ร่วมทำบุญมหาชาติ(บุญผะเหวด)วัดโพธิพงษ์

งานประเพณีบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น โรงเรียนบ้านหนองตานาได้เห็นถึงความสำคัญของประเพณีไทย และการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆกับทางชุมชน จึงได้จัดให้มีการร่วมทำบุญกับทางชุมชน โดยการนำนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองตานาไปร่วมกิจกรรมที่วัดโพธิพงษ์ซึ่งเป็นวัดประจำหมู่บ้าน โดยมีการร่วมทำกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การฟังเทศน์มหาชาติ การสวดมนต์ ถวายปัจจัยไทยทาน และทำความสะอาดรอบๆบริเวณวัดโดยรวม เพื่อให้นักเรียนได้มีจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในชุมชน  และได้ร่วมสืบทอดประเพณีบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติเป็นประจำทุกปี

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (461.37 kb)

เขียนเมื่อ 4 พฤษภาคม 2564 | อ่าน 557
เขียนโดย โรงเรียนบ้านหนองตานา

       
 
 
  อ่าน ข่าวสารโรงเรียน อื่นๆ
 
วารสารข่าว
17/06/2565
เปิดอ่าน 133
 
กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
26/05/2565
เปิดอ่าน 544
 
ลงทะเบียนเข้ารับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ/โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ปี 2564
08/03/2565
เปิดอ่าน 866
 
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนวิถีพุทธ
29/08/2564
เปิดอ่าน 1893
 
กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม
27/06/2564
เปิดอ่าน 2968
 
กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร
27/06/2564
เปิดอ่าน 2840
 
กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา? วันมาฆบูชา
27/06/2564
เปิดอ่าน 2835
 
เรียนรู้พุทธสุภาษิต
04/03/2564
เปิดอ่าน 3917
 
กิจกรรมต้านยาเสพติดในโรงเรียน
04/03/2564
เปิดอ่าน 3684
 
พิจารณาอาหารก่อนรับประทาน
04/03/2564
เปิดอ่าน 3708
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th