๕. การรายงานผลการเรียนรู้ สื่อ DVD

แบบรายงานผลการเรียนรู้  สื่อ DVD

             ตามที่สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้ มอบสื่อ DVD  จำนวน ๒ ชุด  คื่อ

๑.  สื่อ DVD โครงงานคุณธรรม เฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง : ความรู้สำหรับครูที่ปรึกษา ตั้งแต่เดือน มีนาคม ๒๕๕๕   ๑ ชุด ตอบรับแล้วเมื่อ เม.ย.๕๕ โดยสื่อ DVD  ประกอบด้วย ๕ ตอน  เกริ่นนำ ๘.๕๕นาที  แก่นการเรียนรู้ ๓.๕๔ นาที    ตามไปดู ๖ ขั้นตอน ๒๐.๒๙ นาที  สอนด้วยตัวอย่าง ๗ ประเภท ๑๑.๐๙ นาที การเดินทางของความดี ๙.๕๑ นาที  

๒. สื่อ DVD โรงเรียนวิถีพุทธ จาก วิถีพุทธ สู่วิถีชีวิต ตั้งแต่เดือน มีนาคม ๒๕๕๕  ตอบรับแล้วเมื่อ  เม.ย.๕๕ โดยสื่อ DVD  ประกอบด้วย ๕ ตอน ความยาวประมาณ ๘๐ นาทีได้แก่ เกริ่นนำ ๙.๓๐นาที   วิถีพุทธปฐมวัย ๑๔.๓๐ นาที    วิถีพุทธ ประถมศึกษา ๑๙.๕๘ นาที    วิถีพุทธมัธยมศึกษา ๓๑.๐๕ นาที  บทสรุป ๖.๑๖ นาที     

         นั้น   สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. ขอให้ สพป./สพม. ผู้รับผิดชอบ รายงานผลการเรียนรู้  ตามแบบฟอร์ม 2 ชุด นี้ ดำเนินการแล้วเสร็จ จึงรายงานผลภายในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕  โดยส่งแบบรายงานผลทางโทรสารหมายเลข ๐๒ ๒๘๘ ๕๘๗๙  ดาวน์โหลดแบบรายงานได้ที่นี่

       >> แบบรายงานผลการเรียนรู้  สื่อ DVD โครงงานคุณธรรม เฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง  : ความรู้สำหรับครูที่ปรึกษา 

       >> แบบรายงานผลการเรียนรู้  สื่อ DVD โรงเรียนวิถีพุทธ จากวิถีพุทธ สู่วิถีชีวิต

 
 

 


เขียนเมื่อ 18 เมษายน 2555 | อ่าน 7811
เขียนโดย ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข

       
 
 
  อ่าน ข่าวสาร สนก. อื่นๆ
 
๓๙๒. แจ้งการปฐมนิเทศออนไลน์ หลักสูตร " Good Food For All กินดี อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ" รุ่นที่ ๓
24/05/2565
เปิดอ่าน 354
 
๓๙๑. รับสมัครอบรม Online หลักสูตร "ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอน โรงเรียนวิถีพุทธ"
23/05/2565
เปิดอ่าน 2970
 
๓๙๐. รุ่นที่ ๕ มาแล้ว! รับสมัครครูที่สนใจเข้าเรียนหลักสูตร "พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม" ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย เปิดลงทะเบียน ๒๓ พฤษภาคม นี้ เต็มก่อนปิดก่อน
18/05/2565
เปิดอ่าน 5174
 
๓๘๙. เปิดรับสมัคร!!! หลักสูตร "Good Food For All กินดี อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ" รหัสหลักสูตร ๖๔๑๐๑ รุ่นที่ ๓
05/05/2565
เปิดอ่าน 12639
 
๓๘๘. รับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๓
03/05/2565
เปิดอ่าน 9552
 
๓๘๗. ประธานกลุ่มผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโอนจัดสรรงบประมาณโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
22/04/2565
เปิดอ่าน 6606
 
๓๘๖. ประกาศผล!! โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีที่ ๑๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ระดับประเทศ)
21/04/2565
เปิดอ่าน 9202
 
๓๘๕.ประกาศผลการคัดเลือกทุนพัฒนาอาหารกลางวัน โครงการ อิ่มนี้เพื่อน้อง ประจำปี ๒๕๖๕
08/04/2565
เปิดอ่าน 10321
 
๓๘๔. รายงานผลการเรียนหลักสูตร "Good Food For All กินดี อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ" รุ่นที่ ๒ (รหัสหลักสูตร ๖๔๑๐๑)
01/04/2565
เปิดอ่าน 10194
 
๓๘๓. ประกาศผลโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีที่ ๑๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบเอกสาร)
18/03/2565
เปิดอ่าน 13063
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th