๑๔. โรงเรียนวิถีพุทธ สวนกระแสเสื่อม

โรงเรียนวิถีพุทธ สวนกระแสเสื่อม

          ในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีการตรัสรู้ขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ โรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยชมรมเครือข่ายโรงเรียนวิถีพุทธ พุทธชยันตีแห่งประเทศไทยและเครือข่าย ขอเชิญชวนนักเรียน โรงเรียนทุกแห่ง  ทุกสังกัดร่วมเฉลิมฉลองโดยการฟื้นวิถีวันพระด้วยวิธีปฏิบัติ หกแนวทางดังนี้

๑.     รักษาศีล ๕

๒.     ทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์

๓.     ใส่เสื้อสีขาว

๔.     รับประทานอาหารมังสวิรัติมื้อกลางวัน

๕.     สวดมนต์แปล

๖.     รณรงค์ ลด ละ เลิกสุราและสิ่งเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน

ระยะเวลาดำเนินการ  ขอเชิญชวนดำเนินการ ฟื้นวิถีวันพระด้วยวิธีปฏิบัติ หกแนวทาง ข้างต้น ในทุกวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ  เริ่มตั้งแต่ วันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๕๕ ถึง วิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๕๖

การเริ่มต้น เพื่อเป็นการเริ่มต้นที่ดีงามจึงขอเชิญชวนดำเนินการดังนี้

๑.ในระหว่างวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕– ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ โรงเรียนทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน ให้มีการดำเนินการฟื้นวิถีวันพระด้วยวิธีปฏิบัติ หกแนวทางตลอดสัปดาห์

๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง ๒๒๕ เขต   ประสานงาน โรงเรียนที่สามารถดำเนินการได้ หรือวัด ศาสนสถานไม่น้อยกว่าเขตละ ๕  แห่ง เตรียมการ ประสานงานจัดหาสถานที่ อำนวยการและเชิญชวนนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน รวมทั่วประเทศ ๒,๖๐๐,๐๐๐ คน ให้ร่วมกันเริ่มต้นเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปีการตรัสรู้ขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยดำเนินการ สวดมนต์บทแปล ในวันวิสาขบูชา วันที่  ๔  มิถุนายน ๒๕๕๕ ไม่น้อยกว่าจุดละ ๒๖๐๐ คน ( ๕ จุดสวดมนต์ x๒๖๐๐ คน  x ๒๒๕ เขต =๒,๙๒๕,๐๐๐ คน )

การรายงานผล  ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งรายงานผลการดำเนินการ ๒ ประเด็น ได้แก่                          

๑.การประชาสัมพันธ์ดำเนินการตลอดปี

 ๒. ผลการดำเนินงานในวันวิสาขบูชา วันที่  ๔  มิถุนายน ๒๕๕๕  ใน ๑ หน้ากระดาษ  ส่งถึง สนก. สพฐ. ภายใน วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่โทรสารหมายเลข ๐๒ ๒๘๘ ๕๘๗๙

********************************


เขียนเมื่อ 18 พฤษภาคม 2555 | อ่าน 2724
เขียนโดย ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข

       
 
 
  อ่าน ข่าวสาร สนก. อื่นๆ
 
๓๙๒. แจ้งการปฐมนิเทศออนไลน์ หลักสูตร " Good Food For All กินดี อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ" รุ่นที่ ๓
24/05/2565
เปิดอ่าน 367
 
๓๙๑. รับสมัครอบรม Online หลักสูตร "ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอน โรงเรียนวิถีพุทธ"
23/05/2565
เปิดอ่าน 3002
 
๓๙๐. รุ่นที่ ๕ มาแล้ว! รับสมัครครูที่สนใจเข้าเรียนหลักสูตร "พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม" ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย เปิดลงทะเบียน ๒๓ พฤษภาคม นี้ เต็มก่อนปิดก่อน
18/05/2565
เปิดอ่าน 5204
 
๓๘๙. เปิดรับสมัคร!!! หลักสูตร "Good Food For All กินดี อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ" รหัสหลักสูตร ๖๔๑๐๑ รุ่นที่ ๓
05/05/2565
เปิดอ่าน 12651
 
๓๘๘. รับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๓
03/05/2565
เปิดอ่าน 9582
 
๓๘๗. ประธานกลุ่มผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโอนจัดสรรงบประมาณโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
22/04/2565
เปิดอ่าน 6617
 
๓๘๖. ประกาศผล!! โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีที่ ๑๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ระดับประเทศ)
21/04/2565
เปิดอ่าน 9215
 
๓๘๕.ประกาศผลการคัดเลือกทุนพัฒนาอาหารกลางวัน โครงการ อิ่มนี้เพื่อน้อง ประจำปี ๒๕๖๕
08/04/2565
เปิดอ่าน 10326
 
๓๘๔. รายงานผลการเรียนหลักสูตร "Good Food For All กินดี อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ" รุ่นที่ ๒ (รหัสหลักสูตร ๖๔๑๐๑)
01/04/2565
เปิดอ่าน 10201
 
๓๘๓. ประกาศผลโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีที่ ๑๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบเอกสาร)
18/03/2565
เปิดอ่าน 13068
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th