เข้าค่ายปฏิบัติธรรมสู่เยาวชนต้านยาเสพติด

1.ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรมสู่เยาวชนต้านยาเสพติด 2.พิธีเปิดการอบรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรมสู่เยาวชนต้านยาเสพติด 3.กิจกรรมการอบรม 4 ฐาน ฐานที่ 1 ฝึกสมาธิและสติปัญญา ฐานที่ 2 ธรรมะกับชีวิตประจำวัน ฐานที่ 3 ฝึกฐานกายพัฒนาฐานใจ ฐานที่ 4 รักษาศีล เจริญปัญญา

ลิ้งดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด

ไฟล์ดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด (136 kb)

เขียนเมื่อ 7 มกราคม 2565 | อ่าน 878
โดย โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส

 
 

ไฟล์ดาวน์โหลดอื่นๆ
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th