๑๕๒. ผลการประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ คลิก! (19/08/2558)
๑๔๘. วารสารรู้ตื่น และเบิกบาน
ปีที่ ๖ เล่มที่ ๑๓ (04/08/2558)
๑๓๗.ประกาศรับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธร่วมคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๖
ประกาศการดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่น ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (02/04/2558)
๑๓๔. ขอเชิญชวนร่วมประกวดบทความสร้างสรรค์"วารสาร รู้ตื่น เบิกบาน"
ขอเชิญชวนร่วมประกวดบทความสร้างสรรค์"วารสาร รู้ตื่น เบิกบาน" (06/03/2558)
๑๓๒. ประกาศเพิ่มเติมโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน
ประกาศเพิ่มเติมโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน (05/02/2558)
๑๓๐. ขอเชิญชวนให้โรงเรียนช่วยกันเขียนบทความวิถีพุทธ
ส่งเข้ามาเพื่อลงวารสาร "รู้ตื่นและเบิกบาน" (27/01/2558)
๑๒๙. (ร่าง)ประกาศผลการผลิตสื่อคุณธรรม สุดยอดผู้นำ ผลิตสื่อความดี ปีที่ ๗ รอบระดับประเทศ
ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องและส่งใบตอบรับกลับมายัง สพฐ. คลิ๊ก!!! (26/01/2558)
๑๒๘.ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำสมัครเข้ารับการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๘
๑๒๘.ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำสมัครเข้ารับการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๘ (15/01/2558)
๑๒๗. ร่างกำหนดการการประกวดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๔
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ สาระสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม คลิก!! (08/01/2558)
๑๒๕. ประกาศผลการคัดเลือกโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีที่ ๙ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
รายชื่อทีมตัวแทนระดับภาค มาเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมระดับประเทศ ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ดังนี้ (23/12/2557)
๑๒๐.โรงเรียนส่งผลรายงานโรงเรียนโพธิสัตว์น้อย
๑๒๐.โรงเรียนส่งผลรายงานโรงเรียนโพธิสัตว์น้อย (08/10/2557)
๑๑๙.ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธส่งครูเข้าอบรมเป็น ครูสอนวิปัสสนา รุ่นที่ ๑
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธส่งครูเข้าอบรมเป็น ครูสอนวิปัสสนา รุ่นที่ ๑ ในโครงการปฏิบัติธรรมสำหรับประชาชนและเยาวชน ครั้งที่ ๖ หลักสูตรครูวิปัสสนา ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ - ๓ มกราคม ๒๕๕๘ รับรุ่นละ ๑๐๐ คนเท่านั้น สมัครเกินขอให้ย้ายไปรุ่นต่อไป (08/10/2557)
๑๑๖. เชิญรับโล่ ครูดีไม่มีอบายมุข ปี ๒๕๕๗
##รายชื่อผู้เข้าพัก และแผนที่สถานที่พัก## ดังแนบ (22/08/2557)
๑๒๓.สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร.ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธร่วมโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ ขอเชิญชวน รณรงค์ให้โรงเรียนวิถีพุทธได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอย่างทั่วถึง โดยจะสมัครมาเป็นการส่วนตัว มาเป็นองค์กร นำนักเรียนมาปฏิบัติธรรม หรือนิมนต์พระวิปัสสนาจารย์ไปสอนที่โรงเรียนก็ได้ (14/07/2557)
๑๐๗. ประชาสัมพันธ์ "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2014)"
โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น (25/06/2557)
๑๐๕. สพฐ จะจัดอบรม ผลิตสื่อคุณธรรม ปีที่ ๗
**หนังสือเชิญอบรมสื่อคุณธรรมฯ คลิ๊ก** (18/06/2557)
๑๐๒. ประกวดโครงงานคุณธรรม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ร่วมกับมูลนิธิเปรมฯ
### ผลการประกวด ดาวน์โหลดได้ที่เอกสารเพิ่มเติม 7 (28/05/2557)
๙๙. THAI EDUCATION 2014
***หนังสือราชการ อย่างเป็นทางการ สามารถดาวน์โหลดได้แล้ว ค่ะ (30/04/2557)
๙๓. ข่าวดี นักเรียนชาย ที่จบ ป.๖ ม.๓ หรือ ม.๖
>_^ โครงการ “สามเณรรากแก้วศาสนทายาท” ให้ทุนการศึกษาตามหลักสูตรคณะสงฆ์... (06/03/2557)
๙๑. ประกาศผลการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
"เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ระดับประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (04/03/2557)
๙๐. ประกาศผลอย่างเป็นทางการ
ผลการคัดเลือกรางวัลโล่เกียรติคุณ “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประจาปี ๒๕๕๗/ และรายชื่อผู้ที่ได้รับเกียรติบัตร (04/03/2557)
๘๙. ข้อเสนอแนะจากกรรมการตัดสิน "สาระสังคมศึกษา"
ในการประกวดงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ๑๘-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ (04/03/2557)
๘๗. ผลการประกวดสื่อคุณธรรม
ผลการตัดสินและทุนการศึกษา อัพเดทแล้วค่ะ ดังไฟล์ PDF. ที่แนบ (09/02/2557)
๘๖. เขตพื้นที่โปรดอ่าน
เขตพื้นที่โปรดอ่าน (01/02/2557)
๘๕. โครงงานคุณธรรมฯ ค่าย ๙
หนังสือเชิญเลขที่ ศธ ๐๔๐๐๘/ว ๘๒ (ดาวน์โหลดที่ เอกสารเพิ่มเติม ๕) (30/01/2557)
๘๓.รายชื่อโรงเรียนเข้าร่วมประชุมแนวทางการขับเคลื่อน และเสนอแนะการพัฒนาการดำเนินการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑ – ๓
ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ยืนยันจัดตามกำหนดเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง (15/01/2557)
๘๐.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับเกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข
"ครูดีไม่มีอบายมุข" ปี ๒๕๕๗ (ปีที่ ๓) ดังเอกสารเพิ่มเติมที่แนบ พร้อมทั้งทุกท่านโปรดอ่านเอกสาร (08/01/2557)
๗๙.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับโล่
"ครูดีไม่มีอบายมุข" ปี ๒๕๕๗ (ปีที่ ๓) ดังเอกสารเพิ่มเติมที่แนบ พร้อมทั้งทุกท่านโปรดอ่านเอกสาร (07/01/2557)
๗๘.เชิญจัดตั้งศูนย์เรียนรู้โครงงานคุณธรรมฯ
**ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้โครงงานคุณธรรมฯ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ดังแนบ (12/12/2556)
๗๖.ค่ายพัฒนาโครงงานคุณธรรมระดับภูมิภาคทั้ง 6 ค่าย สามารถดำเนินการจัดค่ายได้ตามปกติแล้ว
ประกาศด่วน ! ค่ายพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติระดับภูมิภาค จำนวน 6 ค่าย 8 ภูมิภาค (25/11/2556)
๗๕. ศูนย์คุณธรรมขอเชิญเยาวชนประกวดวรรณกรรมเทิดพระเกียรติฯ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในกรอบแนวความคิด “ทำความดี...ไม่มีที่สิ้นสุด” (21/11/2556)
๗๐. แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๕๗
เรียนผู้รับผิดชอบงานด้านนวัตกรรมเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา... (30/10/2556)
๖๙. รายชื่อ/ใบสมัครเข้าร่วมค่ายระดับภูมิภาค ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จำนวน ๖ ค่าย ๘ ภูมิภาค
*** แก้ไขรายละเอียด/เอกสารเพิ่มเติม 3 *** ณ 4 พฤศจิกายน 2556 (15/10/2556)
๖๘. การแข่งขันพระธรรมพร้อมคำแปล‏
***แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม*** สามารถโหลดได้ที่...เอกสารเพิ่มเติม 2 ค่ะ (04/10/2556)
๖๕. แผนที่ีไป มจร.วังน้อย กิจกรรม โรงเรียนวิถีพุทธ รุ่น ๔ (๑๖ – ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖)
กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๔ ๑๖ – ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำ (14/09/2556)
๖๐. เชิญ โรงเรียน ร่วมงาน MCU Contest. (แบบตอบรับ ขยายเวลาถึงวันที่ 2 ก.ย. 56) ค่ะ
วันที่ 17 ก.ย. 56 ฤกษ์ดีเทศน์มหาชาติ เวลา 08.29 น. และรับประทานอาหารร่วมกัน (15/08/2556)
๕๙.การคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธ ชั้นนำ รุ่นที่ ๔
ขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธหรือผู้เกี่ยวข้องของทุกเขตพื้นที่การศึกษา คัดเลือกโรงเรียน วิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๔ ภายในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖ รายละเอียดตามแนบ (13/08/2556)
๕๘. ขอให้ส่งข้อมูลการประกวดโรงเรียน และนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม และจริยธรรมให้ครบถ้วนทุกใบ
ด้วยการประกวดการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม มีผู้ให้ความสนใจมาก... (08/07/2556)
๕๗. โครงงานคุณธรรมฯ ภาคอีสาน เตรียม Start
*** ผลการประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรม(มูลนิธิเปรม) Download ไฟล์ชื่อ The contest ค่ะ (01/07/2556)
๕๖. "โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อ แม่ เลิกเหล้า" (แจ้งเพิ่มเติมหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/ว๕๐๘)
สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ร่วมกับ สพฐ. ..... ***ไฟล์ pdf. ที่ไม่ชัดเจนเปลี่ยนเป็นไฟล์wordแล้วค่ะ*** (28/06/2556)
๕๕. มจร. จัดประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านพระพุทธศาสนา ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี (update)
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (18/06/2556)
๕๔. อริยะสร้างได้ในโรงเรียนวิถีพุทธ ๔๐๐ คน
สนก.จัดอบรมให้ ณ เสถียรธรรมสถาน ซอยรามอินทรา 55 (วัชรพล) เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โทร.02 501 6697 (05/06/2556)
๕๓. การเดินทางไปที่พัก ประชุมวิถีพุทธเน้นจิตอาสา
ระหว่างวันที่ 18-21 มิถุนายน 2556 ณ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม (30/05/2556)
๕๒.๑ เรื่องแก้ไขเกี่ยวกับ "แบบตอบรับ" โครงงาน ๔ ค่าย ๔ ภูมิภาค
แบบตอบรับจะมีหมายเหตุ:คือให้เตรียม รายงาน,แผ่นพับ, แผ่นป้าย,สรุปย่อ,CD นั้น *ไม่ต้องเตรียมแล้วค่ะ* (27/05/2556)

ทั้งหมด 452 รายการ 4 / 5
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th