๑๑๖. เชิญรับโล่ ครูดีไม่มีอบายมุข ปี ๒๕๕๗
##รายชื่อผู้เข้าพัก และแผนที่สถานที่พัก## ดังแนบ (22/08/2557)
๑๒๓.สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร.ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธร่วมโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ ขอเชิญชวน รณรงค์ให้โรงเรียนวิถีพุทธได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอย่างทั่วถึง โดยจะสมัครมาเป็นการส่วนตัว มาเป็นองค์กร นำนักเรียนมาปฏิบัติธรรม หรือนิมนต์พระวิปัสสนาจารย์ไปสอนที่โรงเรียนก็ได้ (14/07/2557)
๑๐๗. ประชาสัมพันธ์ "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2014)"
โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น (25/06/2557)
๑๐๕. สพฐ จะจัดอบรม ผลิตสื่อคุณธรรม ปีที่ ๗
**หนังสือเชิญอบรมสื่อคุณธรรมฯ คลิ๊ก** (18/06/2557)
๑๐๒. ประกวดโครงงานคุณธรรม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ร่วมกับมูลนิธิเปรมฯ
### ผลการประกวด ดาวน์โหลดได้ที่เอกสารเพิ่มเติม 7 (28/05/2557)
๙๙. THAI EDUCATION 2014
***หนังสือราชการ อย่างเป็นทางการ สามารถดาวน์โหลดได้แล้ว ค่ะ (30/04/2557)
๙๓. ข่าวดี นักเรียนชาย ที่จบ ป.๖ ม.๓ หรือ ม.๖
>_^ โครงการ “สามเณรรากแก้วศาสนทายาท” ให้ทุนการศึกษาตามหลักสูตรคณะสงฆ์... (06/03/2557)
๙๑. ประกาศผลการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
"เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ระดับประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (04/03/2557)
๙๐. ประกาศผลอย่างเป็นทางการ
ผลการคัดเลือกรางวัลโล่เกียรติคุณ “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประจาปี ๒๕๕๗/ และรายชื่อผู้ที่ได้รับเกียรติบัตร (04/03/2557)
๘๙. ข้อเสนอแนะจากกรรมการตัดสิน "สาระสังคมศึกษา"
ในการประกวดงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ๑๘-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ (04/03/2557)
๘๗. ผลการประกวดสื่อคุณธรรม
ผลการตัดสินและทุนการศึกษา อัพเดทแล้วค่ะ ดังไฟล์ PDF. ที่แนบ (09/02/2557)
๘๖. เขตพื้นที่โปรดอ่าน
เขตพื้นที่โปรดอ่าน (01/02/2557)
๘๕. โครงงานคุณธรรมฯ ค่าย ๙
หนังสือเชิญเลขที่ ศธ ๐๔๐๐๘/ว ๘๒ (ดาวน์โหลดที่ เอกสารเพิ่มเติม ๕) (30/01/2557)
๘๓.รายชื่อโรงเรียนเข้าร่วมประชุมแนวทางการขับเคลื่อน และเสนอแนะการพัฒนาการดำเนินการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑ – ๓
ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ยืนยันจัดตามกำหนดเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง (15/01/2557)
๘๐.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับเกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข
"ครูดีไม่มีอบายมุข" ปี ๒๕๕๗ (ปีที่ ๓) ดังเอกสารเพิ่มเติมที่แนบ พร้อมทั้งทุกท่านโปรดอ่านเอกสาร (08/01/2557)
๗๙.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับโล่
"ครูดีไม่มีอบายมุข" ปี ๒๕๕๗ (ปีที่ ๓) ดังเอกสารเพิ่มเติมที่แนบ พร้อมทั้งทุกท่านโปรดอ่านเอกสาร (07/01/2557)
๗๘.เชิญจัดตั้งศูนย์เรียนรู้โครงงานคุณธรรมฯ
**ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้โครงงานคุณธรรมฯ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ดังแนบ (12/12/2556)
๗๖.ค่ายพัฒนาโครงงานคุณธรรมระดับภูมิภาคทั้ง 6 ค่าย สามารถดำเนินการจัดค่ายได้ตามปกติแล้ว
ประกาศด่วน ! ค่ายพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติระดับภูมิภาค จำนวน 6 ค่าย 8 ภูมิภาค (25/11/2556)
๗๕. ศูนย์คุณธรรมขอเชิญเยาวชนประกวดวรรณกรรมเทิดพระเกียรติฯ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในกรอบแนวความคิด “ทำความดี...ไม่มีที่สิ้นสุด” (21/11/2556)
๗๐. แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๕๗
เรียนผู้รับผิดชอบงานด้านนวัตกรรมเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา... (30/10/2556)
๖๙. รายชื่อ/ใบสมัครเข้าร่วมค่ายระดับภูมิภาค ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จำนวน ๖ ค่าย ๘ ภูมิภาค
*** แก้ไขรายละเอียด/เอกสารเพิ่มเติม 3 *** ณ 4 พฤศจิกายน 2556 (15/10/2556)
๖๘. การแข่งขันพระธรรมพร้อมคำแปล‏
***แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม*** สามารถโหลดได้ที่...เอกสารเพิ่มเติม 2 ค่ะ (04/10/2556)
๖๕. แผนที่ีไป มจร.วังน้อย กิจกรรม โรงเรียนวิถีพุทธ รุ่น ๔ (๑๖ – ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖)
กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๔ ๑๖ – ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำ (14/09/2556)
๖๐. เชิญ โรงเรียน ร่วมงาน MCU Contest. (แบบตอบรับ ขยายเวลาถึงวันที่ 2 ก.ย. 56) ค่ะ
วันที่ 17 ก.ย. 56 ฤกษ์ดีเทศน์มหาชาติ เวลา 08.29 น. และรับประทานอาหารร่วมกัน (15/08/2556)
๕๙.การคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธ ชั้นนำ รุ่นที่ ๔
ขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธหรือผู้เกี่ยวข้องของทุกเขตพื้นที่การศึกษา คัดเลือกโรงเรียน วิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๔ ภายในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖ รายละเอียดตามแนบ (13/08/2556)
๕๘. ขอให้ส่งข้อมูลการประกวดโรงเรียน และนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม และจริยธรรมให้ครบถ้วนทุกใบ
ด้วยการประกวดการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม มีผู้ให้ความสนใจมาก... (08/07/2556)
๕๗. โครงงานคุณธรรมฯ ภาคอีสาน เตรียม Start
*** ผลการประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรม(มูลนิธิเปรม) Download ไฟล์ชื่อ The contest ค่ะ (01/07/2556)
๕๖. "โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อ แม่ เลิกเหล้า" (แจ้งเพิ่มเติมหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/ว๕๐๘)
สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ร่วมกับ สพฐ. ..... ***ไฟล์ pdf. ที่ไม่ชัดเจนเปลี่ยนเป็นไฟล์wordแล้วค่ะ*** (28/06/2556)
๕๕. มจร. จัดประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านพระพุทธศาสนา ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี (update)
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (18/06/2556)
๕๔. อริยะสร้างได้ในโรงเรียนวิถีพุทธ ๔๐๐ คน
สนก.จัดอบรมให้ ณ เสถียรธรรมสถาน ซอยรามอินทรา 55 (วัชรพล) เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โทร.02 501 6697 (05/06/2556)
๕๓. การเดินทางไปที่พัก ประชุมวิถีพุทธเน้นจิตอาสา
ระหว่างวันที่ 18-21 มิถุนายน 2556 ณ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม (30/05/2556)
๕๒.๑ เรื่องแก้ไขเกี่ยวกับ "แบบตอบรับ" โครงงาน ๔ ค่าย ๔ ภูมิภาค
แบบตอบรับจะมีหมายเหตุ:คือให้เตรียม รายงาน,แผ่นพับ, แผ่นป้าย,สรุปย่อ,CD นั้น *ไม่ต้องเตรียมแล้วค่ะ* (27/05/2556)
๕๒. หนังสือราชการ(ด่วนที่สุด) ค่ายโครงงานคุณธรรม ฯ
เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง ระดับประถมศึกษา เพื่อแก้ปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ และสิ่งเสพติด ๔ ค่าย ๔ ภูมิภาค (22/05/2556)
๕๑. หนังสือราชการ(ด่วนที่สุด) การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้บางมูลนากโมเดล
ณ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม อ.บางมูลนาก จ.พิจิต ระหว่างวันที่ 18-21 มิ.ย. 56 (21/05/2556)
๕๐. "สพฐ. จับมือกับสคล. จัดค่ายโครงงานคุณธรรมระดับประถมศึกษา"
*หมายเหตุ: ค่ายที่ 4 (ภาคเหนือ) ข้อมูลเรียบร้อยแล้วค่ะ ณ วันที่21 พ.ค. 56 (16/05/2556)
๔๙.โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2556
***ประกาศผลการประกวดโรงเรียน และนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2556 (24/04/2556)
๔๘. อบรมผลิตสื่อความดีปีที่ 6
ข่าวด่วน!!! (รายงานผลการประกวดการผลิตสื่อคุณธรรม) (19/04/2556)
๔๑. การประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระสังคมศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒
ลำดับ และ กำหนดการประกวดแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒ วันที่ ๑๓-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ สาระสังคมศึกษาฯ ดังแนบ (22/01/2556)
๔๐. ประกาศผลสื่อคุณธรรมอย่างไม่เป็นทางการ
สามารถดาวน์โหลดประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการได้ ดังไฟล์ที่แนบ (21/01/2556)
๓๙. เชิญชวนเป็นนักเขียนวิถีพุทธ
ส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารโรงเรียนวิถีพุทธ รู้ตื่นและเบิกบาน (14/01/2556)
๓๑ ขยายเวลารับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๓
ด่วนที่สุด ตามที่สนก. แจ้งสารที่ ๓๐ นั้น บัดนี้ มีการขยายเวลาการรับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๓ (29/08/2555)
๓๐. ข่าวด่วน สพฐ ร่วมกับ มจร คัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๓
๓๐ ข่าวด่วน สพฐ ร่วมกับ มจร คัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๓ ............... (15/08/2555)
๒๙. จากที่นักเรียนเข้าค่ายสุดยอดผู้นำผลิตสื่อความดี ในหัวข้อ ธรรมมาตา อ้อมกอดมารดาคือธรรม
จากที่นักเรียนเข้าค่ายสุดยอดผู้นำผลิตสื่อความดี ในหัวข้อ ธรรมมาตา อ้อมกอดมารดาคือธรรม ณ มหาวิทยาลัย. (06/08/2555)
๒๘. เชิญโรงเรียนวิถีพุทธกลุ่มเดิม (ร่วมงานแถลงข่าวสวนกระแสเสื่อม)
ขอเชิญชมรมโรงเรียนวิถีพุทธ พุทธชยันตีแห่งประเทศไทย ที่เคยมาร่วมงานแถลงข่าวสวนกระแสเสื่อม.... (23/07/2555)
๒๗ ประกาศชื่อกลุ่มนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้มาเข้าค่ายผลิตสื่อคุณธรรม
ต่อจาก จดหมายฉบัยที่ ๑๙ ที่ ส น ก เปิดรับสมัครกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาให้ส่งสื่อที่ผลิตเองหัวข้อ.... (23/07/2555)
๒๖. VDO งานแถลงข่าวโรงเรียนวิถีพุทธ สวนกระแสเสื่อม
ตามที่ชาวคณะชมรมโรงเรียนวิถีพุทธ พุทธชยันตีแห่งประเทศไทยมีตัวแทนจาก สพม สพป ครบทุกภาค ประมาณ ๘๐ .... (12/07/2555)
๒๕. โครงงานคุณธรรมภาคอิสานโปรดอ่าน
ตามที่ทราบแล้วว่าจะมีการคัดเลือกระดับภาคอิสาน ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ๑๗-๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ .. (11/07/2555)
๒๔. VDO สรุปการจัดงานเปิดบ้านนวัตกรรม 2012
ตามที่ สนก.จัดงานเปิดบ้านไปเมื่อ ๕-๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ นั้น ได้จัดทำสรุปภาพการจัดงาน ความยาว๑๐ นาที (11/07/2555)
๒๓. โรงเรียนวิถีพุทธเน้นจิตอาสา
เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โรงเรียนวิถีพุทธ จำนวนหนึ่งจากทุกเขตพื้นที่การศึกษาได้มาพบกันโดยการเชิญ.... (19/06/2555)
๒๒. ธนาคารออมสินจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพิจารณาผลงานประกวด โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕
ธนาคารออมสินจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพิจารณาผลงานประกวด โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น..... (18/06/2555)
๒๑. ข้อคิดเห็นกรรมการส่วนกลางงานศิลปหัตกรรม
กลุ่มคุณธรรม ฯ สนก สพฐ. ได้รับผิดชอบช่วยจัดงานศิลปหัตถกรรม....... (18/06/2555)
๒๐. ๒๙ ประการ สู่โรงเรียนวิถีพุทธ
๒๙ ประการ สู่โรงเรียนวิถีพุทธ ในโอกาสที่โรงเรียนวิถีพุทธย่างสู่ปีที่9 สพฐได้กำหนดแนวทาง ๒๙ประการ ... (08/06/2555)
๑๙. มหาวิทยาลัยรังสิต ธนาคารออมสิน และ สนก.สพฐ. จะร่วมมือกันจัดอบรมการผลิตสื่อคุณธรรม
เดือนสิงหาคม ม.รังสิต ธนาคารออมสิน และ สนก.สพฐ. จะร่วมมือกันจัดอบรมค่ายการผลิตสื่อคุณธรรม.......... (04/06/2555)

ทั้งหมด 418 รายการ 4 / 5
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th