วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนบ้านสักพัฒนา จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนบ้านสักพัฒนา  จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องใน
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา นำโดย ผู้อำนวยการรุ่งจิตร  ลือยศ นายธนะพงศ์  จันทร์ต๊ะนาเขตร ประธานกรรมการสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนร่วมถวายเทียนพรรษา จำนวน 6 วัด ได้แก่ วัดป่าสัก
วัดท่าน้ำ วัดต้นมื่น วัดใหม่ใต้ วัดหนองบัวคำและวัดพระธาตุจอมคีรี  อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

เขียนเมื่อ 31 สิงหาคม 2564 | อ่าน 638
เขียนโดย โรงเรียนบ้านสักพัฒนา

       
 
 
  อ่าน ข่าวสารโรงเรียน อื่นๆ
 
ลงทะเบียนเข้ารับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ/โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ปี 2564
08/03/2565
เปิดอ่าน 569
 
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนวิถีพุทธ
29/08/2564
เปิดอ่าน 1668
 
กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม
27/06/2564
เปิดอ่าน 2685
 
กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร
27/06/2564
เปิดอ่าน 2568
 
กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา? วันมาฆบูชา
27/06/2564
เปิดอ่าน 2590
 
เรียนรู้พุทธสุภาษิต
04/03/2564
เปิดอ่าน 3636
 
กิจกรรมต้านยาเสพติดในโรงเรียน
04/03/2564
เปิดอ่าน 3386
 
พิจารณาอาหารก่อนรับประทาน
04/03/2564
เปิดอ่าน 3417
 
สวดมนต์นั่งสมาธิ ลานธรรมในโรงเรียน
04/03/2564
เปิดอ่าน 3570
 
ถวายภัตราหารพระสงฆ์
04/03/2564
เปิดอ่าน 3236
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th