม่ได้ฉันนั้น
09/02/2558
เปิดอ่าน 8232
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th