ประกวดภาพยนตร์สั้น Jariyatam Short Film ครั้งที่ ๒ หัวข้อ “พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้”

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ วัดสระเกศ  ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมประกวดภาพยนตร์สั้น Jariyatam Short Film ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ “พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้”  เพื่อส่งเสริมการผลิตภาพยนตร์สั้น    อันมีเนื้อหาจรรโลงใจ และ สติปัญญา     ให้มีความสนใจศึกษาพระพุทธศาสนาและ ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม   ให้เกิดขึ้นแก่เยาวชน   ด้วยสื่อผสมสมัยใหม่ เกิดจิตสำนึก และ เห็นคุณค่าแห่งพระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่เพียรพยายามบำเพ็ญบารมี จนได้ตรัสรู้ นับเป็นเวลาได้ ๒,๖๐๐ ปีแล้ว

          ผู้ชนะเลิศในการประกวดจะได้รับโล่ประทาน พร้อมทุนการศึกษา และใบประกาศเกียรติคุณ   เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร แขวงบ้านบาตร

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

ฝ่ายประชาสัมพันธ์: ๐๘-๖๑๙๖-๙๖๓๖,๐๘-๔๗๑๐-๐๖๑๐,๐๘-๗๙๗๙-๐๘๓๕

โทร: ๐-๒๖๘๕-๔๙๓๒

โทรสาร: ๐-๒๖๒๑-๑๘๖๑

เว็บไซต์: www.jariyatam.com

Facebook : www.facebook.com/jariyatam

อีเมล: jariyatamshortfilm@gmail.com

 

หมดเขตรับสมัคร = ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕

สำหรับ = นักเรียน , นิสิต , นักศึกษา, และประชาชนทั่วไป

Tags หรือ คีย์เวิร์ด  =  jariyatam short film , จริยธรรม, คุณธรรม, วัดสระเกศ , สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม , Short Film Project , in love in dham


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (5.06 mb)

เขียนเมื่อ 26 มีนาคม 2555 | อ่าน 3541
เขียนโดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

       
 
 
  อ่าน แวดวงวิถีพุทธ อื่นๆ
 
ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่13
ประกาศคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่น 13 ปี2565
12/09/2565
เปิดอ่าน 7530
 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมการสอนพุทธศาสนา
21/10/2565
เปิดอ่าน 3694
 
หล่อเทียนพรรษา
09/07/2565
เปิดอ่าน 12875
 
หิ้วปิ่นโตไปวัดในวันพระ ((โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส)
28/06/2565
เปิดอ่าน 13157
 
ทำบุญไปวัด(ร.รวัดภมรคติวัน)
28/06/2565
เปิดอ่าน 13205
 
หิ้วปิ่นโตไปวัด(โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม
28/06/2565
เปิดอ่าน 13126
 
กิจกรรมวันไหว้ครู ของโรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม
12/06/2565
เปิดอ่าน 13820
 
กิจกรรมวันไหว้ครู
12/06/2565
เปิดอ่าน 13422
 
ลงทะเบียนเข้ารับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ/โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ปี 2564
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ/โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ปี 2564
08/03/2565
เปิดอ่าน 19351
 
ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๔
04/10/2564
เปิดอ่าน 25602
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th